درباره بيماري پلي سيتمي


• توضيح‌ کلي‌ 

پلي‌ سيتمي‌ افزايش‌ تعداد گلبول‌هاي‌ قرمز خون‌. اين‌ اختلال‌ بيشتر در بزرگسالان‌ بالاي‌ 50 سال‌ بروز مي‌کند (ولي‌ محدوده‌ سني‌ آن‌ 90-15 سال‌ است‌) و در آقايان‌ شايع‌تر است‌. اين‌ بيماري‌ سه‌ نوع‌ دارد:  
*پلي‌ سيستمي‌ ثانويه‌ (پلي‌ سيستمي‌ واکنشي‌)، که‌ عارضه‌اي‌ از بيماري‌ يا عواملي‌ غير از اختلالات‌ سلول‌هاي‌ خون‌ است‌.
*پلي‌ سيستمي‌ استرسي
*پلي‌ سيستمي‌ کاذب‌ که‌ به‌ کاهش‌ حجم‌ پلاسماي‌ خون‌ مربوط‌ مي‌باشد.

• علايم‌ شايع‌ 

برخي‌ بيماران‌ هيچ‌ علامتي‌ ندارند. ساير بيماران‌ ممکن‌ است‌ داراي‌ هر يک‌ از علايم‌ زير باشند:     خستگي‌؛ سردرد؛ خواب‌ آلودگي‌؛ منگي‌ ، خارش‌ يا پرخوني‌ پوست‌ ، بزرگي‌ طحال‌ ، خونريزي‌ بدون‌ توجيه‌ 

• علل‌

*پلي‌سيستمي‌ حقيقي‌: ناشناخته‌  
*پلي‌ سيستمي‌ ثانويه‌: بيماري‌هاي‌ مادرزادي‌ قلب‌، بيماري‌هاي‌ مزمن‌ ريه‌، کشيدن‌ سيگار معمولي‌ يا سيگار برگ‌، زندگي‌ در ارتفاعات‌ بالا
*پلي‌سيستمي‌ استرس‌: مصرف‌ داروهاي‌ ادرارآور، استعمال‌ دخانيات‌، کم‌ آبي‌ بدن‌

• عوامل‌ افزايش‌ دهنده‌ خطر

استعمال‌ دخانيات‌ ، بيماري‌هاي‌ قلبي‌ يا ريوي‌ ، استرس‌ ، سابقه‌ خانوادگي‌ پلي‌سيستمي‌ 

• پيشگيري‌

*پلي‌سيستمي‌ حقيقي‌ در حال‌ حاضر قابل‌ پيشگيري‌ نيست‌.
*پيشگيري‌ از پلي‌سيستمي‌ ثانويه‌ يا پلي‌سيستمي‌ استرس‌: خودداري‌ از استعمال‌ دخانيات‌ جلوگيري‌ از کم‌ آبي‌ بدن‌ اقدام‌ به‌ درمان‌ طبي‌ بيماري‌هاي‌ قلبي‌ يا ريوي

• عواقب‌ مورد انتظار

*پلي‌سيستمي‌ حقيقي‌ غير قابل‌ علاج‌ است‌ ولي‌ علايم‌ آن‌ با درمان‌ قابل‌ کنترل‌ است‌. متوسط‌ مدت‌ زنده‌ ماندن‌ بيماران‌ با درمان‌ 15-7 سال‌ است‌؛ حتي‌ برخي‌ بيماران‌ ممکن‌ است‌ 20 سال‌ يا بيشتر نيز زنده‌ بمانند.
*ساير انواع‌ پلي‌سيستمي‌ با برطرف‌ کردن‌ علت‌ زمينه‌اي‌ قابل‌ درمانند.

• عوارض‌ احتمالي‌

تشکيل‌ لخته‌ درون‌ وريدها يا شريان‌ها ، نقرس‌ ، سکته‌ مغزي‌ ،‌حمله‌ قلبي‌ ، زخم‌ گوارش‌ ، سنگ‌ کليه‌ ،‌ لوسمي‌ (نوعي‌ سرطان‌ خون‌) 

• • • درمان‌ 
• اصول‌ کلي‌  

*بررسي‌هاي‌ تشخيصي‌ ممکن‌ است‌ شامل‌ بررسي‌هاي‌ آزمايشگاهي‌ مغز استخوان‌ و خون‌ (شمارش‌ گلبول‌هاي‌ قرمز خون‌، اندازه‌گيري‌ هماتوکريت‌)، اشعه‌نگاري‌ کليه‌ها و بررسي‌ گلبول‌هاي‌ قرمز با کروم‌ راديواکتيو باشد.
*- مراحل‌ درماني‌ بر اساس‌ وضعيت‌ هر بيمار متفاوت‌ بوده‌ و به‌ سن‌ بيمار، مدت‌ بيماري‌، نوع‌ پلي‌سيتمي‌، عوارض‌، و فعاليت‌ بيماري‌ بستگي‌ دارد.
*- مراحل‌ درماني‌ احتمالي‌ براي‌ حفظ‌ هماتوکريت‌ در نزديک‌ محدوده‌ طبيعي‌ و جلوگيري‌ از تشکيل‌ لخته‌ يا خونريزي‌ عبارتند از: فصد (گرفتن‌ خون‌ اضافي‌ بدن‌ از طريق‌ وريد)؛ درمان‌ راديوايزوتوپ‌؛ و دارو درماني‌. درمان‌ انتخاب‌ شده‌ بستگي‌ به‌ علايم‌ و پاسخ‌ به‌ درمان‌ دارد. در مواردي‌ ممکن‌ است‌ به‌ بيش‌ از يک‌ نوع‌ درمان‌ نياز باشد.

• داروها 

*آسپيرين‌ براي‌ جلوگيري‌ از لخته‌ شدن‌ خون‌ و کاهش‌ احتمالي‌ سکته‌ مغزي‌ يا حمله‌ قلبي‌ ممکن‌ است‌ توصيه‌ گردد.
*فسفر راديواکتيو سيتوتوکسيک‌
*آلوپورينول‌ براي‌ کاهش‌ دادن‌ سطح‌ بالاي‌ اسيد اوريک‌
*داروهاي‌ ضد خارش‌
*داروهاي‌ مهار کننده‌ گرنده‌ H2 يا داروهاي‌ ضد اسيد براي‌ مهار توليد بيش‌ از حد اسيد معده 

• فعاليت‌

پس‌ از درمان‌، فعاليت‌هاي‌ طبيعي‌ خود را هر چه‌ سريعتر از سر بگيريد.

• رژيم‌ غذايي‌
رژيم‌ خاصي‌ نيازي‌ نيست‌. براي‌ حفظ‌ مايعات‌ بدن‌ در حد مطلوب‌ هر دو ساعت‌ 250 سي‌سي‌ مايعات‌ بنوشيد.

» » در اين‌ شرايط‌ به‌ پزشک‌ خود مراجعه‌ نماييد 

*اگر شما يا يکي‌ از اعضاي‌ خانواده‌تان داراي‌ علايم‌ پلي‌سيستمي‌ باشيد.
*بروز علايمي‌ که‌ نشانه‌ عوارض‌ پلي‌سيستمي‌ هستند. 
*اگر دچار علايم جديد و غيرقابل توجيه شده ايد. داروهاي‌ تجويزي‌ ممکن‌ است‌ با عوارض‌ جانبي‌ همراه‌ باشند.


کلمات کليدي : ،،،،،،،،،،