خونريزي‌ از دهان‌


بريدگي‌هاي‌ زبان‌، لب‌ها يا پوشش‌ داخلي‌ دهان‌، از آسيب‌هاي‌ جزيي‌ تا جراحات‌ جدي‌تر متغير هستند. علت‌ اين‌ آسيب‌ها معمولاً خود دندان‌ها يا کشيدن‌ آنها است‌. خونريزي‌ از دهان‌ مي‌تواند شديد و نگران‌ کننده‌ باشد.به‌ علاوه‌، خطر استنشاق‌ خون‌ به‌ داخل‌ ريه‌ها و بروز مشکلات‌ تنفسي‌ هم‌ وجود دارد.

• اهداف‌

مهار کردن‌ خونريزي‌  -  حفاظت‌ از راه‌ تنفسي‌ با پيشگيري‌ از استنشاق‌ خون‌

1) از مصدوم‌ بخواهيد که‌ بنشيند و سر خود را جلو بياورد و مختصري‌ به‌ سمت‌ آسيب‌ ديده‌ خم‌ کند تا امکان‌ تخليه‌ خون‌ از دهان‌ فراهم‌ شو
2) در صورت‌ امکان‌ دستکش‌ يکبار مصرف‌ بپوشيد. يک‌ لايه‌ پوششي‌ گازدار روي‌ زخم‌ قرار دهيد. از مصدوم‌ بخواهيد که‌ اين‌ پوشش‌ را بين‌ شست‌ و انگشتان‌ خود فشرده‌، به‌ مدت‌ 10 دقيقه‌ روي‌ زخم‌ فشار دهد.

• مورد خاص

خونريزي‌ از حفره‌ دنداني‌                                                                                            براي‌ مهار خونريزي‌ از حفره‌ دنداني‌، يک‌ لايه‌ پوششي‌ گازدار ضخيم‌ در داخل‌ حفره‌ دنداني‌ قرار دهيد تا مانع‌ از رسيد دندان‌ها به‌ هم‌ شويد و به‌ او بگوييد که‌ با فشار دندان‌ها، اين‌ لايه‌ را نگه‌ دارد. 

• احتياط‌!


اگر وسعت‌ زخم‌ زياد است‌ ياخونريزي‌ بيش‌ از 30 دقيقه‌ طول‌ کشيده‌ و يا مجدداً شروع‌ شده‌ است‌، به‌ يک‌ پزشک‌ يا دندان‌ پزشک‌ مراجعه‌ کنيد.
  از شستن‌ دهان‌ خودداري‌ کنيد چون‌ اين‌ کار مي‌تواند منجر به‌ کنده‌ شدن‌ لخته‌ها شود.

3) اگر خونريزي‌ ادامه‌ پيداکرد، پوشش‌ زخم‌ را عوض‌ کنيد. به‌ مصدوم‌ بگوييد که‌ اجازه‌ دهد خون‌، قطره‌ قطره‌ از دهان‌ او خارج‌ شود؛ بلع‌ خون‌ مي‌تواند سبب‌ استفراغ‌ شود. به‌ او توصيه‌ کنيد که‌ به‌ مدت‌ 12 ساعت‌ از خوردن‌ نوشيدني‌هاي‌ داغ‌ پرهيز کند.


کلمات کليدي : ،،،،،،،،،،،