سرطان روده بزرگ(Large intestine cancer)


• توضيح‌ کلي‌

رشد خارجي‌ از کنترل‌ سلول‌هاي‌ سرطاني‌ در راست‌روده‌ يا سرطان‌ روده‌ بزرگ‌ کولون‌ (روده‌ بزرگ‌). اين‌ سرطان‌ از شايع‌ترين‌ سرطان‌ها محسوب‌. اين‌ سرطان‌ هر جايي‌ از روده‌ بزرگ‌ شامل‌ سکوم‌، کولون‌ صعودي‌، کولون‌ عرضي‌، کولون‌ نزولي‌، کولون‌ سيگموييد و راست‌ روده‌ (که‌ 50% کل‌ سرطان‌هاي‌ روده‌ بزرگ‌ را به‌ خود اختصاص‌ مي‌دهد) را مي‌تواند درگير سازد. اين‌ سرطان‌ بيشتر بزرگسالان‌ بالاي‌ 40 سال‌ را مبتلا مي‌سازد.

• علايم‌ شايع‌

*بدون‌ علامت‌ در مراحل‌ اوليه‌ (اغلب‌)
*دفع‌ مدفوع‌ خوني‌ يا سياه‌رنگ
*درد کرامپي‌ شکم‌ (دل‌پيچه‌)
*احساس‌ پري‌ شکم
*تغيير در اجابت‌ مزاج‌ به‌ صورت‌ اسهال‌، يبوست‌ يا باريک‌ شدن‌ قطر مدفوع‌
*کاهش‌ وزن‌ بدون‌ علت
*درد مقعد
*کم‌ خوني
*از دست‌ رفتن‌ کنترل‌ مدفوع‌ (گاهي‌)

• علل‌

نامشخص‌ عوامل‌ ژنتيکي‌ و محيطي‌ هر دو در ايجاد آن‌ ممکن‌ است‌ دخالت‌ داشته‌ باشند.

• عوامل‌ افزايش‌ دهنده‌ خطر

*سن‌ بالاي‌ 40 سال‌
*کوليت‌ اولسرو و برخي‌ اختلالات‌ مزمن‌ ديگر لوله‌ گوارش
*رژيم‌ غذايي‌ نامتناسب‌ به‌ صورت‌ کم‌ فيبر و پرچربي‌
*سابقه‌ پوليپ‌هاي‌ راست‌ روده‌
*سابقه‌ خانوادگي‌ پوليپ‌هاي‌ راست‌ روده‌ يا سرطان‌ روده‌ بزرگ‌

• پيشگيري‌

مصرف‌ رژيم‌ غذايي‌ پرفيبر و کم‌چربي‌
اگر شما در گروه‌ پرخطر از نظر احتمال‌ ابتلا به‌ اين‌ بيماري‌ قرار داريد، به‌ طور ساليانه‌ جهت‌ معاينه‌ فيزيکي‌ و بررسي‌ کولون‌ و راست‌روده‌ به‌ پزشک‌ خود مراجعه‌ نماييد.
اگر شما هر يک‌ از عوامل‌ خطرساز ذکر شده‌ در بالا را دارا هستيد،از داروخانه‌ يک‌ کيت‌ تشخيصي‌ جهت‌ شناسايي‌ خون‌ در مدفوع‌ تهيه‌ کنيد. وجود خون‌ در مدفوع‌ را هر دو ماه‌ يک‌ بار بررسي‌ کنيد. کيت‌هاي‌ داراي‌ کاربرد آسان‌ براي‌ استفاده‌ در منزل‌ در اين‌ زمينه‌ در دسترس‌ است‌.

• عواقب‌ مورد انتظار

پيامد کلي‌ بيماري‌ بسته‌ به‌ مرحله‌ بيماري‌ در هنگام‌ تشخيص‌ متغير است‌. بيش‌ از 50% بيماران‌ تا 5 سال‌ از جراحي‌ زنده‌ مي‌مانند. اين‌ تومور هرچه‌ سريع‌تر تشخيص‌ داده‌ شود شانس‌ بهبود کامل‌ آن‌ پس‌ از درمان‌ بيشتر است‌.

• عوارض‌ احتمالي

گسترش‌ تومور به‌ ساير نواحي‌ بدن‌ و سرانجام‌ مرگ‌
عوارض‌ مربوط‌ به‌ جراحي‌ (عفونت‌، پنوموني‌، آبسه‌)


درمان‌  

• اصول‌ کلي‌

بررسي‌هاي‌ تشخيصي‌ ممکن‌ است‌ شامل‌ آزمايش‌هاي‌ خوني‌، سيگموييدوسکوپي‌ (روشي‌ براي‌ بررسي‌ راست‌ روده‌ و قسمت‌ تحتاني‌ کولون‌ با استفاده‌ از يک‌ وسيله‌ بصري‌ با چراغي‌ در نوک‌ آن‌)، کولونوسکوپي‌ (روشي‌ براي‌ تشخيص‌ بيماري‌هاي‌ کولون‌ با مشاهده‌ داخل‌ کولون‌ از طريق‌ يک‌ کولونوسکوپ‌ قابل‌ انعطاف‌، يک‌ وسيله‌ فيبرنوري‌ با چراغي‌ در نوک‌ آن‌)، تصويربرداري‌ با اشعه‌ ايکس‌ از کولون‌ (باريم‌ انما) و کليه‌ (پيلوگرام‌ وريدي‌)،سي‌تي‌اسکن‌ و سونوگرافي‌ باشد.

راحي‌ جهت‌ برداشت‌ تومور. گاهي‌ لازم‌ مي‌شود که‌ مسير روده‌ به‌ سمت‌ يک‌ سوراخ‌ تعبيه‌ شده‌ در شکم‌ توسط‌ جراحي‌ منحرف‌ گردد (کولوستومي‌).
اگر براي‌ شما کولوستومي‌ انجام‌ شده‌ است‌، به‌ آموزش‌هاي‌ ويژه‌اي‌ جهت‌ مراقبت‌ از سوراخ‌ آن‌ نياز خواهيد داشت‌.
اشعه‌ درماني‌ قبل‌ و بعد از جراحي

• داروها

مسکن‌ها
داروهاي‌ تنظيم‌کننده‌ حرکات‌ روده‌اي‌
داروهاي‌ ضدسرطان‌، هر چند معمولاً خيلي‌ مؤثر نيستند.

• فعاليت‌

خودداري‌ از ورزش ها يا فعاليت هايي‌ که‌ ممکن‌ است‌ به‌ سوراخ‌ تعبيه‌ شده‌ در شکم‌ براي‌ کولوستومي‌ را آسيب‌ برساند.
فعاليت‌هاي‌ طبيعي‌ خود، شامل‌ مقاربت‌ جنسي‌ را هرچه‌ سريع‌تر پس‌ از جراحي‌ مي‌توانيد از سر بگيريد. کولوستومي‌ نبايد مانعي‌ براي‌ مقاربت‌ در نظر گرفته‌ شود.

• رژيم‌ غذايي‌

صرف‌ رژيم‌ پرفيبر و کم‌چربي‌. خودداري‌ از مصرف‌ غذاهاي‌ توليدکننده‌ گاز روده‌ (کلم‌، لوبيا، پياز) ممکن‌ است‌ به‌ تخفيف‌ علايم‌ کمک‌ کند.

» » در اين‌ شرايط‌ به‌ پزشک‌ خود مراجعه‌ نماييد 

اگر شما يا يکي‌ از اعضاي‌ خانواده‌ تان داراي‌ علايم‌ سرطان‌ روده‌ بزرگ‌ به‌ ويژه‌ خونريزي‌ از مقعد يا تغيير قابل‌ توجه‌ اجابت‌ مزاج‌ به‌ مدت‌ پيش‌ از 7 روز باشيد.
بروز علايم‌ کم‌خوني‌ (خستگي‌، رنگ‌ پريدگي‌ و تندي‌ ضربان‌ قلب‌)


کلمات کليدي : ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،