جابه‌جا کردن‌ بيمار در كمكهاي اوليه


به‌ عنوان‌ يک‌ قاعده‌ کلي‌ در کمک‌هاي‌ اوليه‌، تا رسيدن‌ کمک‌هاي‌ پزشکي‌ بايد وضعيت‌ مصدومان‌ را به‌ همان‌ صورتي‌ که‌ آنها را پيدا کرده‌ايد، حفظ‌ کنيد. تنها در صورتي‌ بايد مصدوم‌ را جابه‌جا کنيد که‌ وي‌ در معرض‌ خطر فوري‌ باشد و حتي‌ در اين‌ شرايط‌، نزديک‌ شدن‌ به‌ مصدوم‌ نبايد براي‌ شما خطرآفرين‌ باشد و براي‌ انتقال‌ مصدوم‌ بايد آموزش‌ ديده‌ باشيد، تجهيزات‌ کافي‌ در اختيار داشته‌ باشيد.
در اينجا توصيه‌هايي‌ در مورد ارزيابي‌ خطر جابه‌جايي‌ مصدوم‌ و روش‌هاي‌ بي‌خطر براي‌ انجام‌ نقل‌ و انتقالات‌ اجباري‌ ارايه‌ مي‌شود. روش‌هاي‌ عملي‌ مفيدي‌ را براي‌ کمک‌ به‌ مصدوماني‌ که‌ توانايي‌ حرکت‌ دارند و نيز نقل‌ و انتقالات‌ را به‌ کمک‌ تصاوير توضيح‌ مي‌دهند نيز بيان شده است. البته‌ دقت‌ کنيد که‌ اين‌ اطلاعات‌ هرگز نمي‌توانند جايگزين‌ کارآموزي‌هاي‌ جامع‌ باشند.
در مورد برخي‌ از تجهيزات‌ مورد استفاده‌ گروه‌ خدمات‌ اورژانس‌ براي‌ انتقال‌ مصدومان‌، اطلاعاتي‌ ارايه‌ خواهد شد.

• هشدار!

تا زماني‌ که‌ يک‌ وضعيت‌ اورژانس‌ پيش‌ آيد که‌ لازم‌ باشد شما وارد عمل‌ شويد، مصدوم‌ را جابه‌جا نکنيد.  

• ارزيابي‌ خطر جابه‌جايي‌ بيمار

پيش‌ از آنکه‌ به‌ جابه‌جايي‌ مصدوم‌ فکر کنيد بايد تصميم‌ بگيريد که‌ آيا اين‌ شخص‌ در معرض‌ خطر فوري‌ هست‌ و نياز به‌ جابه‌جايي‌ دارد يا خير. اگر يقين‌ داريد که‌ جابه‌جا کردن‌ مصدوم‌، ضروري‌ است‌، بايد نيروهاي‌ کمکي‌ و تجهيزات‌ موجود را بررسي‌ کرده‌، ارزيابي‌ کنيد که‌ انجام‌ اين‌ عمل‌ تا چه‌ اندازه‌ مي‌تواند مشکل‌ باشد. موارد زير را را در نظر بگيريد:

- آيا اين‌ عمل‌ واقعاً ضروري‌ است‌؟ معمولاً مي‌توانيد مصدوم‌ را در همان‌ وضعيتي‌ که‌ يافته‌ايد، ارزيابي‌ و درمان‌ کنيد.
- در صورتي‌ که‌ جابه‌جا کردن‌ مصدوم‌ واجب‌ است‌، آيا مصدوم‌ خودش‌ مي‌تواند حرکت‌ کند؟ اگر مصدوم‌ احساس‌ مي‌کند که‌ مي‌تواند اين‌ کار را انجام‌ دهد، از وي‌ بخواهيد که‌ چنين‌ کند؛
همچنين‌، با استفاده‌ از درايت‌ خود به‌ ارزيابي‌ وضعيت‌ مصدوم‌ بپردازيد.
- وزن‌ و اندازه‌ مصدوم‌ چقدر است‌؟
- مصدوم‌ چه‌ آسيب‌هايي‌ دارد و آيا جابه‌جايي‌ ممکن‌ است‌ وضعيت‌ وي‌ را وخيم‌تر کند؟
- چه‌ کسي‌ براي‌ کمک‌ در جابه‌جايي‌ در دسترس‌ است‌؟ آيا شما و ساير امدادگران‌ به‌طور مناسب‌ آموزش‌ ديده‌ايد و از آمادگي‌ جسماني‌ برخوردار هستيد؟
- آيا براي‌ ورود به‌ محل‌، مجبور به‌ استفاده‌ از تجهيزات‌ محافظي‌ هستيد و آيا به‌ چنين‌ تجهيزاتي‌ دسترسي‌ داريد؟
- آيا هيچ‌گونه‌ تجهيزاتي‌ براي‌ تسهيل‌ امر جابه‌جايي‌ مصدوم‌ در اختيار داريد؟ آيا به‌ همه‌ وسايل‌ مورد نياز دسترسي‌ داريد؟
- آيا براي‌ انجام‌ عمل‌ انتقال‌، فضاي‌ کافي‌ در اطراف‌ مصدوم‌ وجود دارد؟
- همراه‌ با مصدوم‌ از روي‌ چه‌ نوع‌ زميني‌ عبور خواهيد کرد؟


• مورد خاص‌ وضعيت‌هاي‌ اورژانس

چهار وضعيت‌ اورژانس‌ وجود دارد که‌ در اين‌ موارد، مصدوم‌ را بايد به‌ سرعت‌ از خطر دور ساخت‌. اين‌ کار را تنها در صورتي‌ انجام‌ دهيد که‌ مطمئن‌ هستيد خود را به‌ خطر نخواهيد انداخت‌ و نيز آموزش‌هاي‌ مناسب‌ را پشت‌ سر گذاشته‌ايد و به‌ تجهيزات‌ کافي‌ دسترسي‌ داريد. اگر به‌ اين‌ منابع‌ دسترسي‌ نداريد، بايد به‌ جاي‌ تلاش‌ براي‌ نجات‌ جان‌ مصدوم‌ به‌ تنهايي‌، با گروه‌ خدمات‌ اورژانس‌ تماس‌ بگيريد. وضعيت‌هاي‌ اورژانس‌ به‌ شرح‌ زير هستند:

- زماني‌ که‌ مصدوم‌ در داخل‌ آب‌ و در معرض‌ خطر فوري‌ غرق‌ شدن‌ است.
- زماني‌ که‌ مصدوم‌ در محلي‌ است‌ که‌ دچار آتش‌ سوزي‌ شده‌ يا پر از دود است.
- زماني‌ که‌ مصدوم‌ در معرض‌ خطر ناشي‌ از بمب‌ يا اسلحه‌ گرم‌ است‌.
- زماني‌ که‌ مصدوم‌ در داخل‌ يا نزديک‌ به‌ يک‌ ساختمان‌ يا هر چيز در حال‌ فرو ريختن‌ است‌.
سرعت‌ پاسخ‌ شما وابسته‌ به‌ ميزان‌ خطر است‌، اما حتي‌ در وضعيت‌هاي‌ فوق‌ هم‌ ممکن‌ است‌ براي‌ طراحي‌ نحوه‌ انتقال‌ مصدوم‌ به‌ طور صحيح‌ و بي‌خطر، زمان‌ کافي‌ در اختيار داشته‌ باشيد


• نحوه‌ کمک‌ رساندن‌ بي‌خطر به‌ مصدوم:


در صورتي‌ که‌ مجبور هستيد به‌ يک‌ مصدوم‌ کمک‌ کنيد يا وي‌ را جابه‌جا کنيد، بايد نسبت‌ به‌ خطرهايي‌ که‌ ممکن‌ است‌ در پي‌ استفاده‌ از روش‌هاي‌ ناصحيح‌ بروز کنند، آگاهي‌ داشته‌ باشيد. (هميشه‌) اين‌ احتمال‌ وجود دارد که‌ شما وضعيت‌ مصدوم‌ را وخيم‌تر کنيد و يا خودتان‌ يا ساير امدادگران‌ نيز دچار آسيب‌ شويد. همواره‌ بايد زماني‌ را براي‌ طراحي‌ دقيق‌ عمليات‌ به‌ منظور به‌ حداقل‌ رساندن‌ اين‌گونه‌ خطرها، اختصاص‌ دهيد.


• راهکارهاي‌ حفظ‌ ايمني


براي‌ اطمينان‌ از شرايط‌ ايمني‌، گام‌هاي‌ زير را طي‌ کنيد:
- روشي‌ را انتخاب‌ کنيد که‌ متناسب‌ با موقعيت‌، وضعيت‌ مصدوم‌ و ميزان‌ نيروهاي‌ کمکي‌ و تجهيزات‌ در دسترس‌ شما است‌.
 گروهي‌ کار کنيد و يک‌ نفر را مسؤول‌ هماهنگ‌ کردن‌ جابه‌جايي‌ کنيد. اطمينان‌ حاصل‌ کنيد که‌ اعضاي‌ گروه‌ نسبت‌ به‌ ترتيب‌ اقدامات‌ توجيه‌ هستند.
- تجهيزات‌ موجود را آماده‌ کنيد و دقت‌ کنيد که‌ اعضاي‌ گروه‌ و تجهيزات‌ قبل‌ از آغاز عمليات‌، در جاي‌ خود حاضر باشند.
- هميشه‌ روش‌ صحيح‌ را به‌ کار بگيريد تا از آسيب‌ رساندن‌ به‌ مصدوم‌، خودتان‌ و ساير امدادگران‌ دوري‌ کرده‌ باشيد.
- سعي‌ کنيد ايمني‌ و راحتي‌ مصدوم‌، خود و ساير امدادگران‌ را در طول‌ جابه‌جايي‌ حفظ‌ کنيد.       - هميشه‌ در مورد اقدامي‌ که‌ مي‌خواهيد به‌ انجام‌ برسانيد، به‌ مصدوم‌ توضيح‌ دهيد و وي‌ را تشويق‌ کنيد که‌ تا حد امکان‌ همکاري‌ کند.


• روش‌هاي‌ عملي‌ براي‌ جابه‌جايي‌ و نقل‌ و انتقال‌روشي‌ که‌ براي‌ کمک‌ به‌ مصدوم‌ به‌ کار مي‌بريد، برحسب‌ موقعيت‌، وضعيت‌ مصدوم‌ و اين‌ که‌ آيا به‌ نيروهاي‌ امدادي‌ يا تجهيزات‌ کافي‌ دسترسي‌ داريد يا خير، فرق‌ مي‌کند. هميشه‌ برنامه‌ دقيقي‌ براي‌ جابه‌جايي‌ طراحي‌ کنيد و اطمينان‌ حاصل‌ کنيد که‌ مصدوم‌ و امدادگران‌ براي‌ عمليات‌ جابه‌جايي‌ آمادگي‌ دارند. هنگام‌ جابه‌جايي‌ يا کمک‌رساني‌ به‌ مصدوم‌، رعايت‌ ترتيب‌ اقدمات‌ زير به‌ حفظ‌ ايمني‌ و راحتي‌ تمام‌ افراد کمک‌ خواهد کرد:
- تا حد امکان‌ خود را در موقعيتي‌ نزديک‌ به‌ بدن‌ مصدوم‌ قرار دهيد.
 - با باز کردن‌ پاهاي‌ خود به‌ اندازه‌ عرض‌ شانه‌، تکيه‌گاه‌ خود را محکم‌ کنيد با بتوانيد تعادل‌تان‌ را حفظ‌ کنيد
- در تمام‌ لحظات‌ در طول‌ عمليات‌، موقعيت‌ مناسب‌ خود را حفظ‌ کنيد.
- يکنواخت‌ و روان‌ حرکت‌ کنيد. براي‌ تأمين‌ نيروي‌ لازم‌ براي‌ جابه‌جايي‌، قوي‌ترين‌ عضلات‌ اندام‌هاي‌ پايين‌ و بالايي‌ خود را به‌ کار بگيريد.

• همکاري‌ با گروه‌ خدمات‌ اورژانس‌

گروه‌ خدمات‌ اورژانس‌ ممکن‌ است‌ از شما به‌ عنوان‌ يک‌ ارايه‌کننده‌ کمک‌هاي‌ اوليه‌ درخواست‌ کند تا در انتقال‌ مصدوم‌ با استفاده‌ از تجهيزات‌ تخصصي‌ کمک‌ کنيد. همواره‌ اجزاي‌ روش‌هاي‌ عملي‌ مناسب‌ را (که‌ در بالا به‌ آنها اشاره‌ شد) به‌ کار بگيريد. البته‌ وقتي‌ به‌عنوان‌ بخشي‌ از گروه‌ خدمات‌ اورژانس‌ مشغول‌ به‌ امدادرساني‌ هستيد، هميشه‌ بايد از دستوراتي‌ که‌ توسط‌ گروه‌ صادر مي‌شود، پيروي‌ کنيد. در مواقعي‌ که‌ از طريق‌ هلي‌کوپتر به‌ مصدوم‌ امدادرساني‌ مي‌شود، چند «اصل‌ حفظ‌ ايمني‌ زمين‌ (محل‌ فرود)» بايد رعايت‌ شود.
وظيفه‌ اصلي‌ شما، کنترل‌ کردن‌ ناظران‌ است‌. اطمينان‌ حاصل‌ کنيد که‌ تمام‌ افراد حداقل‌ 50 متر از محل‌ فاصله‌ گرفته‌اند و هيچ‌کس‌ سيگار نمي‌کشد. در زمان‌ فرود هلي‌کوپتر، زانو بزنيد تا از پره‌هاي‌ چرخان‌ آن‌ کاملاً دور باشيد. پس‌ از فرود هلي‌کوپتر، به‌ آن‌ نزديک‌ نشويد و صبر کنيد تا يکي‌ از اعضاي‌ گروه‌ به‌ ديدن‌ شما بيايد. تا زماني‌ که‌ پايک‌هاي‌ فرود هلي‌کوپتر به‌ زمين‌ نرسيده‌، به‌ آنها دست‌ نزنيد؛ اين‌ پايک‌ها تا زماني‌ که‌ در تماس‌ زمين‌ قرار نگيرند، بار الکتريکي‌ ساکن‌ دارند.


کلمات کليدي : ،،،،،،،،،،