نحوه ی نوشتن شمره ی صفحات در آفیس2007


در این قسمت از مطالب آموزش آفیس2007 می خواهم شما را با صفحه بندی سند مورد نظر آشنا نمایم.
اگر بخواهید صفحات سند خود را در آفیس2007 شماره بندی کنید به طوریکه شماره ی مربوط به هر صفحه نمایش داده شود باید طبق مراحل زیر عمل کنید:

1-ابتدا وارد office2007 شوید
2-وارد سربرگ Insert در بالای صفحه شوید
3-حال در قسمت Header&Footer بر روی قسمت Page number کلیک نمائید.
4-گرینه های مختلفی پیش روی شما باز خواهد شد که هر کدام را برایتان شرح می دهم:

الف)در اولین گزینه یعنی Top of page شماره ی صفحه ها بالای سند(صفحه) قرار خواهند گرفت
ب)در دومین گزینه یعنی Bottom of page شماره ی صفحه ها پایین سند(صفحه) قرار خواهند گرفت
پ) در سومین گزینه یعنی Page Margins شماره ی صفحه ها کنار سند(صفحه) قرار خواهند گرفت

*نکته:شاید شما بخواهید مدل نمایش شماره صفحه ی اول با سایر صفحات فرق کند که برای اینکار بای در سربرگ Design بر روی گزینه ی Different first page کلیک نمائید و سپس مدل دلخواه نمیش شماره صفحه را دوباره انتخاب نمائید
*نکته:اگر خواستید شماره صفحه ها را از سند خود حذف نمائید باید بر روی آخرین گزینه ی Page number در سربرگ Insert کلیک نمائید

آموزش تصویری مربوط به این قسمت


کلمات کليدي : ،،،،،،،،