مجموعه لغات درس اول زبان انگليسي3


در اين جزوه تمامي لغات درس اول زبان انگليسي سوم دبيرستان در يك فايل فشرده با حجمي مناسب قابل دانلود ميباشد.
اين جزوه داراي سه جعبه لغا(Vocabulary box) ميباشد در ضمن برخي لغات Reading نيز به اين مجموعه لغات اضافه شده كه با رنگ قرمز نيز مشخص شده اند.


کلمات کليدي : ،،،،،،،
ادامه مطلب ...