دروغ شاخدار، شاخ در آوردن
ضرب المثل دروغ شاخدار شاخ در آوردن را همراه با داستان در این وبگاه قرار داده ام


کلمات کليدي :
ادامه مطلب ...