در رابطه با سرطان‌ ريه(Lung cancer)


• توضيح‌ کلي

سرطان‌ ريه‌ رشد بافت‌ بدخيم‌ در ريه‌. اين‌ بيماري‌ لوله‌هاي‌ نايژه‌اي‌ و ريه‌ها را درگير مي‌سازد. سرطان‌ ريه‌ به‌ حنجره‌، کبد، مغز، استخوان‌ها و کليه‌ها گسترش‌ يافته‌ و بزرگسالان‌ (معمولاً سنين‌ 70-40 سال‌) از هر دو جنس‌ را مبتلا مي‌سازد. سرطان‌ ريه‌ شايع‌ترين‌ عامل‌ مرگ‌ ناشي‌ از سرطان‌ بوده‌ و ميزان‌ بروز آن‌ باز هم‌ در حال‌ افزايش‌ است‌. اين‌ بيماري‌ تقريباً به‌طور انحصاري‌ با سيگار کشيدن‌ در ارتباط‌ است‌.

• علايم‌ شايع‌

*سرفه‌ مقاوم‌
*خلط‌ که‌ ممکن‌ است‌ حاوي‌ خون‌ باشد
*خس‌خس‌
*درد سينه‌
*خستگي‌ و ضعف
*کاهش‌ وزن‌
*درد شانه‌، بازو يا استخوان‌ها
*گاهي‌ بدون‌ علامت‌

• علل‌

*سيگار کشيدن‌
*آلاينده‌هاي‌ هوا
*نامشخص‌ (در برخي‌ موارد)
*تماس‌ با آزبستوز
*گسترش‌ سرطان‌ از نواحي‌ ديگر بدن‌ به‌ ريه‌
*پنومونيت‌ ميان‌بافتي‌ مزمن‌
*تماس‌ با گاز رادو

• عوامل‌ افزايش‌دهنده‌ خطر 

*سن‌ بالاي‌ 60 سال*استعمال‌ دخانيات‌. احتمال‌ بروز سرطان‌ ريه‌ در يک‌ فرد سيگاري‌ 22 برابر افراد غيرسيگاري‌ است‌.  *تماس‌ محيطي‌ با آزبستوز، اورانيوم‌، نيکل‌، کرومات‌ها، بيس‌کلرومتيل‌اتر يا آلاينده‌هاي‌ هوا.

• پيشگيري‌ 
*دوري‌ از آلاينده‌ها. استفاده‌ از ماسک‌ محافظ‌ در صورت‌ تماس‌ شغلي‌ با آلاينده‌ها.  *عدم‌ استعمال‌ دخانيات‌. از آنجا که‌ سال‌ها طول‌ مي‌کشد تا در اثر سيگار کشيدن‌ سرطان‌ ريه‌ ايجاد شود، افراد سيگاري‌ در هر زمان‌ مي‌توانند اقدام‌ به‌ ترک‌ سيگار کرده‌ و خطر بروز سرطان‌ ريه‌ را به‌طور قابل‌توجهي‌ کاهش‌ دهند. *اقدام‌ به‌ ارزيابي‌ منظم‌ وضعيت‌ سلامتي‌ که‌ در صورت‌ مصرف‌ زياد سيگار عکس‌ ساده‌ ريه‌ را نيز ممکن‌ است‌ شامل‌ شود.  *بررسي‌ محيط‌ خانه‌ از نظر وجود گاز رادون‌

• عواقب‌ موردانتظار
اين‌ بيماري‌ بدون‌ جراحي‌ در حال‌ حاضر غيرقابل‌ علاج‌ محسوب‌ مي‌گردد. تنها 25% تومورها با جراحي‌ قابل‌ برداشت‌ هستند. با اين‌ حال‌، علايم‌ اين‌ بيماري‌ قابل‌ تسکين‌ يا کنترل‌ است‌. ميزان‌ زنده‌ ماندن‌ بيماران‌ پس‌ از 5 سال‌ کمتر از 10% است‌. 

• عوارض‌ احتمالي‌

*گسترش‌ مخرب‌ تومور به‌ ساير نواحي‌ بدن‌، از جمله‌ مغز  *کلاپس‌ ريه‌ (روي‌ هم‌ خوابيدن‌ بافت‌ ريه)*تجمع‌ مايع‌ در ريه‌
درمان‌

• اصول‌ کلي

*بررسي‌هاي‌ تشخيصي‌ ممکن‌ است‌ شامل‌ آزمايش‌ خون‌، آزمايش‌ خلط‌، برونکوسکوپي‌ (استفاده‌ از يک‌ وسيله‌ بصري‌ با چراغي‌ در نوک‌ آن‌ که‌ از داخل‌ ناي‌ عبور داده‌ شده‌ و وارد برونش‌ها مي‌گردد)، نمونه‌برداري‌ (برداشت‌ مقدار کوچکي‌ از بافت‌ يا مايع‌ براي‌ بررسي‌ آزمايشگاهي‌)،سي‌تي‌ اسکن‌، و آزمون‌هاي‌ عملکرد ريه‌ باشد.
*مراحل‌ درماني‌ بسته‌ به‌ ميزان‌ گسترش‌ تومور تعيين‌ مي‌شود.
*اگر سرطان‌ در مراحل‌ اوليه‌ باشد، جراحي‌ برداشت‌ کل‌ ريه‌ (پنومونکتومي‌) يا قسمتي‌ از ريه‌ (لوبکتومي‌) ممکن‌ است‌ توصيه‌ گردد. 
*اشعه‌درماني‌ و داروهاي‌ ضدسرطان‌ براي‌ متوقف‌ کردن‌ گسترش‌ تومور يا تخريب‌ سلول‌هاي‌ سرطان‌ ممکن‌ است‌ توصيه‌ شود. 

• داروها

*براي‌ درد خفيف‌،مصرف‌ داروهاي‌ بدون‌ نسخه‌ نظير استفامينوفن‌ يا آسپرين‌ احتمالاً کفايت‌ مي‌کند.
*داروهاي‌ ديگري‌ جهت‌ درد شديدتر، تهوع‌ يا اضطراب‌ ممکن‌ است‌ تجويز شود.
*داروهاي‌ ضدسرطان‌

• فعاليت‌


فعاليت‌ در حد توان‌. در صورت‌ انجام‌ جراحي‌، از سرگيري‌ فعاليت‌ را بر اساس‌ توصيه‌ پزشک‌ انجام‌ دهيد.

• رژيم‌ غذايي‌

رژيم‌ خاصي‌ نياز نيست‌

» » در اين‌ شرايط‌ به‌ پزشک‌ خود مراجعه‌ نماييد

*اگر شما يا يکي‌ از اعضاي‌ خانواده‌ تان داراي‌ علايم‌ سرطان‌ ريه‌ باشيد.
*بروز موارد زير پس‌ از جراحي‌ يا در طي‌ درمان‌ دارويي:درد غيرقابل‌ تحمل‌ تهوع‌ يا استفراغ‌ بيخوابي اگر دچارعلايم‌ جديد و غيرقابل توجيه شده ايد‌. داروهاي‌ تجويزي‌ ممکن‌ است‌ با عوارض‌ جانبي‌ همراه‌ باشند.


کلمات کليدي : ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،