جزوه آموزشي نموداري فصل ششم زيست1


جزوه آموزشي نموداري فصل ششم زيست1
فصل ششم زيست شناسي سال دوم يكي از فصول مهم زيست كنكور هستش كه حداقل سه تست از اون مطرح ميشود كه ميانگين آمار سؤالات فصل ششم زيست كنكور برآن است كه هر ساله تقريبا يك تست را به دستگاه الكتروكارديوگرام ربط مي دهند و اين مهم بودن اين فصل زيست را مطرح مي كند.
ما نيز سعي كرده ايم اين جزوه را به گونه اي بنويسيم كه مطالب حفظي شامل تمامي نكات مربوط به رگهاي متصل به قلب،دريچه ها و چگونگي ورود و خروج خون به آن و ويژگي ها آن باشد كه در كتاب درسي كمتر به آنها پرداخته و يا به طور غير مستقيم آورده است.
اما در كل اين جزوه هم براي امتحانات عاليه و هم براي كنكور شما كه اگر واقعا اين جزوه را بخونيد حتما به راحتي مي توانيد تست هاي كنكور را از پاي درآوريد.

ويژگي هاي جزوه آموزشي فصل ششم زيست1
آموزش كامل در ساختار نموداري
بيان نكاتي كه در كنكور بيشتر به آنها پرداخته مي شود در قالب «توجه» بعد از اموزش نموداري
بد نیست بدانید در خلال درس
آموزش كامل و مفهومي دستگاه الكتروكارديوگرام
پرسشهاي چهار گزينه اي تأليفي(سايت دنياي علمي،آموزشي و سرگرمي)بزودي
كسب بيش از 19 نمره در امتحانات فصل

ويژگي هاي جزوه آموزشي فصل ششم زيست
نام فایل:
جزوه آموزش كامل فصل ششم زيست دوم دبيرستان ويژه كنكور و امتحانات
فرمت فایل:PDF- فشرده سازي شده با فايل Zip
حجم فایل:5/500MB
بهای فایل:يك صلوات براي فرج و سلامتي آقا امام زمان(عج)رمز فایل:www.deas.ir دانلود

*************************************************************
چند تصویر منتخب از جزوهدانلود انيميشن الكتروكارديوگرافي و الكتروكارديوگرام با امكاناتي پيشرفته و آموزشي
مطلب علمي تفسير الكتروكارديوگرام و بيشتر بدانيم درباره ي قلب


در مورد از اشكالات اين جزوه را اصلاح كنيد:
در اولين تست پاسخ صحيح گزينه ي سوم با جواب صحيح «تيره-تيره-تيره» ميباشد
همچنين در الكتروكارديوگرام پس از زمان 0/4 ثانيه زمان 0/8 ثانيه ميباشد
بزودی دانلود فایل اصلی این مجموعه.....


کلمات کليدي : ،،،،،،،،