اکـثر متخصصين عقيـده دارنـد کـه پيـاده روي، بـاغبــاني و ساير انواع فعاليتهاي متوسط کليد حفظ سلامتي اسـت.   

اما صبر کنيد...يک تحقيق جديد نشان مي دهد کـه افـراد نياز به فعاليت هاي شديدتر دارند. محقـقـان عـقيده دارند کـه هـر فـرد بـه طـور متوسط به 30 دقــيقه در روز ورزش و فـعاليت جسمـي نـيـاز دارد و بـرخـي ديــگر از متـخصصين ورزشي باور دارند که اين ميزان بايد به يک ساعت برسد. عـقـايـد و توصيـه هـاي ضـد و نقـيـض و متـفـاوت از سـوي متخصـصين علم ورزش مـمـکن اسـت بـاعـث سـردرگمي شما نيز شده باشد. احتمالاً دوست داريد بدانيد که واقعاً
به چه مقدار ورزش در روز نياز داريد.
در تلاش براي تشخيص اين عناوين ضد و نقيض، متخصصين مي گويند که، تحقيقات ورزشي به اين علت به نتايج متفاوت و مغاير با هم مي رسند که با گروه هاي سني، جنسيت ها و افرادي با عوامل خطر متفاوت (برخي از افراد در معرض ابتلا به بيماري هاي قلبي قرار دارند، برخي از افراد اضافه وزن دارند)  مواجه هستند و افراد مختلف بايد با سطح هاي مختلف فعاليت هاي ورزشي خود را آغاز کنند.
به اين علت صحيح نيست که بين تحقيقات ورزشي مختلف مقايسه به عمل بياوريم. نتايج تحقيقاتي که براي خانم ميانسال با شيوه زندگي يکجانشيني صورت گرفته ممکن است براي مرد جوان دانشجو به کار نيايد. و محققان با هم روي تفسير و توجيه نتايج تحقيقات و تبديل آنها به توصيه هاي عمومي اتفاق نظر ندارند. آيا بايد روي نياز مينيمم به فعاليت ورزشي تمرکز کرد تا کساني که مي خواهند شروع کنند از همان ابتدا دلسرد نشوند، يا نياز به ورزش را بايد بالاتر در نظر گرفت تا فوايد بيشتري براي آنها داشته باشد؟
خط آخر اين است که هيچکس نمي داند ميزان ايدآل براي تمرينات ورزشي چه مقدار است. توصيه هايي که براي همه درست درمي آيد ممکن است مناسب شما نباشد. متخصصين عقيده دارند که به خاطر تفاوت در سن، جنسيت، وضعيت سلامتي و اهداف ورزشي افراد، بهترين تجويز براي فعاليت ورزشي براي افراد مختلف، متفاوت است. 

هدف شما چيست؟

مقدار صحيح ورزش براي شما بستگي مستقيم به هدف شما از ورزش و آنچه که اميدواريد با ورزش به دست آوريد، دارد. براي مثال، کسي که اضافه وزن دارد و ميخواهد وزن کم کند، مطمئناً بايد بيشتر از کسي که هدفش از رزش حفظ سلامتي است، ورزش کند، اما فعاليت او نيز به مراتب کمتر از يک دونده دو ماراتن است. اهداف زير را در نظر بگيريد:  

حفظ سلامتي:
 اگر دوري از مشکلات قلبي، ديابت، و ساير بيماري ها مهمترين هدف شما از ورزش کردن است، متخصصين سلامت و بهداشت مي گويند که تحقيقات انجام گرفته در سال 1996 توصيه مي کنند که افراد بايد در اکثر روزها حداقل نيم ساعت در روز فعاليت ورزشي با شدت متوسط داشته باشند. 

انواع فعاليت ورزشي با شدت متوسط عبارتند از:
پياده روي تند، شنا، و حتي کارهاي خانه، فقط کافي است که فعاليت قوي مثل تميز کردن کف خانه و اينها باشد. مي توانيد اين فعاليت ها را به سه جلسه 10 دقيقه اي در روز تقسيم کنيد.  

کاترين جکسون، متخصص ورزشي در دانشگاه ايالتي کاليفرنيا، مي گويد، "30 دقيقه در روز فعاليت ورزشي با شدت متوسط فوايد بسيار زيادي براي سلامتي شما خواهد داشت. اما اين به آن معنا نيست که فعاليت هاي با شدت بيشتر يا طولاني تر فايده اي براي شما ندارد." 
محقق ورزشي اي مين لي عقيده دارد، "اين پيام باعث سردرگمي است. اکثر مواقع ما فقط مي خواهيم افراد را به مرحله اول بکشانيم." 
او توصيه ميکند که افراد هدف خود را همان مرحله اول –30 دقيقه فعاليت ورزشي با شدت متوسط در روز—قرار دهند و بعد اگر در توانشان بود آن ميزان را بالاتر ببرند. او ميگويد، "وقتي به آن ميزان ورزش عادت کرديد، ببينيد آيا مي توانيد آن را به يکساعت ارتقا دهيد يا نه. راه ديگر افزايش شدت تمريناتتان با تندتر راه رفتن يا دويدن است." 
دکتر ريچارد اشتاين رئيس بخش قلب شناسي در بيمارستان مرکزي بروکلين در نيويورک نيز اتفاق نظر دارد که افراد مي توانند از نيم ساعت ورزش با شدت متوسط در روز فوايد بسياري ببرند—و بالا بردن اين ميزان فوايد بيشتري هم براي آنها خواهد داشت.  او مي گويد، "اکثر تحقيقات مربوطه نشان مي دهد که هر چه بيشتر ورزش کنيد و فعاليت فيزيکي داشته باشيد، وضعيت سلامتيتان نيز بهتر خواهد شد."  

کاهش وزن:
اگر شما هم مثل ميليونها ايراني که اضافه وزن دارند و مي خواهند وزن کم کنند يا از بيشتر شدن وزنشان جلوگيري کنند باشيد،  مطمئناً نيم ساعت تمرين با شدت متوسط در روز خواست شما را برآورده نمي کند—يا آنقدرها که فکر مي کنيد مثمرثمر نيست.  

دکتر لي عقيده دارد:
 "اگر سعي داريد از اضافه شدن وزنتان جلوگيري کنيد، نسبت به وقتي که بخواهيد فقط از بروز مشکلات و بيماري هاي قلبي جلوگيري کنيد، احتمالاً به ورزش بيشتري نياز داريد." 
همه ي ما خيليها را مي شناسيم که هر چه دم دستشان مي آيد مي خورند و هيچوقت حتي يک گرم هم وزنشان اضافه نمي شود درحاليکه بقيه دائماً در تلاشند تا يک کيلو از وزنشان پايين بيايد. خوب اين نشان مي دهد که بعضي افراد براي کاهش وزن نياز به تلاش بيشتري دارن
براي پايين آوردن اضافه وزن، بايد با کمتر خوردن و بيشتر ورزش کردن کاري کرد تا بدن به ذخائر سوخت خود روي بياورد که چربي ها هستند. اينکه چقدر بايد کمتر غذا بخوريد، چقدر بيشتر بايد ورزش کنيد—طول مدت و شدت تمريناتتان چه مقدار باشد—به فاکتورهاي مختلفي بستگي دارد که وزن کنونيتان، رژيم غذايي و متابوليسم بدنتان از آن جمله است.

مثل يک مانکن به نظر بياييد:
قبل از هر چيز در نظر داشته باشيد که اين هدفي غيرمنطقي و دست نيافتني است. مانکن ها و مدل ها ژني دارند که به آنها براي داشتن چنين اندام هايي کمک مي کند. اين افراد ساعت ها در روز با مربيان حرفه اي ورزش مي کنند و خوراکشان را نيز بسيار محدود کرده اند. اما اگر به دنبال چنين اندام هايي هستتيد—که مستلزم تلاش بسيار زياد است—مطمئناً تعجب نمي کنيد اگر بگويم انجام کارهاي خانه و باغباني براي رسيدن به چنين هدفي کافي نيست. 

 اينکه براي چربي سوزي و متناسب تر به نظر آمدن به چه ميزان فعاليت ايروبيک نياز داريد، بستگي به متابوليسم، وزن، و رژيم غذاييتان دارد. براي به دست آوردن آن اندام متناسب بدنسازي هم بسيار مهم است. بدنسازي علاوه بر اين به مستحکم شدن استخوانهايتان نيز کمک ميکند و باعث مي شود در سنين پيري دچار مشکل نشويد. متخصصين توصيه مي کنند که بهتر است دو تا سه روز در هفته از اين تمرينات استفاده کنيد.

هر ذره هم به حساب مي آيد

فراتر از همه اينها، مسئله مهمي که بايد در ذهن داشته باشيد، اين است که تحقيقات همه و همه ثابت مي کنند که فعاليت هاي ورزشي فوايد بسيار زيادي براي شما دارد. پس اگر وقت نمي کنيد که براي انجام فعاليتهاي ورزشي به باشگاه يا مکان هاي ورزشي برويد، فعاليت هاي کوچکي مثل بالا و پايين آمدن از پله يا يک پياده روي کوتاه هم مي تواند برايتان مفيد باشد.
جمعيت بسيار زيادي از مردم به خاطر داشتن اضافه وزن و نداشتن فعاليت ورزشي کافي در معرض ابتلا به مشکلات و بيماري هاي مختلف هستند. آمار نشان مي دهد که تقريباً دو سوم افراد بزرگسال به اندازه کافي فعاليت جسمي ندارند و يک چهام آ«ها به طور کلي هيچ ورزشي انجام نمي دهند.
هميشه يادتان باشد، هر ورزشي، هرچقدر هم که کوچک، باز بهتر از ورزش نکردن است..


کلمات کليدي : ،،،،،،،،