منزلی از یاقوت قرمز


هنگامی که شهادت امام حسن مجتبی علیه السّلام نزدیک شد و أ ثرات زهر در بدن شریفش ظاهر گشته بود، برادرش حسین علیه السّلام کنار بستر او آمد و نشست ؛ و سپس اظهار داشت : چرا چهره ات به رنگ سبز متمایل گشته است ؟

امام حسن علیه السّلام گریست و فرمود: برادرم ، سخن جدّم درباره من عملی شد، وبعد از آن یکدیگر را در بغل گرفته ؛ و هر دو گریان شدند.

و پس از لحظاتی فرمود: جدّم مرا خبر داد: موقعی که در شب معراج در یکی از باغ های بهشت وارد شدم و بر منازل مؤ منین عبور کردم ، دو قصر و آپارتمان بسیار مجلّل کنار هم ، مرا جلب توجّه کرد که یکی از زبرجد سبز و دیگری یاقوت قرمز بود.

به جبرئیل گفتم : این دو قصر مربوط به کیست ؟
پاسخ داد: مربوط به حسن و حسین است .
گفتم : چرا یک رنگ نیستند؟
پاسخی نداد و ساکت ماند، گفتم : چرا سخن نمی گوئی ؟
گفت : از تو خجالت دارم و شرمنده ام .
گفتم : تو را به خدا سوگند می دهم ، مرا از علّت آن خبر دهی ، که چرا دارای دو رنگ می باشند؟
اظهار داشت : آن ساختمانی که سبز رنگ است مربوط به حسن علیه السّلام خواهد بود، چون که او را مسموم می کنند و موقع مرگ ، رنگش سبز خواهد شد.
و ساختمانی که قرمز می باشد مربوط به حسین علیه السّلام است ، چون که او را خواهند کشت و رنگش از خون ، قرمز خواهد شد.
هنگامی که امام حسن علیه السّلام این مطلب را بیان نمود، با برادرش حسین علیه السّلام همدیگر را در آغوش گرفته و سخت گریستند؛ و تمامی افراد حاضر در کنار ایشان ، شروع به شیون و گریه کردند.


کلمات کليدي : ،،،،،،،،،،