ايده هايي براي کنترل قيمت مسکن


اگر شما هم ايده اي براي کنترل بازار خانه و ملک داشتيد، حتماً در انتهاي مقاله (بخش نظرات) بيان کنيد. نظر ما اين است که همه ما ايده ها و نظرات عملي و جالبي در اين رابطه داريم فقط بايد زمينه اي براي طرح آنها مهيا شود. مجموعه اي از اين ايده ها را امروز در سايت مردمان گرد آورده ايم تا در صورت امکان مورد استفاده قرار گيرند.
 
متوقف کردن يا کاهش مالکيت خانه دوم 

%80 از خانه هاي جديدي که ساخته مي شود، توسط کساني خريداري مي شوند که صاحب خانه ديگري هم هستند. اين مسئله به افراد ديگر که اجاره نشين هستند و خانه اي از خودشان ندارند صدمه مي رساند. اگر قانوني تصويب مي شد که خريد دومين ملک و خانه را براي افراد ممنوع مي کرد، آنوقت افراد بي خانه فرصت بيشتري براي خريد خانه پيدا مي کردند و بازار ملک نيز اينقدر مغشوش نبود.  

پول و امتياز، پيش نياز خريد خانه

ايده ديگر براي کنترل قيمت خانه، اين است که افراد علاوه بر داشتن پول مورد نياز جهت خريد خانه، امتيازات ديگري مثل، شغل محلي يا رابطه محلي هم داشته باشند.
خانه مورد نظر به کسي فروخته مي شود که هم پول کافي براي خريد آن داشته باشد و همچنين بيشترين امتياز براي خانه دار شدن را دارا باشد. آنوقت افزايش قيمت خانه %2 در سال خواهد بود. به اين ترتيب مکانيزم قيمت خانه کنترل خواهد شد و ديگر با عرضه و تقاضا تنظيم نمي شود. و استاندارد زندگي مردم ارتقاء پيدا کرده و قدرت خريد خانه را پيدا مي کنند. صنعت نيز ارتقاء مي يابد چون ديگر نيازي به بالا رفتن حقوق نيست. دليل آن هم اين است که پرداخت اجاره که يکي از سنگين ترين بخش خرج و مخارج يک خانواده است، از زندگي آنها برداشته مي شود. همچنين ديگر نيازي نخواهد بود که کار را به خارج از کشور بفرستيم. يکي از دلايل اينکه کار را به خارجي ها مي سپاريم اين است که حقوق در بعضي کشورهاي خارجي پايين تر است.

پول تمبر 

افزايش پول تمبر. ايده تنظيم و کنترل بازار ملک و خانه به خاطر اين نيست که پول را از حساب مردم بيرون بکشيم، هدف آن اين است که مردم زندگي بهتري داشته باشند.

ماليات بر سود سرمايه

ماليات بر سود سرمايه حاصل از سود فروش خانه. اما چطور مي توان فروشنده ها را انتخاب کرد؟ ممکن است اين سودها پنهان باشند و يا غيرمجاز به دست آيند. باز هم مي گوييم ايده تنظيم و کنترل بازار ملک و خانه به خاطر اين نيست که پول را از حساب مردم بيرون بکشيم، هدف آن اين است که مردم زندگي بهتري داشته باشند.

کنترل اجاره بها

اينکه سود ايجاد مسکن را به صورت سوبسيد پشت آن ملک يا خانه قرار دهيم به جاي اينکه آن را از افراد بگيريم. با اين کمک هاي مالي، ديگر صاحبخانه ها اجاره بها را مداوماً بالا نمي برند.

سازمان هاي مسکن

مي توان انجمن ها و بانک هايي ساخت که افراد در آن پولهايشان را پس انداز مي کنند و در قبلا اين پول ها به آنها مسکن داده مي شود، تقريباً مشابه با کاري که بانک مسکن مي کند. به اين ترتيب حساب پس انداز با هزينه خانه هم تراز خواهد بود. البته نقص چنين پس اندازي اين است که موسسات مالي ممکن است با افزايش تقاضا، قيمت مسکن را هم بالا ببرند.
يک ايده براي بالا بردن ميزان موجودي مسکن اين است که به مردم اين امکان داده شود که خانه هاي خود را به دپارتمان هاي مسکن محلي واگذار کنند. درعوض به اين طريق بتوانند براي فرزندان و نوه هاي خود هم تامين مسکن کنند به اين ترتيب که با واگذار کردن ملکشان براي ساخت و ساز آپارتمان، در آينده به فرزندان و نوه هايشان امتياز خانه دار شدن تعلق گيرد. سطح اين امتياز مي تواند برحسب ارزش خانه و ملک آنها گذاشته شود. همچنين مي توانند ردصورت نداشتن فرزند، خودشان نام کساني را که مي خواهند به موسسات معرفي کنند تا به آنها امتياز خانه دار شدن داده شود. 

خيلي از افراد عقيده دارند که آنها که اجاره نشين خانه هاي سازماني و دولتي هستند بايد بعد از مدتي حق خريد آن خانه به آنها داده شود. آن سازمان هم بايد با قيمت کامل آن خانه ها را فروخته تا بتواند از پول آن استفاده کرده و خانه هاي جديد بخرد.


کلمات کليدي : ،،،،،،