پشتيباني

انيميشن هاي آموزشيدانلود دو انيميشن انقباض ماهيچه هاي بدن

نظرات 0


دانلود دو انيميشن چگونگی انقباض ماهيچه هاي بدن


اين انيميشن يعني چگونگي انقباض ماهيچه ها جنبه علمي و آموزشي(البته از يه خورده كمي بيشتر!) دارد و از ويژگي هاي آن مي توان موارد زير را نام برد:
آشنايي با مراحل انقباض ماهيچه ها
آشنايي با مواد معدني مورد نياز براي انقباض ماهيچه ها
چگونگي ترشحات مواد معدني براي انقباض
كنترل مراحل انقباض با خود شماست
و خلاصه به انقباض درآمدن ماهيچه ها به صورت مرحله ايکلمات کليدي : ،،،،،،،،،،
ادامه مطلب ...
تعداد بازديد : 257
print

دانلود دو انيميشن چگونگي كار آنزيم در بدن

نظرات 0


انيميشن چگونگي كار آنزيم در بدن


اين انيميشن به صورت آموزشي تهيه شده تا بهتر عمل آنزيم را درك كرد.
از ويژگي هاي اين انيميشن بايد گفت:
1-نشان دادن عين عمل آنزيم در بدن
2-چگونگي انجام واكنش ها با آنزيم و بدون آنزيم(بيانگر سرعت عمل آنزيم)
3-چگونگي تأثيرات حرارت برعمل آنزيم
4-چگونه تشكيل شدن پلي مر ها توسط آنزيم


کلمات کليدي : ،،،،،،،،،،،،،،،،
ادامه مطلب ...
تعداد بازديد : 696
print