تومورهاي‌ خوش‌خيم‌ دهان‌ و زبان(Mouth or tongue tumor bening)• توضيح‌ کلي‌ 

تومورهاي‌ خوش‌خيم‌ دهان‌ و زبان‌ رشد غيرطبيعي‌ جديد در دهان‌ يا زبان‌ که‌ گسترش‌ به‌ نواحي‌ ديگر بدن‌ ندارد. تومورهاي‌ خوش‌خيم‌ دهان‌ و زبان‌ معمولاً به‌طور منفرد و با رشدي‌ بسيار آهسته‌ در طي‌ 6-2 سال‌ بروز مي‌کنند. اين‌ تومورها ممکن‌ است‌ لب‌ها، لثه‌، کام‌، زبان‌، غشاي‌ پوشاننده‌ لب‌ها و گونه‌ها، و کف‌ دهان‌ را درگير سازند.

• علايم‌ شايع‌   

توده‌اي‌ در هر جاي‌ دهان‌ يا زبان‌ با خصوصيات‌ زير:
توده‌ ممکن‌ است‌ زخمي‌ شده‌ و خونريزي‌ داشته‌ باشد.
توده‌ ممکن‌ است‌ جا افتادن‌ مناسب‌ دندان‌هاي‌ مصنوعي‌ را دچار اختلال‌ کند.
توده‌ ممکن‌ است‌ تکلم‌ يا بلع‌ را دچار اختلال‌ کند. 


• علل‌

علت‌ دقيق‌ آن‌ ناشناخته‌ است‌، اگرچه‌ در افراد مصرف‌کننده‌ سيگار، سيگار برگ‌، پيپ‌، تنباکوي‌ جويدني‌ يا انفيه‌ شايع‌تر است

•عوامل‌ افزايش‌دهنده‌ خطر

مصرف‌ تنباکو ، جا افتادن‌ نامناسب‌ دندان‌هاي‌ مصنوعي‌

• پيشگيري

*از استعمال‌ دخانيات‌ يا مصرف‌ تنباکو اجتناب‌ کنيد.
*براي‌ معاينه‌ دنداني‌ ساليانه‌ يا جهت‌ مشکلات‌ مربوطه‌ به‌ جا افتادن‌ دندان‌هاي‌ مصنوعي‌ به‌ دندانپزشک‌ خود مراجعه‌ نماييد.

• عواقب‌ موردانتظار

با برداشت‌ توده‌ از طريق‌ جراحي‌ قابل‌ علاج‌ است‌. ظاهر طبيعي‌ صورت‌ را نيز پس‌ از اين‌ جراحي‌ معمولاً مي‌توان‌ با جراحي‌ ترميمي‌ بازگرداند.

• عوارض‌ احتمالي‌

*بروز تغييرات‌ سرطاني‌ در توده‌ (به‌ ندرت‌)
*خونريزي‌ از توده‌
*عفونت‌ در محل‌ توده‌


درمان‌


• اصول‌ کلي‌

*نمونه‌برداري‌ (برداشت‌ مقدار اندکي‌ از بافت‌ يا مايع‌ براي‌ بررسي‌ آزمايشگاهي‌ که‌ ممکن‌ است‌ به‌ *تشخيص‌ کمک‌ کند) از تومور 
*جراحي‌ براي‌ برداشت‌ تومور
*پس‌ از جراحي‌، دهان‌ را روزانه‌ 4-3 بار با محلول‌ تسکين‌بخش‌ آب‌نمک‌ (يک‌ قاشق‌ چايخوري‌ نمک‌ در 250 سي‌سي‌ آب‌ گرم‌ (معادل‌ يک‌ بطري‌ نوشابه‌)

• داروها 

براي‌ موارد خفيف‌، مصرف‌ داروهاي‌ بدون‌ نسخه‌ نظير استامينوفن‌ ممکن‌ است‌ کافي‌ باشد.         در صورت‌ وجود عفونت‌، آنتي‌بيوتيک‌ تجويز مي‌گردد. 

• رژيم‌ غذايي‌

پس‌ از التيام‌ محل‌ جراحي‌ رژيم‌ خاصي‌ نياز نيست‌. تا چند روز پس‌ از جراحي‌ ممکن‌ است‌ مصرف‌ رژيم‌ مايعات‌ ضروري‌ باشد.
شد.

» » در اين‌ شرايط‌ به‌ پزشک‌ خود مراجعه‌ نماييد

اگر شما يا يکي‌ از اعضاي‌ خانواده‌ تان داراي‌ علايم‌ تومور دهان‌ يا زبان‌ باشيد.  
بروز موارد زير پس‌ از جراحي‌:
*تب‌ 
*خونريزي‌ محل‌ عمل
*درد غيرقابل‌ تحمل‌
*اگر دچار علايم جديد و غيرقابل توجيه شده ايد. داروهاي‌ تجويزي‌ ممکن‌ است‌ با عوارض‌ جانبي‌ *همراه‌ باشند.


کلمات کليدي : ،،،،،،،،،،،،،،،،،