9 روش براي کاهش وزن


حتما" تاحال متوجه شده ايد که هيچ روش معجزه آسايي براي کاهش وزن وجودندارد.تنها راه سـوزانـدن چربي هاي اضافي، تغيير دادن عادات غذايي و برخورداري از يک برنامه سالـم و خـودداري از مـصـرف چـربـيـها، مـواد قـنـدي، مـواد نشاسته دار و خوراکيهاي بي ارزش است. 
در ايـن قـسـمت بـراي وعده هاي غذايي صبحانـه، نهـار و شام پيشنهاداتي ارائه شـده کـه در کـاهش وزن به شما کمک خواهد کرد.

صبحانه

شـايد هـزاران بـار ايـن جـمله که "صبحانه مهمترين وعده غذايـي روز اسـت" را شـنيده باشيد.  بر اسـاس مـطالـعات پـزشـکـي صبـحانه کليد اصلي کنترل وزن در طولاني مدت شناخته شده است. در يک تحقيق مشخص گرديده کسانيکه صبحانه نميخورند نسبت به افرادي که از يک وعده غذايي سالم در صبح استفاده مـي کنند، داراي وزن بيـشتري مي باشند.
وعده غذايي سالم در صبح استفاده مـي کنند، داراي وزن بيـشتري مي باشند.                     غذا خوردن در ساعت اوليه بيداري باعث تنظيم قند خون و اندازه هورمنها شده و انرژي لازم را بـراي فـعـالـيـتـهاي روزانه بـدن تـامين ميکند و اين موجب مي شود که شخص از پرخوري هنگام نهار خودداري نمايد. همچنين خـوردن صبـحـانه مـوجـب آغاز متابوليسم بدن شده و سبب مي گردد کالري بيشتري در طول روز بسوزد.

با اين حال بايد در انتخاب صبحانه مناسب دقت کنيد چرا که اغـلب صبـحانه ها از موادي مانند کربوهيدراتهاي ( مواد قندي و نشاسته دار ) سـاده از قـبـيل نان سفيد، حبوبات و شيريني ها تشکيل شده اند. اين مواد بدليل اينکه بسيار راحت هضم مي شوند باعث افزايش ناگهاني قند خون ميگردند و هنگامي که قنـد خـون بـه مقدار اوليه اش برگشت، احساس گرسنگي در شخص تجديد مي شود. سعي کنيـد در عـوض از کربـوهيدراتهاي کمپلکس و پروتئينها استفاده نماييد.

3 پيشنهاد براي صبحانه سالم

*دوتکه نان سبوس، يک قاشوق سوپخوري پوره سيب يا بادام زميني و يک سيب متوسط
*نصف فنجان ذرت يا غلات ديگر به همراه يک فنجان شير کم چرب ، يـک نـان شيـريـنـي سبـوس دار کوچک، خامه و يک قاشق سوپخوري مرباي توت فرنگي

از چه پرهيز کنيم ؟
*نانهاي قندي - شيريني هاي خامه دار - شيريني دانمارکي - نانهاي روغني 

نهار  

نهار نيز تقريبا" به اندازه صبحانه اهميت دارد و باعث مي شود که از احساس گرسنگي و پرخوري در طول نيمروز و عصر جلوگيري شود. تـا آنـجا کـه مـمکن است بجاي غذاهاي بيرون از غذاهاي خانگي استفاده کنيد. سالادهـا با آنـکه بـه نظر ميـرسد خطري ندارند، اگر همراه با مخلفات چرب تهيه شوند، ميتوانند شديدا" باعث اضافه وزن گردند. موضوع اين است که شما تا زمانيکه خودتان غذا را نپخته باشيد،متوجه نخواهيدشد که درحال خوردن چه هستيد. اگر مجبوريد بيرون غذا بخوريد سعي کنـيد از غذاهاي کبـاب شـده، آب پز و پختني استفاده نماييد.
بهترين مخلفات براي نهار، نصف فنجان هويج رنده شده، يک عدد ميوه با اندازه متوسط و يک کاسه کوچک ماست کم چرب مي باشد

3 پيشنهاد براي نهار سالم

*همبرگر با پنير بدون نان، يک ظرف کوچک سالاد فصل،آب خوردن
*گوشت آب پز گوساله يا سينه مرغ، پنير و تخم مرغ همراه با سرکه، روغن زيتون، فلفل، نمک، پودر آويشن، آب خوردن يا چاي گياهي سرد
*جوجه کباب، يک فنجان از سبزي هاي پخته، سالاد فصل با سوس خردل 

شام

از آنـجايـي که بـعد از شـام مـعمـولا" بدن فعاليت زيادي ندارد، بايد از خوردن زياد در ايـن وعده غذايي خودداري و بيشتر از مـواد پـروتـئيني، سبزيجات و کربوهيدراتهاي کمپلکس استفاده نماييد.
سالاد ميوه جات و ماست کم چرب را به عنوان غذاي جنبي هنـگام شام مي توانيد مصرف کنيد.
 
3 پيشنهاد براي شام سالم 

*کوکتل ميگو با سوس خردل، استيک يا رست بيف، ژله رژيمي
*سالاد، ماهي آزاد، يک فنـجان سبزي هاي پخته شده، نصف فنجان توت فرنگي با خامه
*سوپ پياز، سالاد کاهو با روغن زيتون، يک فنجان سبزي آب پز، کباب برگ با يک تکه نان

خوب بخوريد، خوب زندگي کنيد

بخاطر داشته باشيد که کليد کاهش وزن و تامين ويتامينها و مواد غذايي مورد نياز بدن، استفاده از غـذاهاي مـتـنوع و مـناسـب مـي باشـد بنابراين از خوردن غذاهاي يکنواخت پرهيز کنيد.
با اعمال تغييرات اندک در عادتهاي غذايـي بـراحـتـي مي تـوان وزن خـود را کـاهــش داد. کافي است غذاهاي سرخ کردني نـخوريد، بجاي سوس مايـونز از سوس خردل، و بجاي کيکهاي شکلاتي از ميوه جات و سبزي جات به عنوان دسر اسـتـفاده کنـيد تا در حداقل زمان اضافه وزن خود را از بين ببريد.
فرامـوش نـکنـيد که زيـاده روي در مـصرف دسـرها و تنقلات نيز مي توانـد باعث برگشتن عادتهاي غلط غذايي و در نتيجه چاق شدن شما گردد


کلمات کليدي : ،،،،