»اســــرار چـــشـــــم ها«


اين مقاله پيرامون مبحث پرآوازه و نوظهور موسوم به "علايم دستيابي ديداري" مي باشد. شيوه اي که ما را قادر مي سازد با مشاهده حرکات چشم ها به نحوه انديشيدن فرد پي ببريم. مبناي اين علم بر پايه ارتباط تنگاتنگ جسم و ذهن بوده و آنکه افراد با حرکت دادن چشمهايشان روند تفکرات باطني خود را آشکار ميسازند. فراگيري آن ما را يقينا در بهبود برقراري ارتباط با ديگران در زندگي ياري خواهد داد.
تشخيص حرکات چشم قدري به تمرين و ممارست نياز دارد زيرا که برخي افراد حرکات چشم بسيار کند و آرام، مختصر، زيرکانه و يا تعمدي دارند که اغلب اوقات ارزيابي چشم را پيچيده و دشوار مي گرداند. حرکات چشمها نشان دهنده آن است که فرد چگونه ميانديشد،آيا وقايع گذشته و يا آينده را در تصور خود ميپروراند، صدايي را در باطن خود دوباره مي شنود و يا صداي جديدي را در ذهن خود مي آفريند. در دلش با خود حرف ميزند و يا توجهش معطوف به احساساتش مي باشد.
جهت رمز گشايي حرکات چشمها صورت را به 3 بخش فوقاني-مياني-تحتاني در ذهن خود مجسم کنيد. اکنون مجددا آن 3 بخش را از وسط به 2 بخش چپ و راست تقسيم کنيد. حرکت چشم به سمت هر يک از اين 6 منطقه را ميتوان اينگونه تفسير کرد:

بالا: ديداري

وسط: شنيداري
پايين: تکلم و احساسات  

سمت چپشان مربوط به اطلاعات يادآوري شده و سمت راستشان مربوط به اطلاعات خلق شده مي باشد. به اين مفهوم که شخص به منظور دستيابي به مناطق مرتبط با حواس پنجگانه مغز بطور غير ارادي چشمانش را به جهات مختلف حرکت ميدهد.

چشمها بالا وچپ: نيمکره غير برتر تجسمات فکري - تصوير ذهني يادآوري شده - دستيابي به خاطرات بصري 

چشمها بالا و راست: نيمکره برتر تجسمات فکري-تصوير ذهني خلق شده-قوه مخيله

چشمها وسط و چپ: نيمکره غير برتر پردازش حس شنوايي-دستيابي به خاطرات اصوات-افتراق تن صدا    

چشمها وسط و راست: نيمکره برتر پردازش حس شنوايي-تجسم اصوات جديد

چشمها پايين و چپ: نداي درون-گفتگوي باطني-ايجاد کلام  

چشمها پايين و راست: احساسات، حس لامسه و هم احشايي-دستيابي به احساسات، عواطف، احساس سردي وگرمي، درد، فشار، حرکت و جاذبه

چشمها مستقيم بسمت روبرو و متسع: دسترسي سريع و آني به تمام اطلاعات حسي (معمولا بصري)

«کـــــاربــــــردهــــــــــا»

1- موثرتر ومفيدتر بيانديشيد  

از آنجايي که حرکات چشمها سبب تحريک بخشهاي متفاوتي از مغز ميگردند، بنابراين شما را در انديشيدن بهتر ياري ميکند. براي مثال هنگامي که از شما پرسيده شود که آخرين فردي که امروز صبح ملاقات کردي چه کسي بود؟ شما با حرکت دادن چشم ها بسمت بالا و چپ مي توانيد آن را بهتر به خاطر بياوريد.

2- بدانيد چه زماني بايد سکوت کنيد  

هنگامي که فردي در حين انجام حرکات چشمي مي باشد و شما نيز همزمان صحبت مي کنيد، رشته افکار وي برهم از دست ميرود که سبب تاخير و کندي ارتباط متقابل، سردرگمي و رنجش آن فرد نسبت به شما خواهد شد. 

3- حريم شخصي افراد

شيوه تفکرشان وابسته بر اطلاعات بصري ميباشد، به حريم شخصي زيادي نياز دارند. مايلند از شما به اندازه کافي فاصله بگيرند تا قادر باشند خيلي خوب شما را مشاهده کنند زيرا که با نگاه کردن به شما اطلاعات بسياري را گردآوري مي کنند. بنابراين دور از آنها نشسته و يا بايستيد. افرادي که احساسي مي انديشند مايلند به حد کافي نزديک باشند تا با شما تماس جسمي برقرار کنند که اين کار را با زدن به بازوهاي شما، گرفتن آرنج و يا شانه و دست دادني که گويي ميل به رها کردن دستان شما ندارد بروز ميدهند. همچنين افرادي که يادگيري و تفکراتشان وابسته به اطلاعات شنيداري ميباشد کمترين توجهي نسبت به وجود شما و حرکات جسماني شما ندارند زيرا که تمام توجه شان معطوف به جزئيات و صحت اطلاعات مبادله شده و تحليل آن ميگردد.چشم برهم زدنهاي مکرر و يا حتي بستن چشمها به مدت چند ثانيه در هنگام بحث و گفتگو پيرامون مسائل پيچيده از ويژگيهاي اخلاقي آنان ميباشد.

4- دروغگو را شناسايي کنيد

هنگاميکه مشاهده کرديد شخصي درپاسخ به پرسشهاي شما به بالا و سمت راست چشم ميدوزد احتمالا در فکر فريب و يافتن پاسخ ساختگي ميباشد.

****زياده روي نکنيد *****

به خاطر داشته باشيد که حرکات چشمها در تمام افراد صادق نميباشد گاهي اوقات در افراد چپ دست حرکات چشم مذکور معکوس بوده و يا حتي برخي افراد داراي حرکات چشم منحصر به فردي مي باشند. بنابراين در استفاده از آن محتاط و ميانه رو باشيد و هيچگاه به آن به ديد يک قانون ثابت ننگريد.  
نظرات،پیشنهادات و انتقادات خود را درباب سایت و مطالب سایت برای ما ارسال نمائید.
اگر خواستید می توانید در نظر سنجی سایت شرکت نمائید.
تمامی مطالبی که از سایت های دیگر وارد وبلاگ می شوند دارای منبع هستند
درصورت کپی کردن از مطالب سایت و قرار دادن آنها در دیگر سایت و وبلاگها حتما منبع سایت(یعنی دنیای علمی،آموزشی و سرگرمی)را به همراه لینک سایت ٰ قرار دهید.
تهیه ، نوشته شده و ویرایش شده توسط وبسایت دنیای علمی ،آموزشی و سرگرمی


کلمات کليدي : ،،،،،،،،،،