جملات داراي « پــَـ نـَــ پـَـــ »


در اين قسمت جملاتي را براي شما نوشته ايم كه داراي « پــَـ نـَــ پـَـــ » هستند و از طرفي نيز مي توان گفت كه لطيفه هاي بامزه اي به حساب مي آيند.


گشنه و تشنه رفتيم جيگركي ، مي گيم اقا بي زحمت دو سيخ جيگر و يه سيخ هم بال بديد.
مي گه : بال مرغ؟ « پــَـ نـَــ پـَـــ » بال گوسفند!!!!!!دوستم ميگه توله سگ يعني بچه سگ؟
« پــَـ نـَــ پـَـــ » طول سگ ضرب در عرض سگ مساوي است با مساحت سگ ....!!!


يارو برگشته مي گه اين دوستت  خارجيه؟ اهل كجاست؟
ميگم: USA
ميگه يعني آمريكا؟
« پــَـ نـَــ پـَـــ » U يونجه زارهاي SسرسبزAعليگودرز!!دارم مي لرزم از ترس ، رفتم دكتر مي گم دكتر به دادم برس ، به جاي سمنو يه پياله حنا خوردم، ميگه خوب الآن حالت بده؟
« پــَـ نـَــ پـَـــ »خيلي شاد و شنگولم،توروده ام حنابندونه وتو معده ام بله برونه!!!!!بابامون شاكي و عصباني از سركار اومده خونه گفتيم چيه؟ چي شده؟
گفت اين شاعر چقدر حرف قشنگي زد كه: از ماست كه برماست
من هم كه به دنبال سوژه بودم سريع گفتم: « پــَـ نـَــ پـَـــ » خيار ماست... از ماست ، ماستِ موسير هم از ماست .همه از گاو است كه بر ماست!!!!!اينو گفتم و در رفتم!رفتم بانك وام بگيرم ، ميگه: ضامن داري؟
گفتم « پــَـ نـَــ پـَـــ » بدون ضامن هستم و الآن منفجر مي شم!!!!يارو عكسمو ديده ميگه: اااا دماغ خودتونه اين؟
« پــَـ نـَــ پـَـــ » دماغ اجدادمه كه بيني به بيني ، نسل به نسل منتقل شده الآن رسيده به من!!!صبح رفتم كنكور بدم . مراقب ميگه تو هم اومدي كنكور بدي؟
گفتم« پــَـ نـَــ پـَـــ » اومدم اينجا برم دستشويي!!!رفتيم پايگاه انتقال خون ميگه شمام اومدين خون بدين؟
« پــَـ نـَــ پـَـــ » ما پشه ايم اومديم مهموني!!!!...بعد از كنكور تو هوا 40 درجه اومدم خونه خواهرم ميگه خسته اي؟ اگه نيستي منو ببر يه جايي ميخوام خريد كنم.
« پــَـ نـَــ پـَـــ » نه خسته نيستم تو جلسه كنكور لحاف تشك انداخته بودم داشتم قليون مي كشيدم!!!!كارت سوخت ماشينو برداشتم دارم ميرم ، بابام ميگه ميري بنزين بزني؟
« پــَـ نـَــ پـَـــ » ميرم  آب هويج بريزم تو باكش نور چراغاش زياد شه!!!!!نون بربري خريدم همسايه مون منو ديده ميگه نون بربريه؟
گفتم« پــَـ نـَــ پـَـــ » ماشين جديدمه طرح بربري توليد شده!!!!يارو اومده از خواب بيدارم كرده ميگه خوابي؟
« پــَـ نـَــ پـَـــ » دوستم چشم گذاشته منم رفتم زير پتو قايم شدم نصف شبي!!!!كامپيوترم يه ويروس گرفته بود رفتم كلي پول آنتي ويروس اورجينال دادم بعد سه ساعت اسكن ويروسه رو پيدا كرده پيغام داده:
آيا مطمئين هستيد كه مي خواهيد اين ويروس را حذف كنيد؟؟
« پــَـ نـَــ پـَـــ » مي خوام ازش نگهداري كنم بزرگ بشه ، بشه عصاي دستم نور چشام!!سر امتحان برگه تقلبم رو در آوردم دارم مينويسم .
مراقبه ديده ميگه تقلبه؟؟
گفتم« پــَـ نـَــ پـَـــ » دعاي ابوحمزه ثماليه!!!تو خيابون موتوريه اومد كيفم رو قاپيد ، يارو ميپرسه دزد بود؟؟؟؟
گفتم « پــَـ نـَــ پـَـــ » رفيقم بود اومده بود امانتيش رو پس بگيره ، فقط خواست هيجانش بيشتر باشه!!!!!

حتما قسمت بعدي مربوط به لطيفه ي « پــَـ نـَــ پـَـــ » را بخوانيد.
تهيه ، جمع آوري و تنظيم شده توسط وب سايت دنياي علمي،آموزشي و سرگرمي


کلمات کليدي : ،،،،،،،،،