درباره سرطان‌ حنجره‌(Larynx cancer)


• توضيح‌ کلي

سرطان‌ حنجره‌ رشد خارج از کنترل‌ سلول‌هاي‌ بدخيم‌ در حنجره‌ و بافت‌هاي‌ اطراف‌. اين‌ عارضه‌ معمولاً بزرگسالان‌ بالاي‌ 40 سال‌ را مبتلا ساخته‌ و در آقايان‌ شايع‌تر از خانم‌هاست‌. 

• علايم‌ شايع

*خشونت‌ صدا که‌ با استراحت‌ دادن‌ به‌ صدا برطرف‌ نمي‌شود.
*احساس‌ توده‌ در گلو
*بلع‌ دردناک‌ يا اشکال‌ در بلع‌
*گره‌هاي‌ لنفاوي‌ متورم‌ و سفت‌ در گردن‌
*کاهش‌ وزن‌
*احساس‌ درد هنگام‌ لمس‌ کردن‌
*سرفه‌ مزمن‌

• علل

استعمال‌ دخانيات‌ يا سوءمصرف‌ الکل‌

• عوامل‌ افزايش‌دهنده‌ خطر

*سيگار کشيدن‌ زياد
*مصرف‌ بيش‌ از حد الکل‌
*پوليپ‌هاي‌ تارهاي‌ صوتي
*التهاب‌ مزمن‌ تارهاي‌ صوتي‌ به‌ هر علت‌  

• پيشگيري‌

*ترک‌ استعمال‌ دخانيات‌
*خودداري‌ از استفاده‌ بيش‌ از حد از صدا

• عواقب‌ مورد انتظار 

*با تشخيص‌ و درمان‌ زودرس اغلب‌ قابل‌ علاج‌ است‌. در حال‌ حاضر اين‌ عارضه‌ در مراحل‌ ديررس‌ غيرقابل‌ درمان‌ محسوب‌ مي‌گردد ولي‌ علايم‌ آن‌ قابل‌ تسکين‌ يا کنترل‌ است‌.
*تحقيقات‌ علمي‌ درباره‌ علل‌ و درمان‌ اين‌ بيماري‌ همچنان‌ ادامه‌ دارد و بنابراين‌ اين اميدواري‌ وجود دارد که‌ در آينده‌ درمان‌هايي‌ مؤثرتر و در نهايت‌ علاج‌بخش‌ عرضه‌ گردند. 

• عوارض‌ احتمالي‌ 

*عوارض‌ شايع‌ ناشي‌ از درمانهاي‌ اين‌ سرطان‌ (اشعه‌درماني‌ و جراحي‌) که‌ بر صدا، بلع‌ يا عملکرد لوله‌ گوارش‌ تأثير مي‌گذارند.
*گسترش‌ تومور به‌ ساير نواحي‌ بدن‌ که‌ تهديدکننده‌ حيات‌ است‌. 


درمان


• اصول‌ کلي

*بررسي‌هاي‌ تشخيصي‌ ممکن‌ است‌ شامل‌ معاينه‌ لارنکوسکوپي‌ با نمونه‌برداري‌ از تارهاي‌ صوتي‌ (برداشت‌ قسمت‌ کوچکي‌ از بافت‌ جهت‌ بررسي‌ آزمايشگاهي‌ که‌ به‌ تشخيص‌ کمک‌ مي‌کند) باشد. ساير بررسي‌هايي‌ که‌ براي‌ تشخيص‌ گسترش‌ احتمالي‌ تومور به‌ ساير نواحي‌ بدن‌ صورت‌ مي‌گيرند عبارتند از سي‌تي‌ اسکن‌، ام.‌آر.آي‌، اسکن‌ استخواني‌ و عکس‌ ساده‌ قفسه‌ سينه‌.
*اين‌ بيماري‌ اگر در مراحل‌ اوليه‌ تشخيص‌ داده‌ شود، درمان‌ به‌صورت‌ اشعه‌درماني‌ يا برداشت‌ تارهاي‌ صوتي‌ با ليزر به‌ صورت‌ سرپايي‌ قابل‌ انجام‌ است‌.
*درمان‌ مراحل‌ پيشرفته‌ بيماري‌ مستلزم‌ جراحي‌ جهت‌ خارج‌ کردن‌ تومور و بافت‌هاي‌ درگير (لارنژکتومي‌) و اشعه‌درماني‌ پس‌ از جراحي‌ است‌.
*در صورتي‌ که‌ جراحي‌ ضرورت‌ يابد، پس‌ از برداشت‌ تارهاي‌ صوتي‌، تکلم‌ درماني‌ جهت‌ آموختن‌ نحوه‌ صحبت‌ کردن‌ بدون‌ تارهاي‌ صوتي‌ ممکن‌ است‌ لازم‌ باشد.
*در صورتي‌ که‌ تارهاي‌ صوتي‌ شما با جراحي‌ برداشته‌ شده‌ است‌، به‌ يک‌ گروه‌ حمايتي‌ که‌ افراد داراي‌ وضعيت‌ مشابه‌ شما را تحت‌ پوشش‌ قرار داده‌ است‌ بپيونديد. اين‌ اقدام‌ نگراني‌ شما را به‌ حداقل‌ رسانده‌ و به‌ انطباق‌ شما با شرايط‌ جديد کمک‌ مي‌کند.

• داروها

براي‌ اين‌ بيماري‌ معمولاً نياز به‌ دارويي‌ نيست‌. داروهاي‌ ضدسرطان‌ معمولاً در اين‌ مورد تجويز نمي‌شوند؛ و به‌جاي‌ آن‌ از اشعه‌درماني‌ استفاده‌ مي‌شود.

• فعاليت‌

فعاليت‌هاي‌ طبيعي‌ خود را به‌ تدريج‌ پس‌ از درمان‌ يا جراحي‌ از سر بگيريد.

• رژيم‌ غذايي

رژيم‌ خاصي‌ نياز نيست‌ مگر اينکه‌ جراحي‌ انجام‌ شده‌ باشد؛ در اين‌ صورت‌ تا التيام‌ ناحيه‌ مبتلا بايد از رژيم‌ مايعات‌ استفاده‌ کنيد.

» » در اين‌ شرايط‌ به‌ پزشک‌ خود مراجعه‌ نماييد

اگر‌ شما يا يکي‌ از اعضاي‌ خانواده‌ تان داراي‌ علايم‌ سرطان‌ حنجره‌ باشيد.


کلمات کليدي : ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،