«نکات موفقیت در امتحانات»

زمانی را که قبل از هر امتحان در اختیار دارید با استراتژی خاصی مدیریت کنید تا بتوانید هم از زمان بهترین و بیشترین استفاده  را برید و هم مطالعه تان مفید باشد.پس باید مواردی را مد نظر داشته و برای خود برنامه ریزی کنید و در برنامه ی خود اولویت ها را مشخص کنید:

1-در ابتدا مباحث کتاب را یک دور مطالعه کنید. هدف از این مرحله بازیابی مطالب،اولویت بندی و مشخص کردن نقاط قوت و چالشی است

2-در مرحله ی دوم به سراغ نقاط قوت خود بروید. به خاطر داشته باشید حتی اگر بر مطالب تسلط کافی دارید ، باز هم آنها را کامل بخوانید

3-در مرحله ی سوم مباحث چالشی را در اولویت قرار داده و کامل مطالعه نمائید

4-مرحله ی چهارم را به جمع بندی اختصاص دهید و خلاصه نویسی ها و کتاب خود آموزی را مطلعه نمائید.

5-مرحله ی بعدی مختص ارزیابی عملکرد است. در این مرحله با حل نمونه سوالات امتحانی از کتاب پرتکرار و رعایت زمان و بارم بندی ، راندمان مطالعه ی خود را ارزیابی کنید.

6-با توجه به نتیجه ی  مرحله ی قبل اگر هنوز در قسمتی چالش دارید. به آنها بپردازید

7-شب امتحان سعی کنید تا دیر وقت مطالعه نکنید ولی اگر برای افزایش اطمینان خاطر می خواهید مطالعه داشته باشید،خلاصه های تان را مرور کنید.

*منبع:مجله آزمون 5 دی 1393 قلمچی


کلمات کليدي : ،،،،،،،،،،،