مجموعه نمونه سوالات نهایی زمین شناسی سوم دبیرستان


در این صحه شما نمونه سوالات زمین شناسی نهایی خرداد و شهریور سالهای اخیر را خوهید داشت.این نمونه سوالات از 91 تا 95 در درس زمین شناسی میباشد و فقط ویژه رشته علوم تجربی است.

با کلیک بر روی هر کدام از نمونه سوالات در همین صفحه برای شما فایل قابل دانلود است.منبع:aee.medu.ir

*فقط مطالبی که توسط وبسایت نوشته شده اند و قابل دانلود هستند و در قسمت مربوطه نیز مشخص شده اند بهایی معنوی دارد و آن نیز یک صلوت است. خواهشمندیم بعد از دانلود فایلهای وبسایت این یک صلوات را تنها با نیت فرج امام زمان و سلامتی آن حضرت بفرستید.

مدیریت وبسایت دنیای علمی،آموزشی و سرگرمی
www.deas.irکلمات کليدي : ،،،