(‌درباره باندهای آرنج و زانو)

 

باندهای‌ رولی‌ را می‌توان‌ به‌ منظور نگهداری‌ پانسمان‌ در محل‌ و حفاظت‌ از آسیب‌های‌ بافت‌ نرم‌ (مثل‌ کشیدگی‌ یا پیچ‌ خوردگی‌) در آرنج‌ و زانو به‌ کار برد. برای‌ اطمینان‌ از مؤثر بودن‌ باندپیچی‌، مفصل‌ را مختصری‌ تا کرده‌، سپس‌ باند را به‌ جای‌ روش‌ استاندارد مارپیچی‌ ، به‌ شکل‌ « 8 » بپیچید. جهت‌ باندپیچی‌ از سمت‌ داخل‌ سطح‌ بالایی‌ اندام‌ به‌ سمت‌ خارج‌ است‌. باندپیچی‌ را از هر دو سو به‌ اندازه‌ کافی‌ ادامه‌ بدهید تا فشار یکنواختی‌ بر اندام‌ وارد شود.

1) اندام‌ آسیب‌دیده‌ را در وضعیتی‌ که‌ برای‌ مصدوم‌ راحت‌ باشد و در صورت‌ امکان‌، همراه‌ با تا شدگی‌ مختصر مفصل‌ باشد، نگه‌ دارید.

2) انتهای‌ باند را در سمت‌ داخل‌ مفصل‌ قرار بدهید. باند را به‌ سمت‌ خارج‌ مفصل‌ برده‌، یک‌ دور و نیم‌ بچرخانید تا انتهای‌ باند، ثابت‌ و مفصل‌ پوشانده‌ شود.

3) باند را درست‌ به‌ بالای‌ مفصل‌ و سمت‌ داخل‌ آن‌ برسانید و آن‌ را یک‌ دور به‌ دور اندام‌ بچرخانید به‌طوری‌ که‌ نیمه‌ بالایی‌ باند مربوط‌ به‌ دور قبلی‌ را بپوشاند.

4) باند را از سمت‌ داخل‌ بازو به‌ پایین‌ مفصل‌ برسانید. یک‌ دور قطری‌ در پایین‌ مفصل‌ بزنید تا نیمه‌ پایینی‌ باند مربوط‌ به‌ اولین‌ دور مستقیم‌ پوشانده‌ شود.

***************************************

هشدار!باند را آن‌قدر محکم‌ نپیچید که‌ گردش‌ خون‌ اندام‌ مختل‌ شود.

***************************************

5) باندپیچی‌ قطری‌ به‌ شکل‌ « 8 » را در بالا و پایین‌ مفصل‌ ادامه‌ بدهید. هر بار با پوشاندن‌ تقریباً دوسوم‌ از دور قبلی‌، محدوده‌ باندپیچی‌ را گسترش‌ دهید.

6) برای‌ پایان‌ باندپیچی‌، باند را دو دور به‌طور مستقیم‌ به‌ دور اندام‌ بپیچید، سپس‌ انتهای‌ باند را محکم‌ کنید.

7) بلافاصله‌ پس‌ از پایان‌ باندپیچی‌ و سپس‌ هر 10 دقیقه‌ بعد از آن‌، گردش‌ خون‌ را در نواحی‌ پایین‌تر کنترل‌ کنید. اگر باند را خیلی‌ محکم‌ پیچیده‌اید، آن‌ را باز کنید تا خون‌ جریان‌ پیدا کند و سپس‌ مجدداً باند را شل‌تر بپیچید.


مدیریت وبسایت دنیای علمی،آموزشی و سرگرمی
www.deas.ir


کلمات کليدي : ،،،،،