نوحه و مداحي عزاداري حضرت علي اكبر


اي روح روان اكبر (2) اي راهت جان اكبر

اي ماه كمال ابرو،تو يوسف زهرايي(2)*********بابا به تماشايت گرديده تماشايي
تو شبه رسول الله تو مهر دل آرايي***********اي روح و روان اكبر اي راهت جان اكبر
برخيز و ببين از غم در پيش تو افسردم(2)******گر عمه نمي آمد ، از داغ تو مي ميردم(2)
اي تازه جوان من با من تو تكلم كن**********اي روح و روان اكبر اي راهت جن اكبر
تاكه ندادم جان بر من تو ترحم كن(2)*********بگشا لب خشكت را،برمن تو تبسم كن       
اي جان جهان اكبر،اي زاده ي پيغمبر(2)*******اي روح و روان اكبر ، اي راهت جان اكبر               
اي روح روان اكبر (2) اي راهت جان اكبر


کلمات کليدي : ،،،،،