روشهاي جلوگيري از اضطراب در امتحان


این مقاله بیشتر برای کسانی میباشد که در جلسات امتحان شرکت می کنند حال ممکن است این جلسه حتی آزمون هم باشد.
به هر حال این جلسات استرس و اضطراب های خود را دارد که اگر از آنها جلوگیری نکنیم باعث آزار و اذیت ما می شود و در نتیجه نتیجه ی خوبی در جلسه بدست نخواهیم آورد.
در این مقاله شما با راه حل های جلوگیری از اضطراب در جلسات امتحان اشنا خواهید شد.

1.  قبـل از هر چيز، بايـد آمـادگـي لازم بـراي امتحان را پيدا کنيد.از هر فرصتي براي خواندن و يادگيري مطالب استفاده کنيد. از خواندن مطالب در لحظه هاي آخر بشدت خودداري کنيد، و شب قبل حتماً خواب کامل داشته باشيد.  

2.  مکان و زمان امتحان را دقيقاً بخـاطر بسپاريد، و وسائل لازم براي آن را از قبل تهيه کنيد. سر وقت در جلسه حضور بـهـم رسانـيد، نه خيلي زود و نه خيلي دير. به هيچ عنوان عجله نکنيد.

3.  به هيچ وجه قبل از شروع امتحان با همکلاسي هايتان در مـورد مطالب درسي و امتحان صحبت نکنيد، به ويژه اگر ميدانيد که اين کار باعث بيشتر شدن اضطرابتان ميشود. 

4.  پس از دريافت برگه ي امتحاني، سؤالات را به خوبي مرور کنيد و زمان کافي براي هر سوال را تنظيم کنيد. از سؤالات ساده تر شروع به پاسخگويي کنيد تا اعتماد به نفستان را بيشتر کند.

5.  درصورت بروز هرگونه سؤال يا ابهام، حتماً از استاد، يا ناظر امتحان توضيح بخواهيد.

6.  امتحان دادن يک کار فکري است. وظيفه ي شما حين امتحان فکر کردن راجع به مطالبي است که قبلاً مطالعه کرده و ياد گرفته ايد. پس روي کارتان (فکر کردن) تمرکز کنيد و سعي کنيد حواستان به هيچ چيز ديگري منحرف نشود.

7.  با فعاليت، اضطرابتان را کاهش دهيد. اگر پاسخ سؤالي را نمي دانيد و چيزي براي نوشتن درمورد آن نداريد، به سراغ سؤالهاي بعدي برويد. 

8.  حين امتحان دقت کنيد که از نظر فيزيکي در شرايط راحتي به سر ببريد. هرگونه ناراحتي در نشستن مي تواند از تمرکز شما جلوگيري کند. اگر احساس کرديد که عضلاتتان منقبض شده است، دست از نوشتن برداريد، چند نفس آرام و عميق بکشيد و عضلاتتان را رها کنيد.

9.  به تنها چيزي که توجه ميکنيد فقط برگه ي امتحانتان باشد، نه سايرين. وقتتان را تلف اين نکنيد که ببينيد ديگران در چه حالي هستند و چطور به سؤالات پاسخ ميدهند.

آیا می خواهید بدانید شما در امتحان اضطراب دارید یا ندارید؟

برای اینکار به سؤالات زیر پاسخ دهید:

1.  آيا خود آگاهيد که هنگام امتحان مضطرب مي شويد، آنقدر عصبي و مضطرب ميشويد که نمي توانيد به نحو احسن به سؤالات پاسخ دهيد و به همين دليل نمراتتان پايين است، در حاليکه مي دانيد به اندازه کافي مطالعه داشته ايد و درسهايتان را خوب بلديد؟

2.  آيا حين امتحان دادن دل درد مي گيريد يا عضلات شکمتان منقبض مي شود؟ دستهايتان سرد شده و عرق مي کند؟ سردرد مي گيريد؟ شب قبل از امتحان نميتوانيد خوب بخوابيد؟ 

3.  آيا حين امتحان فکرتان پراکنده و مغشوش مي شود و قادر نيستيد روي سؤالات تمرکز کنيد؟

4.  آيا مطالبي را که قبلاً خيلي خوب خوانده ايد و ياد گرفته ايد را حين امتحان فراموش ميکنيد ، و گاهب بعد از امتحان دوباره به يادتان مي آيند؟ 

5.  آيا سوالات را بيش از حد تجزيه و تحليل مي کنيد و براي هر سؤال احتمالات مختلف را در نظر مي گيريد و پيچيده ترين راه را براي پاسخگويي به آن انتخاب مي کنيد؟ 

6.  آيا اشتباهات کوچک و بي دقتي در امتحاناتتان زياد پيش مي آيد؟

پاسخ مثبت به هرکدام از سوالات بالا نشانگر اين است که شما دچار اضطراب امتحان هستيد.

البته بايد بگويم که تقريباً همه ي مردم براي امتحان دادن دچار اضطراب مي شوند. اما اين اضطراب نبايد بيش از اندازه شود. مقدار کم از اين اضطراب براي هر کسي لازم است چون باعث ايجاد انگيزه در فرد مي شود.

اما آمار نشان مي دهد که تقريباً %20 از دانش آموزان و دانش جويان از اضطرابي جدي و عصبي حين امتحان رنج مي برند که عواقب زير را در بر خواهد داشت:
نمرات آنها پايين مي آيد، چون اضطراب بر روند فکري آنها تاثير مي گذارد و اجازه نمي دهد آنها بتوانند به خوبي به سوالات پاسخ گويند.
کيفيت زندگي آنها نزول مي کند، چون از اينکه مجبور به امتحان دادن هستند احساس بدبختي مي کنند

پيشنهادات بسيار متنوع و مختلفي براي دانش آموزان و دانشجويان در راستاي امتحان دادن ارائه شده است، که افراد مي توانند با بهره گيري از آنها ميزان اضطراب و استرس خود را کاهش داده و با تمرکز و آمادگي بيشتري امتحان دهند.
  


کلمات کليدي : ،،،،،،،،،،،