درآوردن‌ لباس‌هاي‌ مصدوم

به‌منظور معاينه‌ کامل‌ مصدوم‌، رسيدن‌ به‌ تشخيص‌ صحيح‌ يا درمان‌، ممکن‌ است‌ مجبور باشيد تعدادي‌ از لباس‌هاي‌ وي‌ را درآوريد. اين‌ کار را بايد با حداقل‌ مزاحمت‌ براي‌ مصدوم‌ و در صورت‌ امکان‌، با رضايت‌ وي‌ انجام‌ دهيد. تا حد امکان‌ کمترين‌ تعداد لباس‌ها را خارج‌ کنيد و به‌ آنها آسيب‌ وارد نکنيد مگر آنکه‌ کاملاً ضرورت‌ داشته‌ باشد. اگر مجبور هستيد که‌ لباس‌ مصدوم‌ را پاره‌ کنيد، سعي‌ کنيد اين‌ کار را در امتداد درز شلوار يا آستين‌ انجام‌ دهيد. سعي‌ کنيد حريم‌ شخصي‌ مصدوم‌ را به‌ هم‌ نزنيد و از مواجهه‌ او با سرما جلوگيري‌ کنيد. اگر خارج‌ کردن‌ لباس‌ها، درد و ناراحتي‌ مصدوم‌ را بيشتر مي‌کند، اين‌ کار را متوقف‌ کنيد.

• خارج‌ کردن‌ لباس‌ها در آسيب‌ نيمه‌ پاييني‌ بدن‌

1) مچ‌ پا را نگه‌ داشته‌، کفش‌ را با دقت‌ بيرون‌ آوريد. براي‌ خارج‌ کردن‌ چکمه‌هاي‌ بلند، ممکن‌ است‌ مجبور باشيد با يک‌ چاقو، چکمه‌ را در امتداد درز پشتي‌ آن‌ بشکافيد خارج‌ کردن‌ لباس‌ها در آسيب‌ نيمه‌ پاييني‌ بدن
2) جوراب‌ها را به‌ ملايمت‌ بيرون‌ بکشيد. اگر انجام‌ اين‌ کار مقدور نيست‌، جوراب‌ را از روي‌ ساق‌ بالا بياوريد و با قيچي‌ آن‌ را ببريد.
3) پاچه‌ شلوار را به‌ آرامي‌ بالا بکشيد تا ساق‌ و زانو معلوم‌ شوند. براي‌ درآوردن‌ شلوار يا ديدن‌ ران‌، شلوار را از کمر پايين‌ بکشيد.

• خارج‌ کردن‌ لباس‌ها در آسيب‌‌ نيمه‌ بالايي‌ بدن

1) هرگونه‌ دکمه‌ يا زيپ‌ موجود در لباس‌ را باز کنيد. با ملايمت‌ لباس‌ را از کنار شانه‌ مصدوم‌ خارج‌ کنيد.
2) اندام‌ سمت‌ آسيب‌ نديده‌ را از آستين‌ خارج‌ کنيد. لباس‌ را به‌ دور سمت‌ آسيب‌ ديده‌ بکشيد.
3) اندام‌ آسيب‌ ديده‌ را تا حد امکان‌، ثابت‌ نگه‌ داريد و خروج‌ لباس‌ را تسهيل‌ کنيد.

• موارد خاص

پوليور و پيراهن‌ پشمي‌ در مورد لباس‌هايي‌ که‌ دکمه‌ يا زيپ‌ ندارند، ابتدا اندام‌ سمت‌ آسيب‌نديده‌ را از آستين‌ خارج‌ کنيد. سپس‌، لباس‌ را تا کرده‌، آن‌ را از بالاي‌ سر بيرون‌ بکشيد. نهايتاً، آستين‌ ديگر لباس‌ را درآوريد و دقت‌ کنيد که‌ به‌ اندام‌ آسيب‌ وارد نکنيد.


کلمات کليدي : ،،،،،،،،،،