سياه سرفه


• توضيح‌ کلي‌  

سياه‌سرفه‌ عبارت‌ است‌ از عفونت‌ باکتريايي‌، مسري‌ و خطرناک‌ برونش‌ها و ريه‌ها. واکسيناسيون‌ در سراسر جهان‌ به‌ مقدار زيادي‌ بروز سياه‌ سرفه‌ را کاهش‌ داده‌ است‌. تمامي‌ سنين‌ را مبتلا مي‌کند ولي‌ در کودکان‌ شايع‌تر است‌.  

• علايم‌ شايع‌ 

*مراحل‌ اوليه‌:
آب‌ ريزش‌ بيني‌ - سرفه‌ خشک‌ که‌ به‌ سرفه‌ با خلط‌ غليظ‌ تبديل‌ ميشود - تب‌ مختصر مراحل‌ *انتهايي‌: 
حملات‌ سرفه‌ مداوم‌ و شديد که‌ تا يک‌ دقيقه‌ طول‌ ميکشند. در طول‌ سرفه‌ در اثر کمبود اکسيژن‌ فرد قرمز يا آبي‌ ميشود. در پايان‌ هربار سرفه‌، کودک‌ با صدايي‌ «شبيه‌ فرياد» نفس‌نفس‌ مي‌زند.  استفراغ‌ و اسهال‌ - تب‌ 

• علل‌

عفونت‌ با باکتري‌ بوردتلاپرتوسيس‌ . اين‌ بيماري‌ از طريق‌ تماس‌ مستقيم‌ با سرايت‌ فردي‌ يا تماس‌ غيرمستقيم‌ مثل‌ تنفس‌ هواي‌ حاوي‌ قطرات‌ عفوني‌ يا دست‌ زدن‌ به‌ پيراهن‌ يا ساير مواد آلوده‌ منتقل‌ مي‌شود. دوره‌ کمون‌ 7-5 روز است‌.

• عوامل‌ افزايش‌دهنده‌ خطر

افراد واکسينه‌نشده‌
همه‌گيري‌هاي‌ اواخر زمستان‌ و بهار. گسترش‌ باکتري‌ها باعث‌ افزايش‌ شدت‌ بيماري‌ زايي‌ آنها مي‌گردد. 
شرايط‌ زندگي‌ شلوغ‌ يا غيربهداشتي‌
بارداري

• پيشگيري‌

تمام‌ کودکان‌ را بر ضد سياه‌سرفه‌ واکسينه‌ کنيد. واکسيناسيون‌ معمولاً در 2 ماهگي‌ شروع‌ مي‌شود و پس‌ از 5 سالگي‌ توصيه‌ نمي‌گردد.
افراد دچار عفونت‌ را جدا کنيد.

• عواقب‌ مورد انتظار

با درمان‌ معمولاً ظرف‌ تقريباً 6 هفته‌ علاج‌ مي‌شود (ممکن‌ است‌ بين‌ 3هفته‌ تا 3 ماه‌ باشد). سير معمول‌ بيماري‌ به‌ شرح‌ زير است‌: 2 هفته‌ سرفه‌ غير مشخص‌، 2 هفته‌ حملات‌ «سياه‌ سرفه‌» و 2 هفته‌ نقاهت‌، ممکن‌ است‌ برخي‌ سرفه‌هاي‌ پايدار ماه‌ها طول‌ بکشند.

• عوارض‌ احتمالي‌

*کودکان‌ زير يک‌ سال‌ در معرض‌ عوارض‌ شديد يا مرگ‌ قرار دارند
*خون‌ دماغ‌  جدا شدن‌ شبکيه
*تشنج‌ و آنسفاليت‌
*پنوموني‌
*آپنه‌ (کند شدن‌ يا توقف‌ تنفس‌)
*عفونت‌ گوش‌ مياني‌
*پارگي‌ عروق‌ خوني‌ مغز 


درمان‌


• اصول‌ کلي

*آزمون‌هاي‌ تشخيصي‌ مي‌توانند شامل‌ بررسي‌هاي‌ آزمايشگاهي‌ خون‌، کشت‌ خلط‌ و راديوگرافي‌ قفسه‌ سينه‌ باشند.
*بستري‌ شدن‌ در بيمارستان‌ با مراقبت‌هاي‌ ويژه‌ براي‌ نوزادان‌ به‌ شدت‌ بيمار. کودکان‌ بزرگتر را معمولاً مي‌توان‌ در منزل‌ درمان‌ کرد.
*تا از بين‌ رفتن‌ تب‌، شخص‌ بيمار را جدا کنيد. ملاقات‌ کنندگان‌ اجباري‌ بايد ماسک‌ بزنند.              *در طول‌ يک‌ حمله‌ سرفه‌ در يک‌ کودک‌، پايين‌ تخت‌ را بلند کنيد. صورت‌ کودک‌ را پايين‌ بياوريد و سرش‌ را به‌ يک‌ طرف‌ بچرخانيد تا به‌ تخليه‌ ريه‌ها کمک‌ کنيد. کودکان‌ بزرگتر معمولاً ترجيح‌ مي‌دهند در طول‌ حملات‌ سرفه‌ بنشينند و به‌ جلو خم‌ شوند. 
*از يک‌ مرطوب‌کننده‌ اولتراسونيک‌ براي‌ تسکين‌ سرفه‌ و کمک‌ به‌ رقيق‌ شدن‌ ترشحات‌ برونش‌ و ريه‌ استفاده‌ کنيد. هر روز مرطوب‌کننده‌ را تميز کنيد. 

• داروها 

*از داروهاي‌ ضدسرفه‌ مگر در صورت‌ تجويز استفاده‌ نکنيد.
*ممکن‌ است‌ توصيه‌ شود در دوره‌ کمون‌ اريترومايسين‌ شروع‌ گردد.
*براي‌ عوارضي‌ چون‌ عفونت‌ گوش‌ مياني‌ يا پنوموني‌ ممکن‌ است‌ آنتي‌بادي‌ هايي‌ تجويز گردند.

• فعاليت‌

تا از بين‌ رفتن‌ تب‌، کودک‌ را در بستر نگه‌ داريد. با توجه‌ به‌ قدرت‌ کودک‌، فعاليت‌ طبيعي‌ بايد به‌ آهستگي‌ از سر گرفته‌ شود. 

• رژيم‌ غذايي‌

کودک‌ را به‌ نوشيدن‌ مايعات‌ فراوان‌ مثل‌ آب‌ميوه‌، چاي‌، نوشيدني‌هاي‌ کربنات‌ دار و سوپ‌ رقيق‌ تشويق‌ کنيد.
وعده‌هاي‌ غذايي‌ کم‌ و به‌ تعداد زياد ممکن‌ است‌ استفراغ‌ را کاهش‌ دهد.

» » در اين‌ شرايط‌ به‌ پزشک‌ خود مراجعه‌ نماييد

*اگر کودک‌ شما علايم‌ سياه‌ سرفه‌، به‌ ويژه‌ کبودي‌ صورت‌ در طي‌ حملات‌ سرفه‌ را داشته‌ باشد.   *اگر تب‌ رخ‌ دهد.
*اگر استفراغ‌ بيش‌ از 2-1 روز ادامه‌ يابد.


کلمات کليدي : ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،