کارنامه ای کامل از مشخصات عملیاتهای دفاع مقدس


در این صفحه از وبسایت دنیای علمی،آموزشی و سرگرمی شما می توانید عملیاتهای دفاع مقدس رو به طور کامل مشاهده و مطالعه نمائید.

تمام مطالب برگرفته از ئایگاه جامع عاشورا میباشد که در خود تک تک مطالب مربوطه ذکر شده است.

*عملیات ثامن الائمه

*عملیات والفجر مقدماتی

*عملیات والفجر1

*عملیات والفجر2

*عملیات الفجر3

*عملیات والفجر4

*عملیات والفجر5

*عملیات والفجر6

*عملیات والفجر7

*عملیات والفجر8

*تصاویر ویژه عملیات والفجر8

*عملیات والفجر9


این قسمت هنوز کامل نشده است....به محض کامل شدن کامل در صفحه اصلی وبسایتمون در اخبار نشریات منتشر خواهد شد.


تهیه و تنظیم وبسایت دنیای علمی ، آموزشی و سرگرمی..........www.deas.ir

منابع مربوطه در مطالب ذکر شده است.


کلمات کليدي : ،،