مشاوره  تحصيلي


مـــــشـــــــاوره  تــحــــصـــيــــلــي


اين قسمت از سايت مربوطه به برنامه هاي دانش آموزان يعني مشاوره تحصيلي كه براي تحصيل دانش آموزان بسيار مفيد است از برنامه هاي غذايي گرفته تا برنامه هاي درسي و مطالعه كه به شما پيشنهاد مي شود حتما مطالب اين قسمت را بخوانيد خصوصا شما دانش آموزاني كه به فكر آينده ي خود هستيد.
در اینده نزدیک مطالب بیشتری درباره مشاوره تحصیلی و دبیرستانی و کنکوری هم افزوده می شود.

1)مشاوره های تحصیلی فرزندان در مدارس

مشکلات درس خواندن(آسیب های مطالعه)ریاضیات را چگونه باید یاد گرفت؟چگونه درس بخوانیم تا کمتر فراموش کنیم؟چه محیطی برای کودکان و دانش آموزان مناسبتر است؟یک برنامه ریزی صحیح درسی برای دانش آموزانروش صحیح مطالعه ی ریاضیاتتوصیه هایی برای موفقیت بیشتر دانش آموزان در ایام امتحانات10نكته و روش هت موفقيت در دانشگاه کنيکهاي حافظه - بخش نخستتکنيکهاي حافظه - بخش دومتقويت نيروي تمرکزاهميت برنامه ريزي تحصيلي


2)آشنایی با رشته های دانشگاهی
یک سری از رشته های دانشگاهی پرطرفدار رو هم اکنون آماده کرده ایم که در جدول زیر تنیم شده است.در پناه حق پیروز و سربلند باشید.     «آمین
»


کلمات کليدي : ،،،،،،،،،