• تــوجــه:تموم مطالب علمی و آموزشی که در وبسایت قرار می گیره را روزانه در ایمیل خود رایگان دریافت کنین!
  همین حالا با ثبت ایمیل خود در خبرنامه ما عضو شوید (امکان لغو عضویت وجود دارد)

  آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمائید

  مدیریت وبسایت دنیای سه بعدیDeas.ir  کد اخبار  روز جهاني سلامت رواني

  نظرات 0


  همانطور که سلامت جسمی هر فرد در جامعه از ارزش بالایی برخوردار است، سلامت روانی افراد نیز دارای اهمیت زیادی است. متاسفانه در اغلب موارد، بی توجهی به بیماری های روانی، منجر به بروز بیماری های جسمی نیز می شود.

  wmhd-salemzi.jpg


  کلمات کليدي : ،،،،،،
  ادامه مطلب ...
  تعداد بازديد : 531
  print

  تقويت نيروي تمرکز

  نظرات 0


  تقويت نيروي تمرکز


  در ابتدا لازم است، تفاوت ميان توجه و تمرکز مشخص گردد. توجه (attention) يک فرايند شناختي معطوف ساختن ذهن، بطور انتخابي، بر روي يک چيز و ناديده انگاشتن ساير چيزها است. توجه حداکثر 30 ثانيه پابرجا مي ماند. تمرکز (concentration) عبارت است از حفظ کانون توجه بر روي يک تکليف خاص، پس از منحرف شدن توجه، توسط عوامل مزاحم و پرت کننده حواس. تمرکز به مفهوم گوش بزنگي و هوشياري دروني است. غير از عواملي همچون سر و صدا و عوامل ديداري که سبب بر هم خوردن تمرکز ميگردند، عوامل بسيار ديگري در پيرامون و درون ما وجود دارند که آرامش و تمرکز را از ما سلب ميکنند.


  کلمات کليدي : ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
  ادامه مطلب ...
  تعداد بازديد : 155
  print

  بهداشت رواني

  نظرات 0


  بهداشت رواني


  بهداشت رواني چيزي بيش از فقدان بيماري رواني است. اغلب افراد جامعه از سلامت روان خود غافل بوده و نسبت به آن بي اعتناء ميباشند. ويژگيها و معيارهاي بهداشت روان را ميتوان اينگونه برشمرد:  

  1- کيفيت انديشيدن توام با آرامش با رويکردي خنثي و يا مثبت است. در مقابل انديشه پر تنش، آزار دهنده و منفي. 

  2- افکار بدون هيچ مقاومتي مي آيند و مي روند، بدون آنکه تنش قابل توجهي ايجاد کنند. در مقابل تفکر وسواسي و تکرار شونده.  


  کلمات کليدي : ،،،،،،،،،
  ادامه مطلب ...
  تعداد بازديد : 74
  print

  اختلال شخصيت خودشيفته يعني چه ؟

  نظرات 0


  اختلال شخصيت خودشيفته يعني چه ؟
  «دنيايي از مطالب گوناگون در زمينه هاي متعدد.»  خودشيفتگي در زبـان هاي اروپـايـي بـه « نارسيسم » موسوم است . واژه نارسيس از همـان نرگس که در زبان فارسي است منشا مي گيـرد . اين افراد خود را بدون جهت بزرگ مي پندارنـد که ممکن اسـت بـه صـورت رفتـارهاي بـزرگ منشانه هم تظاهـر يـابـد . نسبـت به ارزيابي خود به وسيله ديگران بسيار حساس هستند .

  بقيه ي مطلب در ادامه مطلب مشاهده شود.....


  کلمات کليدي : ،،،،،،
  ادامه مطلب ...
  تعداد بازديد : 161
  print

  اختلال شخصيت نمايشي يا هيستريونيک چگونه است ؟

  نظرات 0


  اختلال شخصيت نمايشي يا هيستريونيک چگونه است ؟
  «دنيايي از مطالب گوناگون در زمينه هاي متعدد.»  مهم تـريـن ويژگي مبتلايان به ايـن اختلال شخصيتي عبارت است از تمايل به جلب توجـه . آنها براي اين کار دست به کارهاي غيرعادي مي زنند،از جمله پوشيدن لباس هاي عجيب،آرايش هاي نابهنجار و زننده،اغواگري و تکبر.اين شخص اگر در جمعي مورد توجه قرار نگيرد به شدت احساس ناراحتي مي کند و به هر ترتيب مي کوشد توجه ديگران را به خود جلب نمايد .  کلمات کليدي : ،،،،
  ادامه مطلب ...
  تعداد بازديد : 201
  print

  اعتياد از نظر روان شناسي و روان پزشکي

  نظرات 0  اعتياد از نظر روان شناسي و روان پزشکي
  بقیه ی این مطلب را در ادامه مطلب مشاهده کنید...


  کلمات کليدي : ،،،،
  ادامه مطلب ...
  تعداد بازديد : 187
  print

  علل روي بردن به اعتياد کدامند ؟

  نظرات 0

  علل روي بردن به اعتياد کدامند ؟


  اين مطلب را در ادامه مطلب همراه با توضيحات مشاهده كنيد.....


  کلمات کليدي : ،،،
  ادامه مطلب ...
  تعداد بازديد : 141
  print

  درمان اعتياد چگونه است ؟

  نظرات 0


  درمان اعتياد چگونه است ؟

  درمان اعتياد شامل بازگيري جسمي، بازگيري رواني و رفع زمينه هاي اجتماعي اعتياد است .

  بقيه ي اين را مطلب همراه با توضيحات در ادامه مطلب مشاهده كنيد....


  کلمات کليدي : ،،،
  ادامه مطلب ...
  تعداد بازديد : 169
  print

  چه عواملي در ابتلا به اختلال شخصيت وسواسي نقش دارند ؟

  نظرات 0


  چه عواملي در ابتلا به اختلال شخصيت وسواسي نقش دارند ؟


  اين مطلب را مي توانيد در ادامه مطلب مشاهده كنيد....


  کلمات کليدي : ،،
  ادامه مطلب ...
  تعداد بازديد : 162
  print

  عوامل بروز پرخاشگري کدامند ؟

  نظرات 0


  عوامل بروز پرخاشگري کدامند ؟


  هر چند عجيب به نظر مي رسد ، اما در ظاهر پرخاشگرترين افراد،شيرخواران و کودکان هستند به ويژه در سه سالگي پرخاشگري کودک به بيشترين حد مي رسد ، شايد به اين دليل که کودکان پـرخاشگري خويش را بـه روش آشکار و مستـقـيـم ابـراز مي کنـنـد و بـه روش هاي غيـر مستقيم خوآگاه يا ناخودآگاه براي نمايش آن مجهز نيستند .
  يک ويژگي کودک که با پرخاشگري هاي او پيوستگي نزديک دارد ، عبارت است از خودمداري : کودک فقط خود را مي بيند و تنها ديدگاه خويش را نسبت به امور مي شناسدو در نتيجه تنها آن را درست مي داند. براي او عجيب است که ديگران چون او نينديشند. روشن است که جلوگيري از پرخاشگري ها تنها با زور و قوه قهريه عملي نيست زيرا ايـن خود نقص غرض است. تنها زماني مي تـوان پرخاشگري را رفـع کـرد که زمينـه آن را از بيـن بـرده شود . اگر همچون دوران کودکي به ديگـران فـرصـت گفت و شنـود بـدهم ، آن گاه در مي يابند لزوما همه مردم به يکسان و چون آنان نمي انـديشنـد و هـر يـک بـه دليلـي ممکـن است ديدگاهي ديـگـر داشتـه بـاشنـد . انـسان بالـغ مي کوشد از اين تنوع ديدگاه ها به هماهنگي و وحدت دست يابد .

  بقيه ي اين مطلب و توضيحات بيشتر در «ادامه مطلب» قابل مشاهده مي باشد....


  کلمات کليدي : ،،،،،
  ادامه مطلب ...
  تعداد بازديد : 189
  print

  پرخاشگري چيست ؟

  نظرات 0


  پرخاشگري چيست ؟

  رئيـس اداره معاونـش را مـورد سرزنـش قـرار مي دهـد ، معاون کارمند خود را تـوبـيـخ مي کند ، کارمند بر سر آبدارچي فرياد مي کشد ، آبدارچي در خانه زنـش را مـورد اهانـت قرار مي دهد ، و زن و فـرزندش را تنبيـه بـدني مي کند و سرانجام فـرزند خانواده گربـه خانه را با لگدي از در بيـرون مي اندازد ... ايـن نمايشنامه غم انـگيـز و کوتاه اداري - خانوادگي بيانگر « پـرخاشگـري » است و واقعيتي را که در زبان روان شناسي به « جابجايي » موسوم است نشان مي دهد .

  بقيه ي اين مطلب و توضيحات بيشتر در ادامه مطلب ......


  کلمات کليدي : ،،،،،،
  ادامه مطلب ...
  تعداد بازديد : 164
  print

  چه کساني خودکشي مي کنند ؟

  نظرات 0


  چه کساني خودکشي مي کنند ؟


  امروزه بيـشتـر محققـيـن غربي خودکشي را پديـده اجتماعي پيچيده اي مي دانند که با عوامل روان شنـاختـي ، بـيـولـوژيـک و اجتماعي در ارتـبـاط است . اعتـقـاد بر ايـن است که خودکشي از احساس غير قابل تحمل بودن زندگي به وسيله فرد ناشي مي شود . اين افراد مرگ را تـنـها راه گريز از درد و مصيبت هاي فراوان ، بيماري هاي لاعلاج ، شکست هاي عاطفي و ... مي دانـنـد .
  شخصي که خودکشي مي کنـد ، تـنهايـي و نااميـدي را تـجربـه کرده است . ايـن افـراد تعارضات دوگانه اي بين زندگي همراه با استرس بي پايان و عدم امکان هرگونه تغيير يا بهبود در شرايط آن را دارند . بـه طور کلي نمي توان خودکشي را يک عمل تصادفي دانست ، بلکه خودکشي نـوعي رهايي از مشکلات و بحران هايي است که رنج بسيار زيادي را براي فرد ايجاد کرده است .

  بقيه ي اين مطلب را در ادامه مطلب ببينيد...


  کلمات کليدي : ،،
  ادامه مطلب ...
  تعداد بازديد : 184
  print

  پشتيباني

  +1 به کل وبسايت

  +1 به اين صفحه