نحوه ی قرار دادن نمودار در آفیس2007


در این قسمت از آموزش آفیس2007 شما یاد خواهید گرفت که چگونه می توان در محیط ورد2007 یک نمودار رسم کرد.
برای رسم نمودار های مختلف در محیط سند خود می توانید به صورت زیر عمل کنید:

1-وارد سند خود در office 2007 شوید
2-وارد سربرگ Insert شوید.
3- از قسمت Illustrations وارد قسمت chart شوید.
4-در پنجره ی باز شده شما می توانید انوع نمودارها را مشاهده و یکی را انتخاب نمائید که مهمترین آنها به صورت زیر میباشد:

الف)column که نمودرهای ستونی میباشد
ب)line که نمودارهای سطری میباشد
ج)pie که شامل نمودارهای دایره ای میباشد
د)Bar که شامل نمودارهای میله ای میباشد
ه)Area که شامل نمودارهایی است که برای نشان دادن سطح و مساحت نمایش داده می شود.

و)(X.Y(scatter که با استفاده از اين نمودار مي توان به شكل و ميزان پراكندگي توليدات در محدوده تلرانسي نقشه و يا خواست مشتري پي برد


آموزش تصویری مربوط به این قسمت


و حالا پنجره ی باز شده به صورت زیر خواهد بود:


کلمات کليدي : ،،،،،،،،،،،،