نجات‌ غريق در ارائه كمكهاي اوليه


حوادثي‌ که‌ اطراف‌ آب‌ رخ‌ مي‌دهند، ممکن‌ است‌ افرادي‌ از هر گروه‌ سني‌ را گرفتار کنند. کودکان‌ کم‌سن‌ حتي‌ در آب‌هاي‌ بسيار کم‌عمق‌ هم‌ در معرض‌ خطر هستند. با اين‌ حال‌، اکثر موارد غرق‌شدگي‌ شامل‌ افرادي‌ است‌ که‌ مشغول‌ شنا در جريان‌هاي‌ قوي‌ يا آب‌ها بسيار سرد بوده‌اند و يا پس‌ از مصرف‌ الکل‌، به‌ شنا يا قايق‌سواري‌ پرداخته‌اند.

• • • خطرات‌ آب‌ سرد 

آب‌هاي‌ آزاد حتي‌ در تابستان‌ هم‌ سرد هستند. درجه‌ حرارت‌ دريا از 15-5 درجه‌ سانتيگراد متغير است‌؛ آب‌هاي‌ داخلي‌ حتي‌ مي‌توانند (از اين‌ هم‌) سردتر باشند. آب‌ سرد، خطرهاي‌ پيش‌ روي‌ غريق‌ يا منجي‌ غريق‌ را افزايش‌ مي‌دهد چون‌ مي‌تواند منجر به‌ موارد زير شود:

*نفس‌ نفس‌ زدن‌ غيرقابل‌ کنترل‌ در زماني‌ که‌ شخص‌ وارد آب‌ مي‌شود و به‌ دنبال‌ آن‌، خطر استنشاق‌ آب‌  
*افزايش‌ ناگهاني‌ فشار خون‌ که‌ مي‌تواند زمينه‌ساز حمله‌ قلبي‌ باشد. 
*ناتواني‌ در شنا کردن‌ به‌طور ناگهاني‌
*کاهش‌ درجه‌ حرارت‌ در صورتي‌ که‌ شخص‌ مدت‌ زيادي‌ در آب‌ بماند يا با وزش‌ باد مواجه‌ شود. 

دسترسي‌ به‌ غريق‌ در صورت‌ امکان‌، از ورود به‌ آب‌ براي‌ نجات‌ غريق‌ خودداري‌ کنيد. در عوض‌، يک‌ شي‌ء دراز مثل‌ يک‌ قطعه‌ چوب‌ را نگه‌ داريد تا غريق‌ بتواند آن‌ را بگيرد، سپس‌ وي‌ را به‌ سوي‌ خشکي‌ بکشيد.
  
• • • احتياط!


اگر غريق بيهوش است، وي را کاملاً از آب بيرون آوريد و طوري جا به جا کنيد که سرش پايين‌تر از قفسه سينه‌اش قرار گيرد تا در صورتي که استفراغ کرد، از راه‌هاي تنفسي محافظت کرده باشد.
 
• • • آنچه‌ شما مي‌توانيد انجام‌ دهيد


اولين‌ اولويت‌ شما آن‌ است‌ که‌ با کمترين‌ خطر، غريق‌ را به‌ سطحي‌ خشک‌ منتقل‌ کنيد. بي‌خطرترين‌ راه‌ براي‌ نجات‌ يک‌ غريق‌، آن‌ است‌ که‌ خود روي‌ خشکي‌ بمانيد با دست‌ خود يا يک‌ تکه‌ چوب‌، شاخه‌ يا طناب‌، او را از آب‌ بيرون‌ بکشيد؛ راه‌ ديگر آن‌ است‌ که‌ يک‌ تيوب‌ به‌ سوي‌ غريق‌ پرتاب‌ کنيد. اگر يک‌ منجي‌ غريق‌ کارآزموده‌ هستيد و يا غريق‌ بي‌هوش‌ است‌، ممکن‌ است‌ مجبور باشيد به‌ آب‌ بزنيد يا به‌ سمت‌ غريق‌ شنا کنيد و وي‌ را به‌ سمت‌ خشکي‌ بکشيد. به‌ آب‌ زدن‌ بي‌خطرتر از شنا کردن‌ است‌. 

وقتي‌ غريق‌ را از آب‌ خارج‌ کرديد، در صورت‌ امکان‌ وي‌ را در برابر وزش‌ باد محافظت‌ کنيد تا بدن‌ او بيش‌ از پيش‌ دچار لرز نشود. سپس‌ اقدامات‌ درماني‌ مربوط‌ به‌ غرق‌شدگي‌ را اجرا کنيد و عوارض‌ مربوط‌ به‌ سرماي‌ شديد را مداوا کنيد (مبحث‌ « کاهش‌ دماي‌ بدن‌ » را ببينيد). حتي‌ در صورتي‌ که‌ به‌نظر مي‌رسد غريق‌ کاملاً بهبود يافته‌ است‌، شرايط‌ انتقال‌ يا بردن‌ وي‌ به‌ بيمارستان‌ را مهيا کنيد. در صورت‌ لزوم‌ و يا در صورتي‌ که‌ کاملاً دستپاچه‌ شده‌ايد، آمبولانس‌ درخواست‌ کنيد.


کلمات کليدي : ،،،،،،،،،،