چند قانون آداب معاشرت


کافيست نگاهي به دور و اطراف خود بياندازيد تا متوجه شويد در جامعه ما تنها شمار اندکي از افراد متشخص و با نزاکت بجاي مانده است. در روزگاران پيشين به آداب معاشرت و نزاکت اجتماعي بهاي بيشتري داده مي شد. اما افسوس که جامعه امروز دستخوش تحولات گوناگوني گشته است. 

مقصود من آن نيست که مردم بايد همانند ربات آداب معاشرت را يک به يک و مو به مو، برده وار رعايت و اجرا کنند بلکه رعايت برخي آداب پسنديده بشما کمک خواهد کرد تا شان و منزلت اجتماعيتان ارتقا يابد. من نکاتي را گرداوري کرده ام که مي تواند شما را از يک فرد عامي به يک انسان متشخص و جنتلمن تبديل کند. با رعايت اين نکات ساده به شما اطمينان ميدهم که ديگران شما را در زمره افراد با اصل و نسب و فرهيخته قرار خواهند داد.شخصي که ديگران آرزوي معاشرت و شراکت با وي را دارند. و لازم به ذکر نيست که همواره خانم ها از ملاقات با يک مرد متشخص خوشنود خواهند شد.

1- هميشه مودب باشيد
اگر هم از کسي خوشتان نمي آيد نيازي نيست که شان و منزلت خودتان را تا سطح اجتماعي آن فرد تنزل دهيد. مودب و با نزاکت باشيد تا برتري خود را نسبت به آن شخص ثابت کنيد.

2- هيچگاه دشنام ندهيد:


دشنام و ناسزاگويي مطلقا ممنوع مي باشد. چون نشان دهنده آن است که شما قادر نيستيد براي بيان عقايد خودتان از واژه ها ولغات مناسبتري بهره بگيريد. از آن گذشته لااباليگري هميشه دور از نزاکت و ادب مي باشد.

3- با صداي بلند صحبت نکنيد:


هنگامي که با صداي بلند صحبت ميکنيد، باعث بالا بردن سطح استرس ميان اطرافيان خود ميگرديد. بلند صحبت کردن بيانگر آن است که شما قادر به بحث منطقي با ديگران نيستيد و عجز شما را در استدلال معقولانه نشان مي دهد و آنکه مي خواهيد حرف خودتان را با توسل به زور وخشونت به کرسي بنشانيد . همچنين بلند صحبت کردن سبب جلب توجه اطرافيان ميگردد البته توجه منفي.

4- کنترل خود را از دست ندهيد:


زماني که شما کنترل اعصاب خود را از دست ميدهيد و از کوره در ميرويد به همه نشان مي دهيد قادر به کنترل احساسات و هيجانات خود نمي باشيد. وقتي هم که شما از کنترل رفتار خودتان عاجز مي باشيد، چگونه قادر به کنترل چيز ديگري خواهيد بود؟ همواره خونسردي خود را حفظ کنيد (کار آساني نخواهد بود اما به زحمتش مي ارزد).

5- به ديگران خيره نشويد:


زل زدن به ديگران و چشم چراني نوعي تعرض به ديگران محسوب مي گردد. شما که نمي خواهيد بي جهت ديگران را مرعوب خود سازيد؟

6-صحبت کسي را قطع نکنيد:

 
پيش از آنکه اظهار عقيده اي بکنيد، اجازه دهيد صحبت ديگران به پايان برسد. ميان صحبت کسي پريدن نشانه بي نزاکتي و عدم برخورداري از مهارتهاي اجتماعي فرد مي باشد. اگر نمي خواهيد خودبين و از خود راضي بنظر آييد، هيچگاه صحبت کسي را قطع نکنيد و هرگاه که ناچار به انجام اين کار شديد حتما با گفتن جمله "معذرت مي خواهم"، اقدام به انجام آن کار کنيد. مودب بودن به مفهوم آن است که براي موقعيت، عقايد و احساسات ديگران احترام قائل شويم.

7- هميشه وقت شناس باشيد:


مهم است که به وقت ديگران احترام بگذاريد.سر موقع در جلسات، قرار ملاقات ها، موقعيت هاي شغلي و اجتماعي حضور يابيد. همچنين يک فرد متشخص مي داند چه زماني بايد ميهماني را ترک کند .

8- اسرار زندگي خصوصي خود را فاش نسازيد:


آبرو، شرافت، صداقت و بصيرت بزرگترين و مهمترين عام براي حفظ اعتبار يک فرد متشخص مي باشد. جزئيات زندگي عشقي شما بايد محرمانه باقي بمانند. بنابراين هرگاه شخصي در مهماني شروع به سخن چيني کرد، از اعتماد معشوقتان سوء استفاده نکرده و صحبتي در رابطه به زندگيتان به ميان نياوريد.

9- آب دهان نياندازيد:


اغلب مردها اين کار را بطور ناآگاهانه انجام مي دهند. آب دهان انداختن بسيار زننده بوده و بي شخصيتي فرد را ميرساند. هيچگاه آب دهان نيندازيد مگر آنکه بخواهيد ثابت کنيد انسان بي نزاکتي هستيد.


10- حرمت بزرگترها را نگاه داريد :
در واقع شما بايد همانطور که دوست داريد مورد احترام ديگران باشيد خود نيز به ديگران احترام بگذاريد. من به اين علت بزرگترها را مورد تاکيد قرار دادم که امروزه جوانان خيال مي کنند همه چيز را مي دانند و از همه چيز سر در مياورند و در واقع خود را عقل کل ميدانند اما اينطور نيست. کافيست به 5 سال پيش خود بيانديشيد.....يقينا شما امروز بسيار باهوش تر و با تجربه تر شده ايد. اينطور نيست؟ با آنکه 5 سال پيش نيز فکر ميکرديد همه چيز را مي دانيد

11- به اشتباهات ديگران نخنديد:
اين يکي از پست ترين کارهاي است که کسي ممکن است انجام دهد. هنگامي که شما اشتباهي مرتکب ميشويد و يا خراب کاري ميکنيد تنها انتظاري که از ديگران داريد آن است که اشتباهات و خطاهاي شما را برويتان نياورند و از آنها چشم پوشي کنند. از آن مهمتر شما را بواسطه آنها مورد تمسخر قرار ندهند.

12- کلاه خود را از سر برداريد 

شايد امروزه اين رسم ديگر هوادار نداشته باشد. شما مي بايد کلاه و هر آنچه بر سر داريد را به هنگام داخل شدن به منزل از سر خود برداريد. از آن گذشته هيچگاه با کلاه بر سر ميز شام ننشينيد چون اينکار نشانه بي نزاکتي مفرط مي باشد.

13- پيش از صرف غذا منتظر بمانيد همه ميهمانان سر جايشان بنشينند 
زماني که براي صرف غذا سر ميز نشسته ايد، بايد منتظر بمانيد تا تمام ميهمانان کاملا سر جايشان بنشينند و آماده صرف غذا گردند. همه افراد بايد در يک زمان شروع به صرف غذا کنند. اين نکته اگرچه موشکافانه بنظر مي رسد، اما بسيار حائز اهميت مي باشد. 

14- فخر فروشي نکنيد

هيچ کس از آدم لاف زن خوشش نمي آيد. در هنگام گفتگو درباره مسايل مالي به دارايي هاي خود اشاره نکرده و ثروت خود را به رخ نکشيد

15- به ساعتتان نگاه نکنيد

هنگامي که در يک جمع و محفلي مي باشيد، مدام به ساعت خود نگاه نکنيد مگر آنکه بـلافاصله قصد ترک آن محل را داشته باشيد. وقتي به ساعتتان نگاه مي کنيد ديگران اينگونه برداشت ميکنند که شما خسته و بي حوصله گشته ايد.

• آيين جوانمردي

علاوه بر دستورات فوق مردان متشخص بايد در حضور يک خانم محترم از قوانين ذيل نيز پيروي کنند. شايد دوران جوانمردي بسر رسيده باشد اما هنوز کاملا از ميان نرفته است. شما جزء معدود افرادي باشيد که اين رسوم را همچنان زنده و پابرجا نگاه مي دارند. 

1- هميشه در را برايش باز کنيد

اين شايد مهمترين قانون آداب معاشرت براي مردان باشد. خواه او در حين ورود به خودرو شما، رستوران، باشگاه و يا هر جاي در دار باشد، در را هميشه بايد برايش باز نگاه داريد تا او عبور کند.هرگاه چندين در وجود داشت يک به يک آنها را برايش بگشاييد. 

2- کمک کنيد کتش را بپوشد

همواره به همسر خود در تن کردن کت و يا اورکتش کمک کنيد. اين عمل ساده و در عين حال موثر مي باشد.   

3- کمکش کنيد بنشيند
هرگاه يک خانم تنها و بدون همراه خواست کنار شما بنشيند، مهم است با بيرون کشيدن صندلي و بازگرداندن آن بسمت جلو ( البته وقتي آن خانم کاملا روي صندلي نشست) به وي در نشستن روي صندلي کمک کنيد.

4- جاي خود را به او بدهيد

هرگاه خانمي نزديک ميز غذا آمد و يا در اماکن و وسائط نقليه عمومي وارد گشت و صندلي خالي موجود نبود، شما بايد برخيزيد و جاي خود را وي تقديم کنيد.   

5- از جاي خود برخيزيد

هميشه هنگامي که خانمي به اطاق وارد و يا از آن خارج مي گردد از جاي خود برخيزيد و يا حداقل هنگام ورود از جاي خود برخيزيد. 

6-دستان او را بگيريد 
در ميهماني ها و موقعيتهاي اجتماعي بايد دست خود را به همسرتان تقديم کنيد که نشانه صميميت بيشتر مي باشد اما وقتي بروي سطح ناهموار قدم ميزنيد باعث کمک به وي مي شود خصوصا زماني که او کفش پاشنه بلد به پا کرده باشد.

7- نيازهاي او را جويا شويد


با آنکه اين کار را اکثر مردان انجام مي دهند، اما باز کمک زيادي به متشخص بودن ما مي کند. هنگامي که در موقيتهاي اجتماعي مي باشيد، همواره از وي بپرسيد که آيا نوشيدني و يا غذا ميل دارد که برايش بياوريد. به او نشان دهيد که به آسايش و نيازهاي وي اهميت قائل هستيد.

8- اگر چيزي از دستش به زمين افتاد به وي باز گردانيد

هنگامي که خانمي چيزي از دستانش به زمين افتاد آن را از روي زمين برداشته و به وي بدهيد. خواه آن چيز دستکش باشد و يا انکه پوشه پرونده يا يک اسکناس. البته حتما از ناحيه زانو خم شويد و نه از کمر.

9- در راه پله کنار، خانم راه برويد

هيچگاه در راه پله پشت يک خانم حرکت نکنيد. خصوصا وقتي دامن کوتاه پوشيد باشد. کنار و يا اندکي جلوتر از وي حرکت کنيد. اين قانون در هنگام عبور از پياده رو نيز بايد رعايت گردد. همچنين هيچگاه يک خانم را از فاصله نزديک تعقيب نکنيد.  

10- از قسمت بيروني پياده رو حرکت کنيد

اين به خانم همراه شما اجازه مي دهد که از رفت و آمد خودروها دور گردد. هرگاه خودرويي ناگهان از کنار شما عبور کرد و آب کنار خيابان را بسمت شما پاشيد، اين شما هستيد که خيس خواهيد شد و نه خانمتان. ميدونم..ميدونم.اما اين بهايي است که شما براي متشخص بودن بايد بپردازيد.

11- در حضور يک خانم سيگار نکشيد

هيچگاه در حضور يک خانم سيگار نکشيد مگر آنکه پيش از آن از وي اجازه گرفته باشيد.

12- هرگاه بسته اي به همراه داشت برايش حمل کنيد

اين کار به او نشان ميدهد که شما برايش احترام قائل هستيد و آسايش و راحتي وي را خواستاريدکلمات کليدي : ،،،،،،،