چگونه در اندوه ديگران شريک باشيم؟


ممکن است اخيرا يکي از دوستان، اعضاي خانواده و يا يک همکار، عزيزي را از دست داده باشد. به محض آنکـه مراسم سوگواري به پايان ميرسد و سيل دسته گلها و تسليت ها پايان مي پذيرند آن وقت است که فرد سوگوار به پشتيباني نياز خواهد داشت. سوگواري براي اغلب افراد مي تواند تجربه اي وحشتناک و غريبانه اي باشد.   
همچنين براي اغلب مردم از آنکه احساسات غم و اندوه خود را با ديگران در ميان بگذارند دشوار ميباشد. بنابراين آنها نيازمند ياري مي باشند. و از آنجايي که ديگر اعضاي خانواده دست بگريبان اندوه و سوگ شخصي خودشان ميباشند، اينجاست که دوستان، همسايگان و همکاران آنها در روند بهبودي کارساز و مفيد واقع خواهند شد. آگاه باشيد که در روند سوگواري اين علايم طبيعي هستند:  
1- تجربه احساسات و هيجانات شديد براي بهبود مناسب فرد طبيعي و الزامي ميباشد.
2- احساس گناه، شرمساري و خشم بخشي از روند بهبودي است.
3- هر فرد شيوه سوگواري مخصوص به خود دارد.
4- جدول زماني خاصي براي مدت زمان سوگواري وجود ندارد.    

• چگونه ميتوان به افراد محزون ياري رساند 


بهترين چيز آن است که در کنارش باشيد. شما ممکن است دقيقا ندانيد که چه کاري انجام دهيد و يا چه چيزي به زبان بياوريد. اما مهم نيست. فقط فرد سوگوار را تنها نگذاريد چون بيش از هميشه به حمايت و پشتيباني شما محتاج مي باشد. نيازي نيست مشکلي را حل کنيد تنها به صحبتهايش گوش فرا دهيد.
افراد سوگوار معمولا از کارهايي که انجام داده و يا ميتوانستند انجام دهند ولي انجام نداده اند احساس گناه فراواني ميکنند شما براي کاستن از اين احساس گناه اقدامات زير را صورت دهيد:

1- به آنها بگوييد که نگرانشان مي باشيد.
2- تصديق و تصريح کنيد که آنها منتهي سعي خود را به انجام رسانيده اند.  
3- آنها را تشويق کنيد تا درباره احساساتشان با شما صحبت کنند.
4- به آنها اجازه دهيد تا احساس اندوه و خشم خود را با فرياد و شيون تخليه کنند. 

• بايدها و نبايدها هنگام برخورد با افراد محزون

1- رفتار طبيعي داشته باشيد.
2- نگراني و تاسف خود را بي ريا و صادقانه ابراز داريد.
3- با بردباري و بدون قيد و شرط به آنها مهر بورزيد و محبت کنيد.
4- در صورت لزوم آنها را در آغوش بگيريد و يا دستتان را دور گردن آنها بياندازيد.
5- به آنها نشان دهيد که به شنيدن صحبتهاي آنها تمايل داريد.
6- تاسف خود را از درگذشت فرد از دست رفته بيان داريد.
7- در مورد فرد درگذشته واضح و صريح صحبت کنيد. 
8- هرگاه احساس گريستن داشتيد گريه کنيد.
9- فرد سوگوار را تنها نگذاريد.
10- در مورد مسايل شخصي فرد در گذشته کنجکاوي نکنيد.
11- در مورد چگونگي و کيفيت مرگ پرسش نکنيد. 

12- آنها را نصيت نکرده و يا راه حل فوري ارائه ندهيد مثلا نگوييد: "مي دونم چه حالي داري"، "تو بايد..."، "گذشت زمان همه چيز را حل ميکنه."

13- سعي نکنيد آنها را سر حال بياوريد و يا حواسشان را از وخامت اوضاع منحرف کنيد. مثلا نگوييد: "حداقل اون ديگه عذاب نمي کشه"، "اون الان در جاي بهتريه"، "اين خواست خدا بوده."

14- واقعه را کوچک نشماريد. مثلا نگوييد: "آن قدر هم مهم نيست"، "حالت خوب ميشه"، "قبل از اونکه متوجه بشي اوضاع بحالت اولش در مياد." 

15- به وي پيشنهاد استفاده از نوشيدنيهاي الکلي و داروهاي مسکن ندهيد چون آنها تنها راه حل موقتي براي آلام روحي پيش روي وي گذاشته، اما در دراز مدت اوضاع را وخيمتر مي کنند.

• در صورتي که فرد محزون کودک بود موارد زير را رعايت کنيد:  

1- پيامهاي گيج کننده و غلط به آنها ندهيد. مثلا نگوييد: "پدر بزرگ الان خوابيده."   
2- از آنها نخواهيد تا در مقابل ديگران گريه نکنند چون ممکن است آنها را ناراحت کند.   
3- او را مجبور نکنيد تا در مقابل ديگران بر خلاف ميل خود گريه و زاري کند.    
4- در حضور کودک نيز گريه کنيد با اين عمل به وي مي آموزيد تا ابراز احساسات قابل قبول ميباشد.
5- چون روح کودکان بسيار حساس تر مي باشد، بيشتر مراقب آنها باشيد و کمکشان کنيد تا با وضعيت موجود کنار بيايد. 

• نکات ديگر  

دشوار مي باشد. آنها ممکن است بخاطر آنکه زياد مورد توجه بوده و يا آنکه شايد سربار ديگران هستند احساس گناه داشته باشند. مثلا اگر به فرد سوگوار بگوييد: "اگر کاري از دست من بر مياد به من بگو"، فرد سوگوار از آنکه چيزي از شما بخواهد نزد شما نخواهد آمد بنابراين شما از جمله افرادي باشيد که پيشقدم ميشود و ابتکار عمل را به دست مي گيريد:

1- به آنها تلفن بزنيد و از حالشان باخبر گرديد. 
2- برايشان غذا تهيه کرده و به منزلشان ببريد. 
3- با آنها به پياده روي برويد. 
4- هرگاه احتياج به خريد داشتند برايشان انجام دهيد.
5- از کودکان آنها مراقبت کنيد.
6- يک فعاليت مفرح و سرگرم کننده با آنها انجام دهيد. 
7- هرگاه آمادگي لازم را پيدا کرد او را به معاشرت بيشتر با ديگران ترغيب کنيد. 

• بروز افسردگي در افراد سوگوار وجود دارد اما برخي علايم هشدار دهنده بوده و شما بايد مراقب آنها باشيد مانند: 

1- بهداشت فردي نا مناسب.
2- افزايش و يا کاهش شديد وزن. 
3- استفاده از مواد الکلي و يا مخدر.  
4- درد در ناحيه قفسه سينه. 
5- الگوي خواب بهم ريخته.   
6- افکار خودکشي مداوم. 

*هرگاه اين علايم را مشاهده کرديد حتما فرد سوگوار را به يک روانپزشک معرفي کرده و شديدا مراقب سلامتي وي باشيد.


کلمات کليدي : ،،،،،،،،،