مضرات نوشابه هاي گازدار


امروزه مصرف نوشابه هاي گازدار بطور فزاينده ميان مردم باب گرديده است.اما آيا مصرف کنندگان از مضرات اين نوشابه هاي رنگارنگ با خبرند؟ پيـش از آن که جرعه اي ديـگر از نـوشابـه خـود را بـنوشيد بهتر است اين مـقاله را مطالعه نماييد: 

پژوهشگران مضرات مصرف نوشابه هاي گازدار را چنين برميشمارند: 


1- پـوسيدگي دندانها:
تمام نوشابه هاي گازدار خاصيت اســيدي داشته و سبب فرسايش ميناي دندانها ميگردند. همچنين ميزان قند بالاي اين گـونه مـحــصولات پوسيدگي دندانها را تسريع ميکنند.

2- چاقي:
* نوشابه هاي گازدار عمدتا از آب تصفيه شده، افزودنيهاي مصنوعي و شکر تصفيه شده تهيه ميگردند. بنابراين فاقد هرگونه ارزش تغذيه اي بوده و تنها به  خاطر ميزان  قند بالايشان داراي کالري زيادي ميباشند که سبب چاقي در فرد مصرف کننده ميگردند. در نوشابه هاي رژيمي نيز جاي شکر معمولي از آسپارتام استفاده ميکنند که در ضمن آنکه يک ماده اشتها آور ميباشد براي سلامتي نيز مضر بوده و مصـرف آن ميگرن، سرگيجه و کاهش توان حافظه را بدنبال دارد.

3- سوء تغذيه:
* افرادي که به مصرف  نوشابه هاي گازدار اعتياد دارند و از طرفي که اين محصولات موجب کاهش اشتها ميگردند بنابراين فرد معتاد تنها به مصرف نوشابه هاي گازدار روي آورده و دچار سوء تغذيه ميگردند.هنگامي که شما در بطري يک نوشابه گازدار را ميگشاييد بلافاصله حبابها و گازهاي موجود در آن به بيرون جهيده وظاهر ميگردند.گاز اينگونه محصولات بسبب وجود  اسيد فسفريک و دي اکسيد کربن در ترکيباتشان ميباشد که سبب اسيدي گشتن اينگونه محصولات نيز ميگردند.PH  نوشابه هاي گازدار بين 2.5 تا 3.5 ميباشد که موجب پديد آمدن محيطي اسيدي در معده ميگردند. در کل مسير سيستم گوارش تنها معده قادر به مقاومت در برابر چنين محيط اسيدي ميباشد. اما در ديگر اعضاي سيستم گوارش بدن مانند دهان، گلو و مري در پي مصرف نوشابه هاي گازدار محيط اسيدي ناهنجاري ايجاد ميگردد. چراکه مخاط دهان، گلو و مري بسيار در برابر اسيد حساس و آسيب پذير ميباشند. اسيد فسفريک موجود در اين نوشابه ها نيز با رقابت با اسيد هيدروکلريک معده عملکرد صحيح معده را تحت تاثير قرار ميدهد. هنگامي که معده ناکارآمد ميگردد غذاي مصرفي گوارش نيافته باقي مانده و سبب سوء هاضمه و نفخ ميگردد. افرادي که از زخم معده و سوزش سر سينه رنج ميبرند بايد از مصرف نوشابه هاي گازدار جدا خودداري کنند.

4- تاثير بروي کليه ها:
* هنگامي که ميزان اسيد فسفريک خون افزايش مي يابد کليه ها قادر بدفع سريع آن نميباشند بنابراين فشار مضاعفي بروي کليه ها تحميل ميگردد. مصرف نوشابه هاي گازدار سبب  ميگردد تا کلسيم از استخوانها برداشته شده و درون خون جريان يابد اين امر موجب رسوب کلسيم اضافي در کليه ها گرديده که در نهايت منجر به سنگ کليه ميگردد.

5- تاثير بروي پوست:
* خون اسيدي بروي عملکرد گلوتايتون تاثير ميگذراد. گلوتايتون يک آنزيم با خاصيت آنتي اکسيداني ميباشد. علاوه بر آن نوشابه هاي گازدار فاقد هرگونه مواد معدني و ويتامين ميباشند. افرادي که نوشابه مصرف ميکنند معمولا مصرف آب ميوه، شير و حتي آب را کاهش ميدهند و بدن خود را از ويتامينها و مواد معدني که براي سلامتي پوست ضروري ميباشند محروم ميسازند. بنابراين پوستشان بيشتر دچار چين و چروک  ميگردد.

6- تاثير بروي استخوانها:
 * اسيد فسفريک موجود در نوشابه هاي گازدار ماده اي بسيار سمي ميباشد. در صنعت از اسيد فسفريک بعنوان سختي گير آب استفاده ميگردد. به اين طريق که اسيد فسفريک سبب زدودن کلسيم و منيزيوم از آب سخت ميگردد. اسيد فسفريک در بدن نيز داراي عملکرد مشابهي ميباشد. يعني يون کلسيم را از استخوانها بر داشته و پوکي استخوانها را سبب ميگردد. 

7- تاثير کافئين:
* به نوشابه هاي گازدار عمدا کافئين افزوده ميگردد تا ايجاد اعتياد و وابستگي در مصرف کنندگان خود کنند. کافئين موجود در نوشابه هاي گازدار با سرعت بيشتري نسبت به ديگر نوشيدنيهاي حاوي کافئين  مانند قهوه و چاي جذب بدن ميگردد. کافئين سبب برهم خوردن نظم خواب گرديده، علايم پيش از قاعدگي را تشديد کرده و سبب کم آبي در بدن ميگردد. 

به خاطر داشته باشيد که بيماريها يک شبه پديدار نميگردند بلکه در طي سالها بر اثر پيروي از  رژيمهاي غذايي نامناسب ايجاد ميگردند.بنابراين مصرف نوشابه هاي گازدار را به حداقل ممکن رسانده و در عوض به نوشيدن آب وآب ميوه هاي طبيعي روي آوريد. هرگاه هم که هوس مصرف نوشابه هاي گازدار را کرديد حتما از ني استفاده کنيد تا از تماس مستقيم نوشابه با دندانها خودداري کرده باشيد.


کلمات کليدي : ،،،،،،،،،،