خشونت در رانندگي


شما پـشت چراغ قرمز منتظر سبز شدن چراغ هستيد که مـاشيـن عقـبي يک دقيقه مانده تا چراخ سبز شود شروع مي کـنـد بـه بـوق زدن و دسـت تــکان دادن که چرا حرکت نميکني!         خـشونـت و پـرخـاشگري برخي رانندگان حين رانندگي به يکي از معضلات و عوامل استرس زاي زندگي روزمره تبديل گشته است. چنانچه با اين معضل برخورد معقول و منطقي نگردد ميتواند به نزاعهاي خياباني، تصادفات و حتي مرگ نيز منجر گردد. برخي عوامل هستند که بروز اين پديده را افزايش ميدهد:  

1- عوامل محيطي: ترافيک سنگين، آب و هوا (گرما، سرما و رطوبت زياد)، آلودگي صوتي، آلودگي هوا، تنگي وقت و عجله داشتن.  

2- عوامل رواني: تحت تاثير خشم، ترس، اضطراب، ناکامي ها، خواب آلودگي، درد شديد، مشروبات الکلي و داروها رانندگي کردن. 

افرادي که حين رانندگي به خشونت دست ميزنند به 2 دسته تقسيم مي گردند:

1-افرادي که  مقصر هستند و از روي غرض و به عمد دست به رفتارهاي خشونت آميز و غير قانوني ميزنند. 

2-افرادي که سهواً  حين رانندگي رفتار خشونت آميز و غير قانوني از خود بروز ميدهند و ما به اشتباه تصور ميکنيم آنها عمداً  به چنين اعمالي دست زده اند.  

نمونه هايي از رفتارهاي رانندگان خشن و پرخاشگر به قرار زير مي باشد:

1- ويراژ دادن پي در پي.   
2- سبقت غير قانوني و يا خطرناک.
3- بوق زدن بي مورد و ممتد. 
4- فرياد کشيدن، فحاشي و توهين از طريق اشارات و حرکات دست و يا چهره.
5- ورود ممنوع آمدن. 
6- کورس گذاشتن با خودروهاي ديگر.
7- با سرعت آهسته مقابل خودروهاي ديگر رانندگي کردن بمنظور اذيت و آزار رانندگان.  
8- خارج گشتن از خودرو و گلاويز شدن با ساير رانندگان.
9- بدون زدن راهنما تغيير لاين دادن و يا پيچيدن.   
10- چراغ زدنهاي بي مورد بعنوان علامت براي کنار کشيدن راننده روبرويي. 
11- عدم حفظ فاصله مناسب و ايمن با خودروي روبرويي. با فاصله خيلي اندک به تعقيب خودروها پرداختن بمنظور به وحشت انداختن، دست پاچه کردن و از مسير کنار زدن رانندگان.
12- با سپر به خودروهاي روبرويي کوبيدن.   
13- با سرعت و بدون احتياط  جلوي خودروها پيچيدن. 
14- عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي و حق تقدم.
15- ترمز کردنهاي بي مورد و ناگهاني. 
16- صحبت کردن با تلفن همراه و بي توجهي به رانندگي و ديگر خودروها. 
17- صحبت کردن با عابرين پياده و يا ساير رانندگان و ايجاد راهبندان و سد معبر. 
18- پارک کردن مقابل درب پارکينگها و يا پارک کردن خودرو به طور نامناسب.

• دلايل رانندگي خشونت آميز: 

1- افراد خودنمايي که با رانندگي با سرعت بالا و يا ويراژ دادن ميخواهند عقده خودکم بيني خود را جبران کنند.  

2- افرادي که از تعادل روحي و رواني برخوردار نبوده و از احساساتي چون خشم، ترس، بي اعتمادي، بي کفايتي و ناکاميهاي شخصي اشباع گشته اند و با بي احتياطي در رانندگي و عدم احترام به ساير رانندگان ميکوشند تا خود را تخليه احساسي کنند.  

3- برخي افراد روحيه رقابت جويانه بيمار گونه اي دارند که ميخواهند در هر زمينه اي نفر نخست باشند بنابراين حين رانندگي از همه سبقت ميگيرند و چنانچه خودرويي از آنها سبقت بگيرد عصباني ميشوند و يا زماني که نتوانند چراغ سبز را تا پيش از اينکه قرمز شود رد کنند احساس بي کفايتي ميکنند.    

4- يک فرهنگ پنهان نيز در جامعه شايع ميباشد که سبقت گرفتن و جلو زدن از ساير خودروها به نوعي افتخار، برتري و يا نشانه مهارت در رانندگي بدل گشته است. همچنين ويراژ دادن و يا به اصطلاح عاميانه لايي کشيدن.   

5- خيلي از افراد نسبت به راننده خودروها تبعيض قائل ميشوند: از لحاظ ظاهر، جنسي، نژاد و يا سن. براي مثال بسياري از رانندگان مرد تصور ميکنند زنان رانندگان قابلي نبوده و هنگام مواجهه با آنان با خشونت رانندگي ميکنند و حقوق آنان را ناديده ميگيرند.

6- برخي افراد دچار خود شيفتگي و خود بزرگ بيني ميباشند و تصور ميکنند حق تقدم همواره با آنهاست و اين  تنها  وظيفه ديگر رانندگان  است که همواره  حقوق آنان  را تمام و کمال رعايت کنند.

7- برخي رانندگان صاحب خودروهاي گرانقيمت و مدل بالا تصور ميکنند تمام خيابان از آن آنهاست و خودروهاي  مدل پايين و يا ارزان قيمت حق تردد ندارند. و چنانچه خودروي مدل پاييني را مقابل خود ببينند با زدن بوق هاي مکرر تلاش ميکنند آن خودرو را پشت سر بگذارند و اندکي احساس برتري کنند.  

8- برخي افراد نيز تحت تاثير مشروبات الکلي و يا روانگردان رانندگي ميکنند و کنترل رفتار خود را ندارند.  

9- برخي افراد براي انتقام جويي و تلافي کردن حرکت ناشايست و يا غير قانوني رانندگان ديگر دست به خشونت در رانندگي ميزنند. 

10- براي اغلب رانندگان  خودروها يشان حريم شخصي آنان محسوب ميگردد. به همين لحاظ رانندگان همواره تلاش ميکنند از قلمرو خود دفاع کنند. 

11- رانندگي ناشيانه و بي هدف برخي رانندگان خشم افراد تند خود را بر مي انگيزد.   

• چگونه با رانندگان پرخاشگر و خشن کنار بياييم:  

1- همواره يک راننده مودب و محتاط باشيد. از ايجاد شرايطي که به تحريک ساير رانندگان مي انجامد خودداري کنيد.  
2- هميشه قوانين رانندگي را رعايت کنيد و کمر بند ايمني خود را پيش از رانندگي ببنديد. 
3- فاصله مناسب و ايمن خود را با خودرو ربرويي حفظ کنيد. هيچگاه با فاصله اندک به تعقيب خودروها نپردازيد.   
4- اگر در لاين سرعت ميرانديد و راننده اي خواست از شما سبقت بگيرد به وي اجازه دهيد تا عبور کند. 
5- از نشان دادن حرکات دست و يا صورت بي مورد و توهين آميز جدا خودداري کنيد.
6- از بوق خودرو درست و بهنگام استفاده کنيد. بوق يک وسيله ارتباطي ست. از آن براي مجازات ساير رانندگان استفاده نکنيد. کنترل بوق خود را به دست بگيريد!
7- هرگاه با يک راننده عصباني مواجه گشتيد سعي نکنيد به اوضاع بحراني دامن بزنيد. از برقراري تماس چشمي با راننده خشمگين جدا خودداري کنيد. 
8- هرگاه راننده اي شما را به مبارزه طلبيد و يا سعي در تحريک شما را داشت نفس عميقي بکشيد و بدون توجه به مسير خود ادامه دهيد. به خودتان نگيريد.
9- اگر احساس کرديد که مقصر هستيد اشتباه خود را بپذيريد و فورا با بالا آوردن  دست خود عذرخواهي کنيد. 

10- هيچ چيز را به خود نگيريد.شتابزده هم تصميم گيري نکنيد شايد راننده مورد نظر شما عجله داشته باشد، عصباني باشد، راه را گم کرده، به فن رانندگي آشنايي کامل ندارد و يا به دنبال آدرس ميگردد. همواره خونسردي خود را حفظ کنيد.  

11- هيچگاه عمل رانندگان ديگر را تلافي نکنيد. 
12- از استرس خود بکاهيد. شما نميتوانيد ترافيک و رانندگان ديگر را کنترل کنيد اما واکنش خود را چرا. حين رانندگي به يک موسيقي ملايم و آرامش بخش گوش دهيد.  
13- بردباري خود را افزايش دهيد و سريع از کوره در نرويد.
14- پيش از آنکه تصميم بگيريد عمل راننده ديگر را تلافي کنيد و يا با وي گلاويز شويد از خود بپرسيد: آيا اين راننده ارزش اين را دارد که شما وقت خود را هدر دهيد، اعصابتان را خورد کنيد، خود را به دردسر انداخته و يا آسيب ببينيد؟ مسلما نه. 

15- قبل از سبقت گرفتن و يا هرگونه تغيير مسير راهنما بزنيد. 
16- هنگام استفاده از نور بالاي خودرو دقت کنيد.
17- از سد معبر جدا خودداري کنيد. هنگام رانندگي با عابرين پياده صحبت نکنيد.
18- برنامه خود را طوري تنظيم کنيد تا به ترافيک برخورد نکنيد.
19- از سلامتي خودرو خود پيش از رانندگي مطمئن گرديد.
20- زماني که خسته، خواب آلود، خشمگين و مضطرب ميباشيد از رانندگي کردن اجتناب کنيد.
21- حين رانندگي با تلفن همراه خود صحبت نکنيد. 
22- مقابل درب پارکينگها پارک نکنيد. هنگام پارک خودرويتان آن را گونه اي پارک کنيد که خودرو هاي پشت سر و يا روبروي شما قادر باشند از پارک خارج شوند.  
23- کوچکترين اعتنايي به رانندگان فحاش و بي شخصيت نکنيد. هيچگاه شان و منزلت اجتماعي خود را  تا سطح فرهنگي و شخصيتي اينگونه افراد  تنزل ندهيد
کلمات کليدي : ،،،،،،،،،،،،،،