درباره چاقی و عواقب آن


• توضيح‌ کلي‌  

چاقي‌ حالت‌ اضافه‌ وزن‌ بدن‌. اين‌ حالت‌ را ممکن‌ است‌ بتوان‌ اين‌گونه‌ تعريف‌ کرد: ميزان‌ چربي‌ بدن‌ بالاتر از 25% در جنس‌ مذکر. اين‌ عقيده‌ که‌ چاقي‌ يک‌ مشکل‌ خودخواسته‌ يا مربوط‌ به‌ اراده‌ فرد است‌ منسوج‌ شده‌ است‌. با اين‌ حال‌، درک‌ واضحي‌ از نقايص‌ بيوشيميايي‌ مسبب‌ آن‌ وجود ندارد.

• علايم‌ شايع‌  

بالا بودن‌ ميزان‌ چربي‌ بدن‌، مشکلات‌ روحي‌ رواني‌، تحمل‌ کم‌ در فعاليت‌؛ اضافه‌ وزن‌ باعث‌ افزايش‌ کار قلب‌ مي‌شود.
  
• علل‌


عوامل‌ ژنتيکي‌ عوامل‌ محيطي‌. رژيم‌ غذايي‌ و عادات‌ تغذيه‌اي‌، سطح‌ فعاليت‌، استرس‌ (روحي‌ يا جسمي‌)، ساير مشکلات‌ روحي‌ رواني‌ ـ داروها، و عوامل‌ فرهنگي‌. احتلالات‌ متابوليسمي‌ و غددي‌ ساير عواملي‌ که‌ تا کنون‌ به‌ درستي‌ شناخته‌ نشده‌اند عبارتند از موضوعات‌ تکاملي‌ و تنظيم‌ فيزيولوژيک‌ که‌ زيربناي‌ فرضيه‌ «نقطه‌ تنظيمي‌» (set point) را تشکيل‌ مي‌دهد. اين‌ فرضيه‌ به‌ توجيه‌ مشکل‌ افراد چاق‌ از نظر کاستن‌ از وزن‌ و حفظ‌ آن‌ در سطح‌ مطلوب‌ کمک‌ مي‌کند. به‌ ندرت‌ آسيب‌ مغزي‌ مي‌تواند منجر به‌ چاقي‌ گردد.

• پيشگيري‌ 

رعايت‌ طولاني‌ مدت‌ يک‌ برنامه‌ مشتمل‌ بر رژيم‌ غذايي‌ و تغذيه‌ مناست‌، ورزش‌، و اصلاح‌ عادات‌ و روش‌ زندگي‌ برحسب‌ نياز 

• عواقب مورد انتظار

علائم با درمان قابل کنترل است در موارد خونريزي شديد نياز به بستري در بيمارستان وجود دارد و معمولا ناشي از يک بيماري زمينه اي نظير بيماري کبدي، بيماري خوني يا پرفشاري خون است. در اين موارد بيماري زمينه اي نيز بايد درمان شود.

• عوارض‌ احتمالي‌

چاقي‌ ممکن‌ است‌ در پيدايش‌ ديابت‌، فشار خون‌ بالا بيماري‌هاي‌ قلبي‌ و بيماري‌هاي‌ کيسه‌ صفرا نقش‌ داشته‌ باشد.وجود چاقي‌ همراه‌ سکته‌ مغزي‌، بيماري‌هاي‌ کليه‌ و ساير اختلالات‌ درمان‌ اين‌ بيماري‌ها را دچار عارضه‌ کرده‌ و شانس‌ زنده‌ ماندن‌ بيمار را کاهش‌ مي‌دهد. عوارض‌ رواني‌ ـ اجتماعي‌ (تصور منفي‌ از خود، مشکل‌ داشتن‌ دراشتغال‌، فقدان‌ تمايل اجتماعي‌ به جنس‌ مخالف‌)  


درمان‌


• اصول‌ کلي‌

ارزيابي‌ براي‌ تعيين‌ ميزان‌ خطر تهديد کننده‌ و سلامتي‌ فرد. دقيق‌ترين‌ روش‌ تعيين‌ ترکيب‌ بدن‌ هنوز اندازه‌گيري‌ وزن‌ زير آب‌ و اندازه‌گيري‌ چين‌ پوستي‌ در نقاط‌ مختلف‌ بدن است‌. بررسي‌هاي‌ ايمپدانس‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ دقيق‌تر شده‌ و بيشتر در دسترس‌ است‌. در اين‌ زمينه‌ از شاخص‌ توده‌ بدن‌ (BMI) و نسبت‌ دور کمر به‌ لگن‌ (WHR) نيز استفاده‌ مي‌شود.  

برنامه‌هاي‌ عمومي‌ و خصوصي‌ بسياري‌ براي‌ کمک‌ به‌ کاهش‌ وزن‌ دردسترسي‌ است‌. برنامه‌اي‌ را انتخاب‌ کنيد که‌ برنامه‌ريزي‌ غذايي‌ آن‌ با راهکارهاي‌ RDA در مورد مواد مغذي‌ همخواني‌ داشته‌ باشد، واجد توصيه‌هايي‌ در مورد ورزش‌ و عادات‌ رفتاري‌ بوده‌ و راهکارهاي‌ لازم‌ براي‌ حفظ‌ وزن‌ مطلوب‌ در بلند مدت‌ را دربر داشته‌ باشد. روش‌هاي‌ جراحي‌ براي‌ کاهش‌ وزن‌ نظير کوتاه‌ کردن‌ قسمتي‌ از روده‌ يا معده‌، بريدن‌ و برداشت‌ چربي‌، بيرون‌کشيدن‌ چربي‌ از بافت‌ با دستگاه مکش‌ يا سيم‌بندي‌ فک‌ (روشهايي‌ که‌ نتايج‌ اميدوارکننده‌اي‌ نداشته‌اند) تنها در موارد چاقي‌ بسيار شديد استفاده‌ مي‌شود.  

• داروها

درمان‌ دارويي‌ براي‌ کمک‌ به‌ کاهش‌ وزن‌ ممکن‌ است‌ مفيد بوده‌ و يا بي اثر باشد. داروهاي‌ توصيه‌ شده‌ و براي‌ چاقي‌ ممکن‌ است‌ به‌ طور آزمايشي‌ براي‌ شما تجويز گردد و تا اثربخشي‌ يا بي‌ اثري‌ آنها معلوم‌ گردد. اثربخشي‌ همه‌ داروهاي‌ مهارکننده‌ اشتها پس‌ از چند هفته‌ مصرف‌ کاهش‌ مي‌يابد ضمن‌ اين‌ که‌ ممکن‌ است‌ عوارض‌ جانبي‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشند.ترکيبات‌ آمفتاين‌ براي‌ درمان‌ چاقي‌ توصيه‌ نمي‌شود. تعدادي‌ داروي‌ جديد براي‌ کاهش‌ وزن‌ عرضه‌ شده‌ است‌، ضمن‌ اين‌ که‌، رژيم‌هاي‌ جديد احتمالاً موثرتربوده‌ و عوارض‌ جانبي‌ کمتري‌ دارند.

• فعاليت‌  

ميزان‌ فعاليت‌ فعلي‌ خود را افزايش‌ دهيد. ورزش‌ روزانه‌ (درچرخه‌ سواري‌، پياده‌روي‌، شنا و غيره‌) به‌ کاهش‌ وزن‌ احساس‌ بهتر بودن‌ و کنترل‌ اشتهاي‌ شما کمک‌ مي‌کند. هدف‌ شما در اين‌ بازه‌ بايد سي‌ دقيقه‌ فعاليت‌ پنچ‌ بار در هفته‌ باشد. از ثبت‌ روزانه‌ ميزان‌ فعاليت‌ براي‌ بررسي‌ ميزان‌ پيشرفت‌ خود کمک‌ بگيرد. به‌ نظر مي‌رسد دسيدن‌ به‌ تناسب‌ فيزيکي‌ در مقايسه‌ با رسيدن‌ به‌ وزن‌ مطلوب‌ عامل‌ مهمتري‌ در تندرستي‌ باشد. نوع‌ ورزش‌ در اين‌ زمينه‌ اهميتي‌ ندارد.

• رژيم‌ غذايي‌

رژيم‌هاي‌ غذايي‌ متنوع‌ بسياري‌ براي‌ انتخاب‌ بيماران‌ دردسترس‌ است‌. رژيم‌هاي‌ غذايي‌ غير متعادل‌ خود بيش‌ از چاقي‌ براي‌ بيماران‌ مشکل‌زا خواهند بود. رژيم‌هاي‌ ضربتي‌ و رژيم‌هاي‌ هوسي‌ در درازمدت‌ موفق‌ نخواهد بود. به‌ خاطر داشته‌ باشيد برنامه‌هايي‌ که‌ قول‌ کاهش‌ وزن‌ آسان‌ را مي‌دهند معمولاً ناموفق‌اند. در طي‌ اجراي‌ برنامه‌ غذايي‌ و ورزش‌ ممکن‌ است‌ دوره‌هايي‌ وجود داشته‌ باشد که‌ در آن‌ کاهش‌ وزن‌ متوقف‌ مي‌شود. اين‌ امر طبيعي‌ است‌؛به‌ اجراي‌ برنامه‌ ادامه‌ دهيد، کاهش‌ وزن‌ در عرض‌ 2ـ1 هفته‌ دوباره‌ آغاز مي‌شود. ميزان‌ يک‌ کاهش‌ وزن‌ منطقي‌ 5/2ـ1 پوند (هر پوند تقريباً معادل‌ 453 گرم‌ است‌) در هفته‌ است‌. اين‌ کاهش‌ وزن‌ ممکن‌ است‌ به‌ نظر آهسته‌ برسد ولي‌ اين‌ نکته‌ را در نظر بگيريد که‌ 1 پوند کاهش‌ وزن‌ در هفته‌ 52 پوند کاهش‌ وزن‌ در سال‌ رابه‌ ارمغان‌ خواهد آورد! ثبت‌ روزانه‌ رژيم‌ غذايي‌ به‌ طوري‌ که‌ هر چه‌ را که‌ مي‌خوريد ثبت‌ کنيد، توصيه‌ مي‌شود.
 
» » در اين‌ شرايط‌ به‌ پزشک‌ خود مراجعه‌ نماييد 


اگر شما يا يکي‌ از اعضاي‌ خانواده‌تان احساس‌ کنيد که‌ براي‌ کاهش‌ وزن‌ نياز به‌ مشاوره‌ داريد.


کلمات کليدي : ،،،،،،،،،،،،،،،،،،