10 نکته براي افزايش تمرکز


نوشتن برنامه روزانه ممکن است به کارهايتان نظم و ترتيب دهد اما آيا کمکتان مي کند که کارهاي بيشتري را به انجام برسانيد؟ نظم و سازماندهي کارها اهميت زيادي دارد اما آنچه واقعاً به آن نياز داريد داشتن تمرکز است. يعني اينکه بتوانيد بنشينيد و چندين ساعت عميقاً روي کارتان تمرکز کنيد. نيم ساعت کار متمرکز خيلي مفيدتر و کارآمدتر از يک روز تمام با حواسپرتي است.

در زير به 10 نکته براي ايجاد تمرکز عميق اشاره مي کنيم:

1) سروصداها را قطع کنيد.

ممکن است برايتان واضح و آشکار باشد که چيزهايي که موجب حواسپرتي شما مي شوند، تمرکزتان را بر هم مي زنند اما آيا براي از بين بردن آنها اقدام کرده ايد؟ مي دانم وسوسه انگيز است که صداي زنگ هشدار ايميل هاي رسيده يا IM ياهو مسنجر را روشن بگذاريد و به آنها پاسخ دهيد اما در آخر خواهيد ديد که اينکار فقط تمرکز شما را بر هم زده است.
متمرکز شدن کامل حداقل 15 دقيقه زمان مي برد. اگر هر 5 دقيقه حواستان به جايي پرت مي شود مزمئن باشيد که اصلاً نخواهيد توانست روي کارتان تمرکز کنيد. ايميل هايتان را در يک زمان برنامه ريزي شده انجام دهيد. از اطرافيان هم بخواهيد که وقتي مشغول کار روي اين پروژه هستيد مزاحمتان نشوند.اگر لازم است که به تلفن ها فوراً پاسخ دهيد، کارتان را براي زماني برنامه ريزي کنيد که شرکت کمتر شلوغ باشد.

2) ساختار محيطتان را اصلاح کنيد. 

محل کارتان تاثير زيادي در توانايي شما براي تمرکز کردن دارد. سعي کنيد رو به در، تلفن يا پنجره ها که ممکن است موجب حواسپرتي شما شوند بنشينيد تا به اين ترتيب بتوانيد هر از گاهي نيم نگاهي به آنها داشته باشيد. 

3) اهدافتان را مشخص کنيد.

قبل از اينکه کارتان را شروع کنيد بايد هدفتان را دقيقاً مشخص کنيد. اگر مطمئن نيستيد که نتيجه نهايي چه خواهد شد، اين گم گشتگي متمرکز شدنتان را غيرممکن مي کند. پس قبل از اينکه کار را شروع کنيد، يک تصوير اجمالي از ساختار کار در ذهنتان تجسم کنيد.

4) پروژه هاي بزرگ را تقسيم بندي کنيد. 

کارهاي بزرگ که نقطه شروع و پايان مشخصي ندارند تمرکز را برهم مي زنند. اگر لازم است که روي پروژه بزرگي کار کنيد، مسيري براي شروع مشخص کنيد. اگر توالي کارها مشخص نباشد تمرکز کردن روي کار سخت خواهد شد. چند دقيقه زمان بگذاريد و نه تنها نتيجه نهايي بلکه ترتيب انجام کارها و مراحل آن را نيز برنامه ريزي کنيد. 

5) قوانين را بدانيد.

بايد ببينيد براي انجام کاري که پيش رو داريد از چه قواعد و رهنمودهايي بايد پيروي کنيد. کيفيت کار بايد در چه سطحي باشد؟ چه استانداردهايي را بايد دنبال کنيد؟ چه محدوديت هايي داريد؟ مثلاً اگر مي خواهيد برنامه بنويسيد بايد ببينيد که چقدر دستور لازم داريد، از چه کارکردهايي مي خواهيد استفاده کنيد و چه انعطاف پذيري لازم است. اگر مي خواهيد مقاله اي بنويسيد، درمورد طول مقاله و سبک نوشتار آن تصميم بگيريد. اگر قوانين کارتان از همان ابتدا مشخص نباشد، بعدها که در طول پروژه به آن بر بخوريد،  تمرکزتان را بر هم خواهند زد. 

6) فرجه تعيين کنيد.

وقتي تلاش بر ايجاد تمرکز است، تعيين فرجه هم مزيتهايي دارد و هم معايبي. ايجاد فرجه باعث مي شود که از کارهاي اضافي پرهيز کنيد و سرعت کارتان را بالا ببريد. مثلاً اگر براي طراحي يک لوگو فقط يک ساعت به خودتان زمان بدهيد، مطمئناً لوگويي که طراحي مي کنيد بسيار ساده خواهد بود و از طرح هاي شلوغ دوري خواهيد کرد.  
معايبي که مي توانيد تعيين فرجه داشته باشد اين است که باعث مي شود بيشتر نگران زمان باقيمانده تان باشيد تا خود کار. در موارد زير تعيين فرجه پيشنهاد مي شود:

·        زمان محدود است. مثلاً فقط يک روز براي انجام کاري که معمولاً هفته ها زمان مي برد
وقت داشته باشيد. با تعيين فرجه ديگر کارهاي غيرلازم را انجام نخواهيد داد.


·        وقتي ممکن است به راحتي هدف نهايي را فراموش کنيد. اگر کارتان طوري است که مي
تواند به شکل ها و ايده هاي جديد گسترش پيدا کند، براي اينکه آنرا تحت کنترل درآوريد،فرجه تعيين کنيد.  

·        براي جلوگيري از تعويق کار. اگر نگران اين هستيد که کار را دير آماده کنيد، براي صرفه  جويي در وقت مي توانيد فرجه براي خود تعيين کنيد. 

7) موانع کار را بشکنيد.

موانع زماني ايجاد مي شوند که به مشکلي در کار برمي خوريد. اين مسئله ممکن است وقتي ايده هايتان ته مي کشد يا تمرکزيتان برهم مي خورد اتفاق بيفتد. با طرح ريختن روي يک تکه کاغذ اين موانع را از ميان برداريد. نوشتن افکار و ايده هايتان باعث مي شود حتي اگر خسته شويد باز هم تمرکزتان را حفظ کنيد. 

8) خودتان را جدا کنيد.

اگر مي خواهيد کارتان درست و به موقع انجام شود، تارک دنيا شويد و خودتان را از بقيه آدم ها جدا کنيد. اطرافيان موجب بر هم خوردن تمرکزتان مي شوند، مگر اينکه کارتان مرتبط با آنها باشد. يک محل خصوصي براي خودتان ايجاد کنيد و تا کارتان تمام نشده، با هيچکس حرف نزنيد. مي توانيد روز در اتاق متذکر شويد که کسي مزاحمتان نشود. 

9) عقل سالم در بدن سالم است.

آنچه مي خوريد تاثير زيادي در تمرکز شما دارد. مطمئناً کسي که مست سر کار مي رود نمي تواند انتظار داشته باشد که بتواند روي کار خود تمرکز کند. اگر کم خوابي داشته باشيد، بيش از حد از محرک هايي مثل کافئين استفاده کنيد يا غذاهاي پرحجم و چرب بخوريد، قدرت تمرکزتان پايين خواهد آمد. سعي کنيد تا مي توانيد عادات ناسالم را در خود از بين ببريد و مطمئن باشيد که بعد از يک ماه تغيير شگرفي در سطح انرژيتان پديد مي آيد. 

10) صبور باشيد.

مطمئناً وقتي سر کاري مي نشينيد ميل زيادي پيدا مي کنيد که مدام بلند شده و کار ديگري انجام دهيد. اما بايد بدانيد که اگر صبور باشيد مطمئناً خيلي خوب مي توانيد روي کارتان تمرکز کنيد و کار را سريعتر به پايان برسانيد. بدون داشتن کمي صبر، جريان کار راه نخواهد افتاد.
اگر به تمرکز قوي نياز داريد، بين 90 تا 120 دقيقه را پيشنهاد مي کنيم. اگر کمتر از اين زمان باشد وقت زيادي را براي شروع کردن تلف خواهيد کرد.


کلمات کليدي : ،،،،،