چه زماني رابطه دوستانه را متوقف کنيم؟

براي بسياري از افراد قطع ارتباط دوستانه مي تواند به اندازه اتمام يک ارتباط عاشقانه سخت و غم انگيز باشد. به هر حال در اين شرايط شما کسي را از دست مي دهيد که قبلاً با وي اوقات خوشي را سپري مي کرديد. ممکن است ساعات طولاني را در کنار هم سپري مي کرديد و در حال حاضر بايد تمام آن خاطرات خوب را در گذشته به دست فراموشي بسپاريد.
وقتي دوستي را از دست مي دهيد همان نقطه اي که قبلاً به عنوان منبعي براي حمايت عاطفي شما محسوب مي شده تبديل به يک خلاء بزرگ احساسي مي شود. اما گاهي اوقات دلايلي وجود دارند که شما را مجبور مي کنند تا در روابط خود با دوستانتان مرز و محدوده قائل شويد و قدري ارتباطتان را کم کنيد. برخي از اين موارد به شرح زير مي باشند؛
اگر دوستتان هميشه کاري انجام مي دهد که شما احساس بدي نسبت به خودتان پيدا کنيد، شايد زمان آن رسيده باشد که دوستي خود را با او قطع کنيد. اين احتمال وجود دارد که دائماً شما را مسخره کند و هنگاميکه از او سوال مي کنيد: "چرا يک چنين کاري مي کني؟" به شما پاسخ مي دهد که تو جنبه شوخي نداري و زياد از حد خشک و جدي هستي. اگر دوستتان ارزش ادامه رابطه را داشته باشد زمانيکه مي بيند شما از رفتار و طرز برخورد او ناراحت مي شويد آن را متوقف مي نمايد حال چه شوخي کند چه جدي باشد. 

شايد دوستتان به شما بگويد که از همسر و فرزندتان خوشش نمي آيد و شما را تنهايي به مهماني و يا مکان هاي ديگر دعوت کند. اين يک بي احترامي مسلم نسبت به شماست؛ چراکه با اين کار خود اولاً احساس بدي در شما بوجود مي آورد و در ثاني به انتخاب شما توهين کرده به شما مي گويد که همسر مناسبي براي خود انتخاب نکرده ايد و نتوانسته ايد بچه هايتان را به درستي تربيت نماييد.
اگر فکر مي کند که شغل فعلي تان اصلاً مناسب نيست بايد دنبال کار جديدي باشيد و دائماً در مورد شغل خودش با شما صحبت کرده و از آن تعريف مي کند، در حقيقت با اين طرز برخورد در حال کوچک کردن شماست و تصميمات اساسي زندگي تان را زير سوال مي برد. البته اگر شما از کارتان راضي نباشيد و خودتان از آن شکايت کنيد آنوقت او اين حق را پيدا مي کند که به شما پيشنهاد کند تا شغل ديگري را براي خود انتخاب کنيد. اما اگر شما شغلتان را دوست داريد و او کاري مي کند تا از آن متنفر شويد و کاري را انجام دهيد که او مي خواهد، بنابراين  بهتر است که تا حدي از او فاصله بگيريد.
ممکن است به بقيه دوستانتان حسادت کند و شما را در شرايطي قرار مي دهد که مجبور شويد ميان او و سايرين يکي را انتخاب کنيد. .او از نظر احساسي شما را مورد آزار و اذيت قرار مي دهد و احتمال تشديد اينگونه آزار و اذيت ها در آينده بيشتر خواهد شد.
اگر از شما دزدي کرد آنوقت است که بايد حواس خود را جمع کنيد، خيلي مراقب باشيد و تصميم درستي اتخاذ نماييد. شايد در نگاه اول قدري دلسوزي به خرج دهيد و با خود بگوييد شايد به آن نياز داشته[!] اما ديگر رشته اعتماد شما پاره مي شود و هرگز قادر نخواهيد بود که مجدداً به او اعتماد کنيد.
يکي ديگر از رفتارهايي که سبب نقض مقررات ارتباط دوستانه مي باشد اين است که وقتي دوستتان متوجه رازي در مورد شما مي شود آنرا يکمرتبه افشا مي کند و از آن بر عليه شما استفاده کرده و ماجرا را با سايرين مطرح نمايد. اين کار فرقي با دزدي ندارد و در اين حالت وي اطلاعات شما را به نوعي دزديده است.
اگر دوستتان با همسر و يا نامزد شما ارتباط برقرار کند چه؟ ابتدا نبايد دوستتان را مقصر بدانيد. بايد در يک فرصت ديگر همسرتان را امتحان کنيد و ببينيد که آيا او دو مرتبه اين کار را انجام مي دهد يا نه. آنوقت اگر او اين کار را تکرار نمود مي توانيد دوستتان را ببخشيد و دوباره به او اعتماد کنيد.
اگر با او برخورد فيزيکي داشتيد و دعوا کرديد هم بايد در رابطه مرز و محدوده قائل شويد. برخي از افراد هستند که در بزرگسالي هم به جان هم مي افتند و دعوا مي کنند. اگر به موارد اينچنيني برخورد کرديد مي توانيد يک کلاس مديريت خشم به آنها معرفي نماييد. اما اگر دوستتان هم اتاقي تان است و به شما توهين ميکند، بهتر است جاي جديد براي زندگي پيدا کنيد. گاهي اوقات حتي ديده شده که کار اين افراد به پليس کشيده شده است. 
اصولاً افراد دوست ندارند که به ارتباط دوستانه خود پايان دهند اما گاهي اوقات انجام يک چنين کاري لازم و ضروري است. البته در ابتدا کارهاي زيادي براي متوقف ساختن يک چنين مشکلاتي مي توان انجام داد. مثلاً مي توانيد برخورد رو در رو داشته باشيد، برايش نامه بنويسيد، و يا با او حرف نزنيد، و به تلفن هايش جواب ندهيد. اگر يکمرتبه ارتباط خود را با او قطع کنيد شايد کار درستي نباشد، به هر حال تصميم نهايي با خودتان است. به خاطر داشته باشيد که خاتمه دادن به ارتباط دوستانه مانند اتمام روابط رمانتيک يک واقعه ناخوشايند محسوب مي شود به همين دليل بايد زمان لازم براي فراموش کردن او را به خودتان بدهيد. مي توانيد با افراد جديد ملاقات داشته باشيد و دوستان تازه اي پيدا کنيد. با تقويت ساير جنبه هاي زندگي مي توانيد فضاي خالي دوستتان را احساس نکنيد. جهان پر است از انسانهاي متفاوت و مطمئن باشيد که دوست ديگري پيدا خواهيد کرد.


کلمات کليدي : ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،