در این صفحه شما با مطالب آموزشی کمک های ولیه و ارائه ی آن در زمان های خاص باشیم.

در این وبسایت و در این صفحه شما می توانید آموزش کمکهای اولیه را تا حدود زیادی به صورت مقاله های متعدد بیاموزید و فقط کافی است مطالب مربوط به هر بخش رابه خوبی مطالعه نمائید و مطمئن باشید هر آنچه که برای آموزش کامل ارائه ی کمکهای اولیه اورژانسی مورد نیاز است را در همین وبسایت و با همین مطالب موضوعی که برای اولین بار در این وبسایت قرار داده شده می توانید  یاد بگیرید و در مواقع خاص از این اطلاعات به نحو احسن استفاده نمائید.

آخرین بروزرسانی این صفحه:1395/6/24(این صفحه همچنان بروز میشود...منتظر بروزرسانیهای بعدی باشید)
-----------             بخش اصول کمکهاي اوليه در کمک‌هاي اوليه            ------------

آسيب‌هاي‌ الکتريکي‌نجات‌ غريق
چگونه‌ ارايه‌کننده‌ کمک‌هاي‌ اوليه‌ باشيمارزيابي مصدوم
مراقبت‌ از خودعلايم‌ و نشانه‌ها
اقدامات‌ در وضعيت‌هاي‌ اورژانسمعاينه‌ مصدوم‌
تماس‌ تلفني‌ براي‌ درخواست‌ کمکدرمان‌ و مراقبت‌هاي‌ بعدي‌
مصدومان‌ متعددانتقال‌ اطلاعات‌
حوادث‌ رانندگياستفاده‌ از نمودارهاي‌ ثبت‌ مشاهدات‌
آتش‌سوزي

------------           بخش روشها و تجهيزات در کمک‌هاي اوليه            -------------

درآوردن‌ لباس‌هاي‌ مصدوم‌باندهاي‌ مثلثي‌
درآوردن‌ کلاه‌ ايمني‌گره‌ زدن‌
علايم‌ حياتي‌پوشش‌ دست‌ و پا
وسايل‌ کمک‌هاي‌ اوليه‌باند سر
پانسمان‌آويزهاي‌ اندام‌ بالايي‌
پانسمان‌هاي‌ استريل‌آويزهاي‌ بالانگهدارنده‌
پانسمان‌هاي‌ غيراستريل‌آويزهاي‌ موقتي‌
پانسمان‌هاي‌ چسبدارجابه‌جا کردن‌ بيمار
کمپرس‌ سردکمک‌ به‌ مصدوم‌ قادر به‌ حرکت‌
اصول‌ باندپيچي‌کنترل‌ کردن‌ سقوط‌
باندهاي‌ رولي‌جابه‌جا کردن‌ مصدوم‌ از حال‌ رفته‌
باندهاي‌ آرنج‌ و زانوتجهيزات‌ نقل‌ و انتقال‌
باندهاي‌ دست‌ و پاانواع‌ بيماربر و تخته‌
باند لوله‌اي‌

----------           بخش اقدامات نجات دهنده حيات در کمک‌هاي اوليه           ---------

خفگي‌ در کودکان‌ (7-1 ساله‌)اولويت‌هاي‌ نجات‌ حيات‌
خفگي‌ در شيرخواران‌ (زير يک‌ سال‌)کودک‌ بي‌هوش‌ (7-1 ساله‌)
شيرخوار بي‌هوش‌ (زير يک‌ سال‌)

-------        بخش مشکلات قلب و دستگاه گردش خون در کمک‌هاي اوليه        --------

شوک‌نارسايي‌ حاد قلب
خونريزي‌ داخلي‌حمله‌ قلبي‌
شوک‌ آنافيلاکتيک‌غش‌ کردن‌ و از حال‌ رفتن‌
آنژين‌ صدري‌ (درد قفسه‌ سينه‌)

------------             بخش جراحات و خونريزي در کمک‌هاي اوليه            -------------

خونريزي‌ شديدزخم‌ چشم‌
فرو رفتن‌ ميله‌خونريزي‌ از گوش‌
قطع‌ عضوخونريزي‌ از بيني‌
آسيب‌ له‌شدگي‌خونريزي‌ از دهان‌
بريدگي‌ها و خراش‌هاافتادن‌ دندان‌
جسم‌ خارجي‌ در محل‌ بريدگي‌زخم‌ کف‌ دست‌
کبودشدگي‌زخم‌ در محل‌ چين‌ مفاصل‌
زخم‌ عفوني‌جراحات‌ شکم‌
جراحات‌ سر و پوست‌ سرخونريزي‌ از سياهرگ‌هاي‌ واريسي‌

------         بخش آسيبهاي استخوان و مفصل و عضله در کمک‌هاي اوليه          ------

شکستگي‌هاآسيب‌ مچ‌ پا
دررفتگي‌ مفصل‌آسيب‌ ساق‌
رگ‌ به‌ رگ‌شدگي‌ها و پيچ‌خوردگي‌هاآسيب‌ زانو
شکستگي‌هاي‌ بيني‌ و استخوان‌ گونه‌آسيب‌هاي‌ لگن‌ خاصره‌ و ران‌
آسيب‌ فک‌ پاييني‌شکستگي‌ لگن‌
شکستگي‌ استخوان‌ ترقوه‌آسيب‌ ستون‌ فقرات‌
آسيب‌ شانه‌آسيب‌ قفسه‌ سينه‌
آسيب‌ بازوآسيب‌هاي‌ دست‌ و انگشتان‌
آسيب‌ آرنج‌آسيب‌هاي‌ ساعد و مچ‌

-----------             بخش آسيبهاي محيطي در کمک‌هاي اوليه            ----------------

سوختگي‌هاي‌ شديد و سوختگي‌ با آب‌ جوشسوختگي‌هاي‌ خفيف‌
سوختگي‌هاي‌ راه‌ تنفسي‌آفتاب‌ سوختگي‌
سوختگي‌ الکتريکي‌عرق‌سوز
سوختگي‌ شيميايي‌گرمازدگي
سوختگي‌ شيميايي‌ چشم‌شوک‌ ناشي‌ از گرما
سوختگي‌ چشم‌ در اثر اشعه‌يخ‌ زدگي‌
آسيب‌ ناشي‌ از گاز اشک‌آورکاهش‌ درجه‌ حرارت‌ بدن‌

-------------             بخش اجسام خارجي در کمک‌هاي اوليه            ---------------

تراشه‌ (پليسه‌)جسم‌ خارجي‌ در محل‌ بريدگي‌
جسم‌ خارجي‌ در چشم‌جسم‌ خارجي‌ استنشاق‌ شده‌
جسم‌ خارجي‌ در گوش‌جسم‌ خارجي‌ بلعيده‌ شده‌
جسم‌ خارجي‌ در بيني‌

---------             بخش زايمان و مشکلات طبي در کمک‌هاي اوليه            ------------


زايمان‌: مرحله‌ اول‌زايمان‌: مرحله‌ دوم‌
زايمان‌: مرحله‌ سوم‌افت‌ قند خون‌
سقط‌ جنين‌حمله‌ هراس‌
آلرژي‌گوش‌ درد
سکسکه‌دندان‌ درد
تب‌گلودرد
سرگيجه‌درد شکم‌
ديابت‌ شيرين‌فتق‌
افزايش‌ قند خون‌اسهال‌ و استفراغ‌
نکات‌ مربوط‌ به‌ سلامت‌ در سفرهاي‌ خارجي‌گرفتگي‌ عضلاني‌

--------             بخش کمکهاي اوليه اورژانس در کمک‌هاي اوليه            ----------

کودک‌ را ارزيابي‌ کنيدخفگي‌ در شيرخواران‌ (زير يک‌ سال‌)
احياي‌ تنفسي‌ را آغاز کنيدحمله‌ آسم‌
احياي‌ قلبي‌ ـ ريوي‌ را آغاز کنيدحمله‌ قلبي
وضعيت‌ بهبودخونريزي‌ شديد
شيرخوار را ارزيابي‌ کنيدآسيب‌ سر
خفگي‌ در کودکان‌ (7-1 ساله‌)آسيب‌ ستون‌ فقرات‌
تشنج‌ در کودکان‌شکستگي‌ استخوان‌
سوختگي‌هاسموم‌ بلعيده‌ شده‌


 بخش مسموميت ها ، گازگرفتگي ها و گزيدگي ها در کمک‌هاي اوليه 

سموم‌ بلعيده‌ شده‌ريختن‌ مواد شيميايي‌ روي‌ پوست‌
گازهاي‌ استنشاق‌ شده‌ساير گازگرفتگي‌ها و گزيدگي‌ها
سموم‌ داخل‌ چشم‌گزش‌ کنه‌
مسموميت‌ دارويي‌مارگزيدگي‌
مسموميت‌ با الکل‌گزيدگي‌ موجودات‌ دريايي‌
مسموميت‌ غذايي‌سوراخ‌ شدن‌ توسط‌ موجود آبزي‌
گياهان‌ و قارچ‌هاي‌ سمي‌گازگرفتگي‌ توسط‌ حيوانات‌
گزيدگي‌ حشره‌

 بخش مشکلات دستگاه عصبي در کمک‌هاي اوليه      


آسيب‌ سرتکان‌ مغزي‌
فشردگي‌ مغزتشنج‌هاي‌ نهفته‌
شکستگي‌ جمجمه‌تشنج‌ در کودکان‌
مننژيت‌ميگرن‌
سردرد


هميشه سلامت باشيد

مدیریت وبسایت دنیای علمی،آموزشی و سرگرمی
www.deas.ir


کلمات کليدي : ،،،،،،،