الف: علامتهای مخصوص

تستهارا باعلامتهای مخصوص دسته بندی کنید.

این علامتها را می‎توانید به صورت زیر تعریف و استفاده نمایید:

ستاره *: هنگامی که به تستی برخوردید که در آن نکتهای جدید نهفته بود، مخصوصاً نکتهای که درصورت ندانستن آن قادر به حل کردن آن نبودید، این علامت را کنار آن گذاشته و یا میتوانید شماره آن تست را رنگی کنید که در دوربعدی تست زنی و یا در دوران جمع بندی این تست را دوباره حل کرده ونکتهاش را مرور کنید درضمن به این نکته توجه داشته باشید که حتماً اینگونه تستها را حل کنید نه اینکه ازروی پاسخ خوانده ونکتهاش را حفظ کنید.

ضربدر : اگر تستی را به هر دلیل غلط حل کردید (حتی اشتباه محاسباتی) یا اصلاً نتوانستید آنرا حل کنید، حتما باید آن را علامت گذاری کنید که برای دور بعد تست زنی و جمع بندی آن را حل کنید. یادتان باشد که اکثر غلطهای داوطلبان کنکور در دروس تحلیلی در اینگونه تستها میباشد و اکثراً به علت اشتباهات محاسباتی است.

دایره : یک نکته ی بسیار مهم که معمولاً داوطلبان به آن توجه نمیکنند این است که پاسخ سوالاتی را که به راحتی حل می کنند را نمیخوانند. باید به این نکته توجه داشت که پاسخ اینگونه سوالات بهتر است، خوانده شود. زیرا شاید روشی آسانتر وکوتاه تر در آن مطرح شده باشد که باعث صرفه جویی در وقت میشود و باعث تثبیت نوع آن سوال و نکته اش میشود.

ب : ۵ در میان

هنگامی که قصد دارید تستها را طبقه بندی کنید و پس ازمطالعهی درس به انواع تستهای آن درس بپردازید بهتراست سوالات را 5 در میان حل کنید. یعنی ابتدا سوال 1 و بعد 6 و بعد 11 و... . با این کار می توانید انواع تستهای آن درس را در مدت زمانی که مشخص کردید حل کنید و این اشتباه را نکنید که برای آشنایی با انواع تستهای این فصل همهی تستها را بزنید وکل روز را به یک یا دو درس بپردازید.

یادتان باشد شما  در سر جلسه کنکور باید درمدت زمان معینی ذهنتان آمادگی پاسخ گویی به تعداد زیادی مبحث را داشته باشد. پس از ابتدای تست زنی ذهن خود را به این قضیه عادت دهید. پس به یاد داشته باشید شما بعد از اتمام یک فصل یا یک کتاب نباید کلیه تستهای آنرا بزنید بلکه باید به روش "مدت زمان ۲ ماهه " به تست زدن مبادرت ورزید که بتوانید از این همه تمرین تست زنی نتیجه بگیرید.

ج : علامت گذاری تستها بادورنگ متفاوت

یکی از دغدغه های دانشجویان این است که از همان ابتدا که شروع به مطالعه و تست زدن کردند تستها را در مدت معین و با بیشترین پاسخ صحیح به اتمام برسانند. توجه کردن به همین موضوع باعث افزایش استرس و کاهش تمرکز می شود برای این منظور باید در نظر داشت که رسیدن به این هدف نیاز به تمرین و زمان دارد و فقط بالابردن اطلاعات درسی کافی نیست. می‎توانید به اینگونه عمل کنید که مدت زمان را برای پرداختن به تعدادی تست را معین کنید و شروع به تست زدن کنید و هنگامی که زمانتان تمام شدن در صورتیکه همه ی تستها را نخوانده بودید رنگ خودکارتان را عوض کنید و به حل کردن بقیه ی تستها بپردازید. بعد از آن ابتدا درصد تستهایی را که در وقت زدهاید را بگیرید و سپس درصد کل تستهایی که زده اید را (هردورنگ) بگیرید. درصد اول نشان دهندهی قدرت سرعت وعلم شماست و درصد دوم تنها علم وتسلط شما را نسبت به آن درس نشان می دهد که ممکن است در ابتدا درصد اول پایین باشد که این موضوع نگران کننده نیست و با کمک مشاور و تحلیل این دوگروه تست (هردورنگ) میتوانید درصدتان را بالا بیاورید.

د :  مغزتان را مجبورکنید که به یاد بیاورد

متاسفانه اکثر دانشجویان سعی بر این دارند که قبل از تست زدن یک مبحث مشخص از روی جزوه یا کتاب آن مبحث را مرور کنند که این کار باعث می شود لطمهی سنگینی به کنکورشان بخورد زیرا به مغزشان عادت میدهند که حتماً باید قبل از حل کردن تستهای مبحثی معین، آن مبحث را مرور کنند ،که برای کنکور این موضوع غیرممکن است پس باید به مغزتان یاد دهید که برای زدن تستهای مبحثی که حتی چند ماه پیش خواندید هم آماده باشد البته دردوران جمع بندی با مرور کردن ،اینگونه مشکلات حل خواهد شد. پس سعی کنید هنگامی که یک مبحث را می خوانید بلافاصله تستهای آنرا نزنید و پس از مدتی مغزتان را مجبور کنید که آن مبحث را به یاد آورد و شروع به تست زدن کنید.

ن: از  اشتباه حل کردن  تستها نترسید

بعضی از دانشجویان حساسیتهای بی جایی نسبت به خواندن جزوات و کتابهای خود دارند. مثلا بعد از خواندن یک مبحث شروع به تست زدن می کنند هنگامی که به تعدادی تست رسیدند که قادر به حل آنها نبودند از تست زدن دست می کشند و دوباره به جزوات خود برمی گردند و یا حتی از منبع های متفاوتی استفاده می کنند که این کار اشتباه بزرگی است زیرا تست زدن به این معنا نیست که ما بتوانیم همهی تستها را بدون هیچ مشکلی و با سرعت حل کنیم. بلکه حل کردن تستها به منظور کسب کردن تجربه و آشنا شدن با انواع مختلف تستها است برای اینکه بتوانیم سرجلسه کنکور بیشترین بازده را داشته باشیم. پس از اشتباه حل کردن تستها نترسید و با قدرت به تست زدن ادامه دهید و نکات را فرا گیرید و به جای اینکه انواع و اقسام منابع را برای فراگیری نکات بخوانید انواع تستها را حل کنید و نکات را حین تست زدن فرا گرفته و به خاطر بسپارید.

حتی در صورتیکه پس از حل کردن چندین تست به این نتیجه رسیدید که مطلبی را فراموش کردید نا امید نشوید و به جزوات قطور خود باز نگردید زیرا در حقیقت این مبحث را به طور کل فراموش نکردید، پس سعی کنید به خواندن خلاصهی آن مبحث اکتفا کنید و یا به کلمات و یا جملات کلیدی که زیر آن در جزوه خود خط کشیده اید ویا هایلایت کرده اید بازگردید و مطمئن باشید که همهی مبحث را درصورتیکه در زمان فراگیری آن تمرکز داشتهاید به یاد می آورید و فراگرفتن نکات ظریف و مهم را به حل کردن تستها بسپارید.


کلمات کليدي : ،،،،،