درباره مخملک(Scarlet fever)


• توضيح‌ کلي‌

مخملک‌ يک‌ اختلال‌ دوران‌ کودکي‌ (معمولاً سنين‌ 10-2 سال‌) که‌ مشخصه‌ آن‌ بثورات‌ پوستي‌ قرمز روشن‌ است‌. قبل‌ از بروز مخملک‌ يک‌ گلودرد استرپتوکوکي‌ وجود دارد. هر دو عارضه‌ مذکور (مخملک‌ و گلودرد استرپتوکوکي‌) تا 3-2 هفته‌ بسيار مسري‌اند. شيوع‌ مخملک‌ بسيار کمتر از گذشته‌ بوده‌ و خطرات‌ آن‌ نيز کمتر شده‌ است‌.

• علايم‌ شايع‌ 

*علايم‌ ممکن‌ است‌ در افراد مختلف‌ متفاوت‌ باشد. سير معمول بيماري‌ در ذيل‌ ذکر شده‌ است‌:
روز اول‌: تب‌ تا حد 40 درجه‌ سانتيگراد؛ قرمزي‌ گلو و تورم‌ لوزه‌ها (بر روي‌ لوزه‌ها ممکن‌ است‌ نقاط‌ سفيدرنگ‌ وجود داشته‌ باشد)، بزرگي‌ غدد لنفاوي‌ گردن‌، سرفه‌، استفراغ‌.
روز دوم‌: بثورات‌ پوستي‌ قرمز روشن‌ بر روي‌ تمام‌ صورت‌ بجز اطراف‌ دهان‌.
روز سوم‌: قرمزي‌ زبان‌ (زبان‌ توت‌فرنگي‌) و بثورات‌ قرمز در چين‌هاي‌ بدن‌ و انتشار آنها به‌ نواحي‌ گردن‌، قفسه‌ سينه‌، پشت‌ و سپس‌ تمام‌ بدن‌. اين‌ بثورات‌ شبيه‌ بثورات‌ آفتاب‌سوختگي‌ همراه‌ برآمدگي‌ است‌.
روز چهارم‌: محو شدن‌ بثورات‌ و شروع‌ پوسته‌اندازي‌ که‌ به‌مدت‌ 14-10 روز ادامه‌ خواهد يافت‌.

• علل‌

عفونت‌ استرپتوکوکي‌ ناشي‌ از نوع‌ خاصي‌ از باکتري‌ که‌ سم‌ مخملک‌ را توليد مي‌کند. اين‌ باکتري‌ از طريق‌ قطرات‌ ريز ترشحات‌ که‌ با سرفه‌ يا تنفس‌ در فضا پخش‌ مي‌شوند انتشار مي‌يابد.
تعداد بسيار کمي‌ از موارد عفونت‌ استرپتوکوکي‌ به‌سمت‌ مخملک‌ پيشرفت‌ مي‌کند زيرا همه‌ افراد نسبت‌ به‌ سم‌ ايجادکننده‌ بثورات‌ مخملک‌ حساس‌ نيستند. به‌عنوان‌ مثال‌ در يک‌ خانواده‌ ممکن‌ است‌ يک‌ کودک‌ دچار مخملک‌ گردد، ديگري‌ تنها دچار گلودرد استرپتوکوکي‌ باشد و سومي‌ تنها حامل‌ باکتري‌ و انتقال‌دهنده‌ آن‌ به‌ ديگران‌ باشد بدون‌ اينکه‌ خود بيمار شود.

• عوامل‌ افزايش‌دهنده‌ خطر

سابقه‌ خانوادگي‌ عفونت‌هاي‌ استرپتوکوکي‌ مکرر
زردزخم‌ اخير
زندگي‌ در شرايط‌ پرجمعيت‌ يا غيربهداشتي
تماس‌ با افراد مبتلا در مکان‌هاي‌ عمومي
سن‌ 10-2 سال

• پيشگيري‌

اين‌ بيماري‌ به‌طور کامل‌ قابل‌ پيشگيري‌ نيست‌، زيرا برخي‌ افراد سالم‌ حامل‌ باکتري‌ استرپتوکوک‌ هستند بدون‌ آنکه‌ خود بيمار گردند.
با اين‌ حال‌ اقداماتي‌ که‌ تا حدودي‌ در پيشگيري‌ مؤثرندعبارتند از:
درمان‌ آنتي‌بيوتيکي‌ حداقل‌ به‌مدت‌ 10 روز براي‌ هرگونه‌ عفونت‌ استرپتوکوکي .  
دوري‌ از افراد مبتلا به‌ گلودرد 

• عواقب‌ موردانتظار

معمولاً با درمان‌ در عرض‌ 10 روز يا بيشتر قابل‌ علاج‌ است‌. مخملک‌ به‌اندازه‌ گذشته‌ شايع‌ نيست‌ و به‌ندرت‌ کشنده‌ است‌. با درمان‌ آنتي‌بيوتيکي‌، شدت‌ بيماري‌ و احتمال‌ بروز عوارض‌ آن‌ کاهش‌ مي‌يابد.

• عوارض‌ احتمالي‌

بدون‌ درمان‌:
تب‌ روماتيسمي‌ - اختلال‌ شنوايي‌ - گلومرولونفريت‌ - مننژيت‌ - پنوموني‌ - انسفاليت‌


درمان‌

• اصول‌ کلي‌

*بررسي‌هاي‌ تشخيصي‌ ممکن‌ است‌ شامل‌ کشت‌ گلو يا آزمايش‌ خون‌ ازنظر باکتري‌ استرپتوکوک‌ باشد.
*مراقبت‌ بيماران‌ ممکن‌ است‌ در منزل‌ انجام‌ شود. 
*در بزرگسالان‌ و کودکاني‌ که‌ قادر به‌ غرغره‌ کردن‌ هستند، غرغره‌ چاي‌ جهت‌ تسکين‌ ناراحتي‌ گلو توصيه‌ مي‌شود. غلظت‌ محلول‌ چاي‌ مورد استفاده‌ براي‌ غرغره‌ را دوبرابر معمول‌ در نظر بگيريد.
*اين‌ محلول‌ را مي‌توان‌ به‌صورت‌ گرم‌ يا سرد و به‌ تعداد دفعات‌ دلخواه‌ بيمار استفاده‌ کرد. 
*براي‌ تسکين‌ خشکي‌ و احساس‌ گرفتگي‌ گلو از يک‌ دستگاه‌ مرطوب‌کننده‌ با بخار سرد استفاده‌ کنيد. اين‌ دستگاه‌ را هر روز تميز کنيد.
*در مورد غدد لنفاوي‌ متورم‌ و دردناک‌ در ناحيه‌ گردن‌ از کمپرس‌ آب‌ گرم‌ استفاده‌ کنيد.
*فرد مبتلا را از ساير افراد، از جمله‌ اعضاي‌ خانواده‌ جدا کنيد.

• داروها

پني‌سيلين‌ براي‌ کوتاه‌ کردن‌ دوره‌ مخملک‌ و جلوگيري‌ از عوارض‌ آن‌ تجويز مي‌شود. اگر بيمار به‌ پني‌سيلين‌ حساسيت‌ داشته‌ باشد، ساير آنتي‌بيوتيک‌ها، نظير اريترومايسين‌ نيز مؤثرند.
 
• فعاليت


براي طرف‌ شدن‌ علايم‌ بيماري‌، استراحت‌ در بستر ضروري‌ است‌. 

• رژيم‌ غذايي‌

رژيم‌ خاصي‌ نياز نيست‌. مصرف‌ مايعات‌ فراوان‌ توصيه‌ مي‌شود.

» » در اين‌ شرايط‌ به‌ پزشک‌ خود مراجعه‌ نماييد

اگر شما يا کودکتان‌ داراي‌ علايم‌ گلودرد استرپتوکوکي‌ يا مخملک‌ باشيد.
بروز موارد زير در طي‌ درمان‌:
*اگر درجه‌ حرارت‌ بدن‌ به‌مدت‌ دو روز به‌ حد طبيعي‌ بازگشته‌ و سپس‌ دوباره‌ تب‌ بروز کند.
*اگر دچار علايم جديد و غيرقابل توجيه نظيرتهوع‌؛ استفراغ‌؛ درد گوش‌؛ سرفه‌؛ سردرد؛ خروج‌ ترشحات‌ غليظ‌ رنگي‌ از بيني‌؛ درد سينه‌؛ يا دشواري‌ تنفس‌ شده ايد.کلمات کليدي : ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،