حوادث‌ رانندگي


شدت‌ حوادث‌ رانندگي‌ از سقوط‌ دوچرخه‌ تا تصادف‌ شديد با اتومبيل‌، متفاوت‌ است‌. محل‌ حادثه‌ اغلب‌ به‌ دليل‌ ترافيک‌ در حال‌ حرکت‌، پر از خطرهاي‌ جدي‌ است‌. بي‌خطر کردن‌ محل‌ حادثه‌ قبل‌ از حاضر شدن‌ بر سر مصدومان‌، بسيار حياتي‌ است‌. اين‌ اقدام‌ به‌ شما امکان‌ مي‌دهد که‌ از خود، مصدوم‌ و ساير افراد عبورکننده‌ از جاده‌، حفاظت‌ کنيد. به‌ محض‌ بي‌خطر شدن‌ محل‌، به‌ سرعت‌ وضعيت‌ مصدومان‌ را ارزيابي‌ کرده‌، درمان‌ را اولويت‌بندي‌ کنيد. به‌ مصدوماني‌ که‌ به‌ کمک‌هاي‌ اورژانس‌ نياز دارند، قبل‌ از ديگران‌ رسيدگي‌ کنيد.  

• • • بي‌خطر کردن‌ محل‌

- ابتدا از امنيت‌ خود مطمئن‌ شويد و از انجام‌ کاري‌ که‌ ممکن‌ است‌ شما را به‌ مخاطره‌ بيندازد، پرهيز کنيد.   
- اتومبيل‌ خود را در محلي‌ امن‌ و کاملاً با فاصله‌ نسبت‌ به‌ محل‌ حادثه‌ پارک‌ کنيد و چراغ‌هاي‌ خطر آن‌ را به‌ حالت‌ چشمک‌زن‌ قرار دهيد.  
 - هرگز در عرض‌ يک‌ جاده‌ عريض‌ ندويد.
 - در شب‌، لباسي‌ بپوشيد يا چيزي‌ حمل‌ کنيد که‌ روشن‌ يا منعکس‌کننده‌ نور باشد و از چراغ‌قوه‌ استفاده‌ کنيد.
 پس‌ از انجام‌ موارد فوق‌، احتياط‌هاي‌ کلي‌ زير را رعايت‌ کنيد: 
- چند ناظر را براي‌ هشدار دادن‌ به‌ ساير رانندگان‌ و کاستن‌ از سرعت‌ آنها روانه‌ کنيد.  
- حداقل‌ به‌ فاصله‌ 45 متر از محل‌ حادثه‌ در هر دو طرف‌ آن‌،مثلث‌ يا چراغ‌ هشداردهنده‌ قرار دهيد
موتور تمام‌ وسايل‌ نقليه‌ آسيب‌ديده‌ را خاموش‌ کرده‌، در صورت‌ امکان‌، مخزن‌ سوخت‌ را در ماشين‌هاي‌ ديزلي‌ و موتور سيکلت‌ها خاموش‌ کنيد.    
- وسيله‌ نقليه‌ را بي‌حرکت‌ کنيد. اگر وسيله‌ نقليه‌ روي‌ چهارچرخ‌ است‌، ترمز دستي‌ را کشيده‌، اتومبيل‌ را در دنده‌ قرار دهيد و يا چند قطعه‌ سنگ‌ بزرگ‌ را درست‌ در جلوي‌ چرخ‌ها بگذاريد. اگر وسيله‌ نقليه‌ چپ‌ کرده‌ است‌، سعي‌ نکنيد آن‌ را برگردانيد اما از واژگون‌ شدن‌ آن‌ پيشگيري‌ کنيد.
- مراقب‌ خطرهاي‌ فيزيکي‌ باشيد. اطمينان‌ حاصل‌ کنيد کسي‌ سيگار نمي‌کشد. گروه‌ خدمات‌ اورژانس‌ را از وجود خطوط‌ نيروي‌ آسيب‌ديده‌، سوخت‌ پخش‌ شده‌ و هرگونه‌ وسيله‌ نقليه‌اي‌ که‌ نشانه‌ «خطر شيميايي‌» دارد، آگاه‌ سازيد. 
نشانه‌هاي‌ خطر شيميايي‌ پلاک‌ خطر شيميايي‌ (شکل‌ زير) نشان‌ مي‌دهد که‌ وسيله‌ نقليه‌ در حال‌ حمل‌ يک‌ ماده‌ خطرناک‌ است‌. ماهيت‌ اين‌ خطر بالقوه‌ با يک‌ نشانه‌ (شکل‌هاي‌ سمت‌ راست‌) مشخص‌ مي‌شود. خدمات‌ اورژانس‌ قادر به‌ تفسير اين‌ اطلاعات‌ خواهد بود.  

• • • مواد خطرناک‌ 

در هر حادثه‌ (رانندگي‌) ممکن‌ است‌ عوارضي‌ مثل‌ ريزش‌ مواد خطرناک‌ يا فرار گازهاي‌ سمي‌ رخ‌ دهد. ناظران‌ را از صحنه‌ حادثه‌ دور کرده‌، موافق‌ جريان‌ باد بايستيد. به‌ علامت‌هاي‌ «خطر شيميايي‌» روي‌ وسايل‌ نقليه‌ توجه‌ کرده‌، گروه‌ خدمات‌ اورژانس‌ را در جريان‌ قرار دهيد. اگر در مورد امنيت‌ خود يا مفهوم‌ يک‌ نشانه‌ مشکوک‌ هستيد، از محل‌ فاصله‌ بگيريد. در صورتي‌ که‌ ريزش‌ مواد وجود دارد و يا روي‌ نوار بالا و چپ‌ علامت‌ «خطر شيميايي‌» حرف‌ « E » به‌ چشم‌ مي‌خورد (حرف‌ « E » به‌ معناي‌ خطر امنيت‌ عمومي‌ است‌)، به‌ دقت‌ مراقب‌ اوضاع‌ باشيد.

• • • بررسي‌ وضعيت‌ مصدومان‌

 به‌ سرعت‌ تمام‌ مصدومان‌ را ارزيابي‌ کنيد. اگر بيش‌ از يک‌ مصدوم‌ وجود دارد، ابتدا به‌ آنهايي‌ که‌ ممکن‌ است‌ آسيب‌هاي‌ تهديدکننده‌ حيات‌ (مثل‌ سوختگي‌ يا زخم‌ شديد) داشته‌ باشند، رسيدگي‌ کنيد. در صورت‌ امکان‌، مصدومان‌ را در همان‌ وضعيتي‌ که‌ با آنها مواجه‌ شديد، درمان‌ کنيد؛ تنها در صورتي‌ که‌ مصدومي‌ در خطر باشد يا به‌ منظور ارايه‌ درمان‌ نجات‌بخش‌، مي‌توانيد وي‌ را جابه‌جا کنيد. محل‌ را به‌طور کامل‌ جستجو کنيد تا از مصدوماني‌ که‌ به‌ مناطق‌ دورتر پرتاب‌ شده‌اند يا از آنهايي‌ که‌ به‌ خاطر منگي‌، بي‌هدف‌ حرکت‌ کرده‌ و از محل‌ دور شده‌اند، غفلت‌ نکرده‌ باشيد. اگر مصدومي‌ در داخل‌ يا زير يک‌ وسيله‌ نقليه‌ گير افتاده‌ است‌، به‌ کمک‌ خدمات‌ آتش‌نشاني‌ و نجات‌ احتياج‌ خواهيد داشت‌. بنابراين‌ در اسرع‌ وقت‌ با اين‌ مراکز تماس‌ بگيريد.  

• • • نحوه‌ برخورد با مصدومان‌ داخل‌ وسيله‌ نقليه‌

در زماني‌ که‌ شما مصدوم‌ را از نظر وجود آسيب‌هاي‌ بالقوه‌ تهديدکننده‌ حيات‌ ارزيابي‌ مي‌کنيد، ناظران‌ مي‌توانند با نگه‌ داشتن‌ سر مصدوم‌، به‌ شما کمک‌ کنند.
در برخورد با يک‌ مصدوم‌، ابتدا يک‌ ارزيابي‌ اوليه‌ انجام‌ دهيد و در صورت‌ امکان‌، به‌ آسيب‌هاي‌ تهديد کننده‌ حيات‌ رسيدگي‌ کنيد. در مورد هر مصدومي‌ که‌ در حوادث‌ رانندگي‌ آسيب‌ ديده‌ است‌، هميشه‌ فرض‌ کنيد که‌ آسيب‌ گردن‌ (نخاع‌) وجود دارد و سر مصدوم‌ را تا رسيدن‌ نيروهاي‌ کمکي‌، با دست‌ نگه‌ داريد. در مدتي‌ که‌ منتظر رسيدن‌ کمک‌هاي‌ تخصصي‌ هستيد، علايم‌ حياتي‌ مصدوم‌ (سطح‌ پاسخ‌دهي‌، نبض‌ و تنفس‌) را کنترل‌ و ثبت‌ کنيد

• • • نحوه‌ برخورد با مصدومان‌ روي‌ جاده‌

پس‌ از اطمينان‌ از بي‌خطر بودن‌ اوضاع‌، مصدوم‌ را از نظر وجود آسيب‌هاي‌ تهديدکننده‌ حيات‌ بررسي‌ کنيد. مصدوم‌ را فقط‌ در صورتي‌ مي‌توانيد جابه‌جا کنيد که‌ کاملاً ضرورت‌ داشته‌ باشد.
هشدار!
مصدوم‌ را حرکت‌ ندهيد مگر وقتي‌ که‌ قطعاً ضرورت‌ داشته‌ باشد.
اگر لازم‌ باشد مصدوم‌ را حرکت‌ دهيد، روش‌ مورد استفاده‌ براي‌ جابه‌جا کردن‌ مصدوم‌ بسته‌ به‌ وضعيت‌ وي‌ و نيز وجود يا عدم‌ وجود نيروهاي‌ کمکي‌، فرق‌ مي‌کند (مبحث‌ « جابه‌جا کردن‌ بيماران‌ » را ببينيد).
از يک‌ ناظر بخواهيد که‌ موقعيت‌ وسيله‌ نقليه‌ و مصدوم‌ را نشانه‌گذاري‌ کند؛ اين‌ اطلاعات‌ براي‌ پليس‌ مفيد است‌.کلمات کليدي : ،،،،،،