تاثيرات کار زياد بروي خانواده


در اکثر نقاط دنيا، 8 ساعت کار يک روز کاري به حساب مي آيد. با اينکه اين ميزان ساعت کاري در همه جا استاندارد شناخته شده، اما قسمت اعظمي از جمعيت جهان بيش از 8 ساعت در روز کار مي کنند. کارمندان معمولاً بيش از 8 ساعت در روز کار ميکنند، يا به خاطر اينکه کارفرما نيازمند آن است و يا خود به پول آن نياز دارند. صرفنظر از علت اين مسئله، ثابت شده است که ساعات طولاني کاري تاثيري منفي بر فرد و خانواده اش مي گذارد. 
کار زياد و طولاني مدت، تاثيرات مخربي بر سلامتي فرد خواهد داشت. و اين تاثيرات مخرب در بعضي شغل ها و حرفه ها حتي چند برابر هم مي شوند. کار کردن بيشتر از حد استاندارد 8 ساعت در روز ميزان زيادي استرس بر شخص وارد مي آورد. استرس زياد هم گفته مي شود که باعث بي خوابي مي شود. افرادي که از بي خوابي يا کم خوابي رنج مي برند و يا دچار استرس زياد هستند، سيستم دفاعي بسيار ضعيفي دارند. بدن براي مقابله با بيماري ها، بايد به ميزان کافي خواب و استراحت داشته باشد. 

وقتي فردي با کار زياد سلامت خود را به خطر مي اندازد، نه فقط خود بلکه خانواده اش را نيز به خطر انداخته است. سرماخوردگي هاي مسري و واگيردار و بيماري هايي که ممکن است از يک کارمند به همکارانش يا به خانواده اش سرايت کند بسيار خطرناک هستند. و چيزي که اصلاً باب طبع کارفرمايان نيست، بيمار شدن کارمندانش و طلب مرخصي از سوي آنهاست. اينکار باعث خواهد شد که کارفرما براي پر کردن جاي کارمند غايب، ساير کارمندان را وادار کند که ساعات طولاني تري کار کنند. 
يکي از بارزترين تاثيرات کار زياد بر فرد و خانواده اش، زمان کمي است که او مي تواند در کنار خانواده اش بگذراند. چه به تازگي ازدواج کرده و چه صاحب فرزند باشيد، زماني راه که صرف خانواده مي کنيد بر روابط خانوادگي شما تاثير عميقي دارد. در خانواده هايي که معمولاً يکي يا هر دو والدين ساعات زيادي را در محل کار مي گذرانند، استرس و فشار زيادي بر خانواده وارد مي آيد. و معمولاً در اينگونه خانواده ها مسئوليت کارهاي خانه بر دوش يک نفر مي افتد که باعث ايجاد فشار بيشتر بر او مي شود.
معمولاً کارمنداني که عادت کرده اند ساعاتي طولاني را در محل کار سپري کنند، اجتناب از اينکار بسيار دشوار است. اين افراد به خاطر ترس از دست دادن کارشان قادر نيستند از کارفرما بخواهند که ساعات کاري آنها را کمتر کند. اگر فرد کار را با اين شرايط قبول کرده باشد، پيدا کردن يک راه حل براي کم کردن ساعات کاري تقريباً غيرممکن است. تنها راه چاره پيدا کردن سازماني است که براي توازن بين ساعات کاري و ساعات استراحت ارزش قائل باشد. اما اگر شرايط کاري شما در ابتدا اينگونه نبوده است و شما فقط براي درآمد بيشتر متقبل اين کار مي شويد، اگر مي بينيد که امور خانوادگيتان دچار مشکل شده است، بايد از کارفرما بخواهيد تا ساعات کاري شما را به حالت استاندارد برگردانيد.
افراد زيادي هستند که براي درآوردن خرج زندگي مجبور هستند ساعاتي طولاني کار کنند و يا حتي دو شغل داشته باشند. اگر شما هم جزء اين دسته از  افراد هستيد، بايد درمورد اين وضعيت بيشتر فکر کرده و سعي کنيد توازني بين زندگي کاري و خانوادگي خود ايجاد کنيد.


کلمات کليدي : ،،،،،،،،،