دانلود مجموعه نمونه سوالات زبان انگلیسی نهایی سال سوم دبیرستان

در این صفحه شما می توانید مجموعه نمونه سوالات مربوط به زبان انگلیسی سال های مختلف را دریافت نمائید و نظرات خود را نیز در همین صفحه خواهشا ارسال نمائید.
این نمونه سوالات مربوط به امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان تا شهریور 1395 میباشد
تمامی این نمونه سوالات از سایت سنجش آموزش و پرورش دریافت شده است.

نهایی زبان انگلیسی خرداد1395 نهایی زبان انگلیسی خرداد 1394
نهایی زبان انگلیسی دیماه 1393نهایی زبان انگلیسی دیماه 1394
نهایی زبان انگلیسی شهریور1394نهایی زبان انگلیسی شهریور1395
نهایی زبان انگلیسی شهریور1393 نهایی زبان انگلیسی خرداد1393
نهایی زبان انگلیسی شهریور 1392نهایی زبان انگلیسی خرداد 1392
 نهایی زبان انگلیسی خرداد1387نهایی زبان انگلیسی شهریور 1387*نظرات خود را در همین صفحه درباره همین مطلب ارسال کنید.

مدیریت وبسایت دنیای علمی،آموزشی و سرگرمی
www.deas.ir


کلمات کليدي : ،،،،،