- داريم 10 نفري بازي شبکه اي ميکنيم اومده ميگه جدي حال ميده؟ ميگم پــ نــ پـــ اسکوليم! عذاب داره اما ميخوايم تهذيب نفس کنيم!


- رفتم آزمايش ادرار. يارو ميگه ادراره؟ ميگم:
پــ نــ پـــ سکنجبين برو کاهو بيار بزنيم توش بخوريم!


- تو صف پمپ گاز منتظرم تا نوبتم بشه، يارو زده به شيشه ميگه آقا شما هم مي خواي گاز بزني؟
پــ نــ پـــ من مي خوام ليس بزنم...


- رفتيم غار عليصدر. به رفيقم خفاش نشون دادم. ميگه واي خفاشه!
پــ نــ پـــ بتمن بود. اجاره خونه گرونه اينجا سکونت دارن فعلا!!!


- تو دستشويي به خواهرم ميگم آفتابه رو ميدي؟ ميگه ميخواي خودتو بشوري؟
پــ نــ پـــ ميخوام آبش کنم بذارم تو يخچال.- به يارو راننده ميگم: آقا اگه ميشه يکم سريعتر. الان هواپيما ميپره... ميگه: بسلامتي مسافرين؟

... پــ نــ پـــ... فندک هواپيما ديشب دستم جامونده، ميرم بدم به رانندش!- رفتم بالاي برج ميخواستم خودمو بندازم پايين يارو ميگه ميخواي خودکشي کني؟ ميگم پــ نــ پـــ اومدم ببينم سرعت صفر تا صدم از اين بالا تا پايين چقدر ميشه، بجاي پروژه بدم دانشگاه.


- رفيقم ميگه اگه با گوشي برم تو اينترنت از شارژم کم ميشه؟ پــ نــ پـــ از ذخيره ارزي کشورهاي عضو اپک کم ميشه.- دم دستشويي عمومي واستادم تا نفر قبلي بياد بيرون، اومده بيرون، ميبينه دارم پيچ و تاب ميخورم ميگه دستشويي داري؟؟
 ميگم
پــ نــ پـــ ، دارم با صداي موزيکي که نواختي تمرين رقص عربي ميکنم!- به اپراتور اداره ميگم لطفا شماره فلاني رو برام بگير. ميگه گرفتم وصل کنم؟ ... پــ نــ پـــ فوت کن, قطع کن- يارو اومده مي بينه همکارم توي اتاق نيست باز مي پرسه خانم فلاني نيست؟ پــ نــ پـــ هستن. افتادن پشت اون کمد. با خط کش بزن در بياد.- مگس کش دستمه. مامانم ميگه ميخواي مگسا رو بکشي؟ ميگمپــ نــ پـــ  ميخوام رهبري ارکسترشون رو بکنم سمفوني بتهوون بزنن!- حواسم نبود با صورت رفتم تو در، ميگه نديديش؟ ميگم پــ نــ پـــ من دارکوبم مي خوام با منقار يه سوراخ برا خودم باز کنم برم تو.- رفتم صندلي بخرم واسه کامپيوتر، يارو گفت: راحت باشه؟ پــ نــ پـــ خار داشته باشه...- دارم تو حياطمون موتورمو تعمير ميکنم به مامانم ميگم دستمال بيخودي داري؟ ميگه ميخواي موتورتو تميز کني؟ پــ نــ پـــ ميخوام هل هله کنان برم تو کوچه کردي برقصم.- طوطي گرفتم فاميلمون اومده ميگه اااااااااااااااااااااااا طوطيه؟ پــ نــ پـــ يا کريمه يه کم با فتوشاپ تغييرش دادم!- ميگم بابا... تصميمم رو گرفتم... مي خوام زن بگيرم... ميگه ميشناسيش؟ ميگم آره. ميگه مجرده؟پــ نــ پـــ منتظرم شوهرش رضايت نامشو امضا کنه بريم خواستگاري.- دستمو بلند کردم از استاد سوال کنم. ميگه شما سوال داري؟ پــ نــ پـــ خواستم خطوط کف دستمو بهت نشون بدم فالمو بگيري ...- رفتم پيژامه از کمد برداشتم پوشيدم بابام ميگه از تو کمد برداشتي؟ پــ نــ پـــ گذاشته بودم تو يخچال تابستونيه پيژامه تگري بپوشم خنک شم.- ماشينم بنزين تموم کرد وسط جاده, واستادم دم جاده يکي ? ليتر بنزين از ماشينش بهم بده که فقط خودمو برسونم به يه پمپ بنزيني, يکي زد بقل گفت آقا بنزين براي ماشينت مي خواي؟ پــ نــ پـــ مي خوام باهاش خودمو آتيش بزنم


- بعد از چهار ساعت از کنکور تو هوا ?? درجه اومدم خونه خواهرم ميگه خسته اي؟ اگه نيستي منو ببر يه جايي ميخوام خريد کنمپــ نــ پـــ خسته نيستم تو جلسه کنکور لحاف دشک انداخته بودم داشتم قليون ميکشيدم- رفتيم سر خاک يکي از فاميلامون ساکت نشستيم پسر خاله ام ميگه ساکتي!!! پــ نــ پـــ بلند شم برات سيا نرمه نرمه رو بخونم- يارو عکسمو ديده ميگه:اااا دماغ خودته اين؟
پــ نــ پـــ دماغ اجدادمه که بيني به بيني، نسل به نسل منتقل شده الان رسيده به من!!!!


- داداشم گفت چرا بال بال ميزني؟چيزي پريد تو گلوت؟گفتم
پــ نــ پـــ دارم خودم رو آماده پروار ميکنم


- کله صبحي رفيقم ميخواست بياد درس بخونيم بهش زنگ زدم گفتم دوتا نونم بگير بيار گفت واسه صبونه؟
پــ نــ پـــ واسه ذخيره سازي تو روزاي سخت زمستون


- خواهرم از بيرون مياد خونه..ميبينه پشت سيستمم...ميگه کامپيوتر روشن کردي؟؟پــ نــ پـــ دکتر گفته بشين جلوي مانيتور خاموش زل بزن بهش واسه چشات خوبه...!- ميري مسجد وضو بگيري تا نماز بخوني ميبيني يه آقايي ميرسه ميگه پسر جان وضو ميگيري ميگي
پــ نــ پـــ ميخوام قزل الا صيد كنم


- نون بربري خريدم همسايمون منو ديده ميگه نون بربريه؟ پــ نــ پـــ ماشين جديدمه طرح بربري توليد شده


********************
*منبع:am2012.blogfa.com
*ويرايش: وبسايت دنياي علمي،آموزشي و سرگرمي


کلمات کليدي : ،،،،،،