مصدومان‌ متعدد


در وضعيت‌هايي‌ مثل‌ حوادث‌ ترافيکي‌ عمده‌، ممکن‌ است‌ مجبور باشيد همزمان‌ به‌ چندين‌ مصدوم‌ رسيدگي‌ کنيد. ممکن‌ است‌ تنها يا همراه‌ با ساير ارايه‌کنندگان‌ کمک‌هاي‌ اوليه‌ مشغول‌ کار باشيد و يا به‌ متخصصان‌ کمک‌ برسانيد. در هر کدام‌ از اين‌ وضعيت‌ها، استفاده‌ از يک‌ راه‌ و روش‌ منظم‌ توأم‌ با خونسردي‌ در آشفتگي‌ و هرج‌ و مرج‌ ابتدايي‌، بسيار مهم‌ است‌. در ابتدا تمام‌ مصدومان‌ بي‌هوش‌ را شناسايي‌ کرده‌، بر سر آنها حاضر شويد و با انجام‌ ارزيابي‌ اوليه‌ هرگونه‌ آسيب‌ تهديدکننده‌ حيات‌ را شناسايي‌ و درمان‌ کنيد. 

• • • نحوه‌ برخورد با حادثه‌ 

حوادث‌ عمده‌اي‌ که‌ تعداد زيادي‌ مصدوم‌ به‌ جاي‌ مي‌گذارند، فشار توان‌فرسايي‌ بر دوش‌ نجات‌دهندگان‌ وارد مي کنند.مجرب‌ترين‌ ارايه‌کننده‌ کمک‌هاي‌ اوليه‌ که‌ در محل‌ حادثه‌ حاضر است‌، بايد مسؤوليت‌ را بر عهده‌ بگيرد. اولين‌ کار آن‌ است‌ که‌ مطمئن‌ شويد با مراکز خدمات‌ اورژانس‌ تماس‌ گرفته‌ شده‌ و اطلاعات‌ دقيق‌ در مورد حادثه‌، در اختيار آنها گذاشته‌ شده‌ است‌. اولويت‌ بعدي‌، ارزيابي‌ صحنه‌ حادثه‌ و در صورت‌ امکان‌، بي‌خطر ساختن‌ آن‌ است‌. 

سپس‌، ارايه‌ کمک‌هاي‌ اوليه‌ اورژانس‌ را در صورت‌ بي‌خطر بودن‌، آغاز کنيد. در صورتي‌ که‌ ساير ارايه‌کنندگان‌ کمک‌هاي‌ اوليه‌ از راه‌ رسيدند، در حد توان‌ اطلاعات‌ در اختيارشان‌ بگذاريد. با ورود خدمات‌ اورژانس‌، افسر ارشد کنترل‌ اوضاع‌ را در دست‌ خواهد گرفت‌. در حوادث‌ عمده‌، پليس‌ محل‌هايي‌ را براي‌ تجمع‌ اختصاص‌ مي‌دهد و افسراني‌ را براي‌ دريافت‌ گزارش‌هاي‌ نجات‌دهندگان‌ منصوب‌ مي‌کند. از بين‌ نبردن‌ شواهد موجود در محل‌ حادثه‌ بسيار مهم‌ است‌ چون‌ ممکن‌ است‌ در آينده‌ نياز به‌ تحقيقات‌ قانوني‌ باشد. 

 • • • نقش‌ ارايه‌کننده‌ کمک‌هاي‌ اوليه‌


در حوادث‌ عمومي‌ عمده‌ (به‌خصوص‌ وقتي‌ که‌ يک‌ پزشک‌ در گروه‌ شما حضور دارد)، ارايه‌کنندگان‌ کمک‌هاي‌ اوليه‌ تا زمان‌ ورود آمبولانس‌ و ساير خدمات‌، نقش‌ گروه‌ پزشکي‌ حاضر در محل‌ را ايفا مي‌کنند. با ورود اين‌ افراد، نقش‌ شما در رسيدگي‌ به‌ حادثه‌، کاهش‌ مي‌يابد. در تمام‌ حوادث‌ عمده‌، در صورتي‌ که‌ يکي‌ از اعضاي‌ خدمات‌ اورژانس‌ از شما درخواست‌ کند که‌ صحنه‌ را ترک‌ کنيد، بايد اين‌ کار را انجام‌ دهيد. البته‌ ممکن‌ است‌ از شما درخواست‌ شود که‌ با انجام‌ کارهاي‌ ساده‌اي‌ (مثل‌ در دست‌ گرفتن‌ سرم‌ يا نگه‌ داشتن‌ اندام‌ آسيب‌ ديده‌) به‌ گروه‌ پزشکي‌ ياري‌ برسانيد. هميشه‌ به‌ اين‌ درخواست‌ها پاسخ‌ مثبت‌ بدهيد؛ از کمک‌ شما به‌ غايت‌ تقدير خواهد شد.
 
• • • چه‌ کمکي‌ از دست‌ شما برمي‌آيد


- مصدوماني‌ را که‌ آسيب‌ جدي‌ دارند شناسايي‌ و براي‌ درمان‌ فوري‌ علامت‌گذاري‌ کنيد. تمام‌ مصدوماني‌ را که‌ آسيب‌ جزيي‌ دارند به‌ سرعت‌ از محل‌ منتقل‌ کنيد تا دسترسي‌ به‌ موارد جدي‌، تسهيل‌ شود؛ آسيب‌هاي‌ جزيي‌ را مي‌توان‌ در فرصت‌ مناسب‌ درمان‌ کرد. اين‌ کار را «ترياژ» مي‌نامند. 
- مصدوماني‌ را که‌ واضحاً فوت‌ کرده‌اند، رها کنيد. به‌ اين‌ طريق‌ شما مي‌توانيد به‌ ساير مصدوماني‌ که‌ نياز به‌ کمک‌ دارند، به‌طور مؤثر رسيدگي‌ کنيد.  
- بر روي‌ تمام‌ مصدومان‌، برچسبي‌ شامل‌ نام‌ آنها و جزيياتي‌ درباره‌ وضعيت‌شان‌ قرار دهيد تا اطلاعات‌ دقيقي‌ براي‌ پرسنل‌ پزشکي‌ فراهم‌ کرده‌ باشيد. 
- به‌ کارکنان‌ و ساکنان‌ نزديک‌ به‌ محل‌ حادثه‌، نسبت‌ به‌ وجود خطرهاي‌ بيشتر (پنهان‌) هشدار دهيد.

اولويت‌بندي‌ : مصدوماني‌ را که‌ آسيب‌هاي‌ جزيي‌ دارند، از سر راه‌ دور کنيد تا پرسنل‌ اورژانس‌ بتوانند بر سر مصدوماني‌ که‌ آسيب‌هاي‌ جدي‌تري‌ دارند، حاضر شوند.


کلمات کليدي : ،،،،،،،