«تاثير لبخند در زندگي»


لبخند! لبخند يک عطيه الهي است. اگر تا کنون از آن استفاده کرده باشيد، به خوبي مي دانيد که يک لبخند گرم، چه سلاح نيرمندي است. مردم زماني مي خندند که از چيزي خوششان بيايد، و يا احساس خوبي نسبت به چيزي داشته باشند. بنابراين مي توانيم با يک لبخند کارهاي بسيار زيادي را انجام دهيم و ديگران را به راحتي خوشحال کنيم.

حالا اجازه دهيد نگاهي به تاثيرات لبخند داشته باشيم:

ابتدا بايد بدانيم که لبخند به همه احساس آرامش مي دهد. زمانيکه فردي به شما لبخند مي زند، کمتر اتفاق مي افتد که شما هم در پاسخ به او لبخند نزنيد. اين امر، يک واکنش کاملاً ناخودآگاه است. اين روزها به نظر مي رسد که انسان ها تمايل کمتري به لبخند زدن دارند. مشکلات جوامع بشري آنقدر زياد شده که به آنها اجازه لبخند زدن نمي دهد. گاهي اوقات هم برخي افراد براي اينکه در نظر ديگران آسيب پذير، و احساساتي جلوه نکنند، از لبخند زدن خودداري مي کنند. يکي از دلايلي که لبخند را اينقدر تاثير گذار کرده اين است که شما با انجام اين کار خوبي و مهرباني را به طرف مقابل القا مي کنيد. آيا زماني را که فردي به شما لبخند زده به ياد مي آوريد؟ در آن موقع چه احساسي به شما دست داده بود؟ حداقل احساسي که در اين زمان به خود من دست داده، چيزي نيست جز "خوبي." لبخند باعث مي شود که شما کمي آرامتر شويد، اعتماد به نفستان افزايش پيدا کند، جذاب تر جلوه کنيد، و ...

زمانيکه فردي به شما لبخند مي زند، احساس خوبي در مورد خودتان پيدا مي کنيد، بالطبع شما نيز در پاسخ بايد جواب او را با يک لبخند بدهيد. اين امر سبب ارتقاي احساسي هر دو نفر مي شود. از اين گذشته لبخند زدن باعث آزاد شدن اندروفين در بدن مي شود. در چندين پژوهش مختلف ثابت شده است که اين هورمون سبب ايجاد آرامش در تمامي ارگان هاي بدن شده و فرد را خوشحالتر مي کند.

توجه: لبخند بزنيد و از ديگران هم لبخند بخواهيد. چيزي جز تاثير مثبت نصيبتان نخواهد شد. همين امروز امتحان کنيد.

بهترين لبخند

لبخند بايد صميمانه باشد و در زمان خنديدن، چشمانتان نيز بخندند؛ (حتي چين خوردگي هاي زير چشم). زمانيکه لبخند مي زنيد، به آينه نگاه کنيد. رمز يک لبخند واقعي در خنديدن چشم هاست. آنقدر به آينه نگاه کنيد تا فرق يک لبخند صادق و صميمانه را با يک لبخند معمولي تشخيص دهيد. پس از اينکه معناي واقعي آنرا متوجه شديد مي توانيد بيرون برويد، به ديگران لبخند بزنيد و تاثير مثبت آنرا به وضوح مشاهده کنيد. البته بايد توجه داشته باشيد که اگر بي موقع و نابجا، هر کسي را که مي بينيد، به او لبخند بزنيد، مطمئناً اين کار شما نتيجه معکوس در بر خواهد داشت، به همين دليل بايد لبخند زدن خود را کنترل کنيد. 

نبايد به دليل جلب نظر ديگران لبخند بزنيد، بلکه به اين دليل بايد بخنديد که احساس بهتري در خودتان ايجاد کنيد. زمانيکه تنها هستيد، حتي اگر چيزي براي خنديدن هم وجود نداشت، فقط به اين دليل که از تنهايي خود لذت مي بريد، گل لبخند را بر روي لبان خود بکاريد. شايد اين کار زمانبر نباشد، اما به راحتي مي تواند حال و هواي شما را تغيير داده و يک نگرش جديد در شما ايجاد کند که به واسطه آن بتوانيد ديگران را نيز خوشحال کنيد.


تهيه،جمع آوري و ويرايش شده توسط وبسايت دنياي علمي ، آموزشي و سرگرمي


کلمات کليدي : ،،،،،،