مجموعه نوحه هاي مخصوص محرم و شبهاي عزاداري سومين خورشيد ولايت حضرت امام حسين(ع):


نوحه و مداحي مخصوص عاشورا


حسين ابا عبدالله(2)
حسين يا ثارالله(2)

كرده ام نذر كه عمري زغمت گريه كنم                          آه از دل كشم و از علمت گريه كنم
گاه در ماتم تو بر سر و بر سينه زنم                             گاه بنشينم و زير علمت گريه كنم
گر دل سوخته اي لطف به من كرده خدا                        بهر آن است كه سوزم،زغمت گريه كنم
منم آن سائل درمانده كه با دست تهي                        در دل شب به اميد كرمت گريه كنم
به غبار حرمت كرببلايت سوگند                                  دوست دارم كه شبي در حرمت گريه كنم
كاش آئي دم مردن به سر بالينم                                 تا نهم صورت خود بر قدت گريه كنم  همه شب گفت وفايي سر سجاده اشك                              كي شود در حرم محترمت گريه كنم

حسين ابا عبدالله(2)
حسين يا ثارالله(2)


کلمات کليدي : ،،،،،،