سنگ کسی را به سینه زدن
داستان مربوط به ضرب المثل «سنگ سي را به سينه زدن» در ادامه نوشته شده و قابل مشاهده ي هر بيننده اي است!!!


کلمات کليدي : ،
ادامه مطلب ...