نمونه سوالات ریاضی هشتم خرداد ماه و دیماه

در این صفحه از وبسایتمون مجموعهای از نمونه سوالات ریاضی هشتم رو از سایت کانون گرفتیم و قرار دادیم.این نمونه سوال مربوط به نیمسال دوم و اول یعنی خرداد و دیماه میباشند.

*نمونه سوال ریاضی خردادماه95(نیمسال دوم) هـشتم(سرای دانش)(نمونه اول)


کلمات کليدي : ،،،،