دانلود جزوه فصل پنجم فيزيك اول دبيرستان


در امتحانات نوبت دوم دو فصل چهارم و پنجم حدود 15 نمره ي امتحان را شامل مي شوند و همچنين در كنكور نيز اهميت ويژه اي دارند.
بنابراين اين جزوه براي دانش آموزاني كه مي خواهند در امتحانات موفق شوند نوشته شده است و در خصوص كنكور هم جزوه ي ديگري نوشته مي شود.

ويژگي هاي اين جزوه آموزشي:
بيان كامل مفاهيم كتاب درسي
بيان تمامي فرمولها و مثال براي آنها
دريافت بيش از 18.5نمره ي فصل


کلمات کليدي : ،،،،،،،،،،،،
ادامه مطلب ...